Categorie: "Web 2.0"

Open kvk completer en goedkoper dan kvk

Ik heb al eerder aandacht besteed aan Open Kvk en het handelsregister dat dankzij hen 24 uur per dag te doorzoeken is. Maar niet alleen de 24×7-bereikbaarheid van Open Kvk is een plus ten opzichte van de ‘oude’ Kvk.

Open Kvk heeft de data ook uitgebreid met openbare gerechtelijke uitspraken, over faillissementen. Een dienst die bij de Kvk ook beschikbaar is, maar waar je meteen weer je portemonnee moet trekken.

Daarnaast is het via Open Kvk ook mogelijk internationale BTW-nummers te verifieren. Dus ondernemers: gebruik Open Kvk.

Ambtenaar 2.0: virtuele schijnwereld

Ambtenaar 2.0, een sociale werkplaats voor ambtenaren die zich bezighouden met web 2.0, gaat een Bureau Ambtenaar 2.0 oprichten.

Klinkt allemaal erg logisch en vanzelfsprekend, want wat is een ambtenaar zonder bureau? Maar op de keper beschouwd is het te gek voor woorden.

De overheid is nogal zoekende hoe ze web 2.0-uitingen kan beinvloeden. Want ze heeft haar communicatie, beleid en autoriteit niet meer in eigen hand.

De burger 2.0 trekt z’n eigen plan en confronteert de overheid via blogs, fora, tweets, sms met zijn versie van de waarheid. En ik kan u verzekeren die waarheid wijkt nogal af van die van de overheid.

In paniek wordt er een blik ambtenaren opengetrokken, er zit nog voldoende elasticiteit bij de overheid, in een sociale werkplaats gezet en nu mogen ze zelfs samen verder in een bureau.

Journalist daagt gemeenten over open source

Journalist Brenno de Winter is een rechtszaak begonnen tegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Zo hoopt hij inzage af te dwingen in het beleid rond Nederland Open in  Verbinding (NOiV), het gebruik van open standaarden en open source software bij overheden.

Aanleiding is een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) dat De Winter in februari indiende bij de VNG om openbaarheid te krijgen over de inzet van open software.

Volgens staatssecretaris Heemskerk (EZ) moeten alle overheidsorganen dit gaan gebruiken.

Ook kentekengegevens RDW gekraakt

Na het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) is ook de kentekendatabase van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gekraakt door deelnemers aan Hack de Overheid.

Het gaat om een zogeheten kenteken-application programming interface (API).  Een API is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma, zoals bijvoorbeeld de kentekendatabase.

Zoals gezegd worden de kentekengegevens nu beschikbaar gesteld via RDW. Maar RDW biedt geen mogelijkheid om de kentekeninformatie te gebruiken in nieuw te ontwikkelen applicaties. Daarom is de kenteken API ontwikkeld.

Handelsregister Kamer van Koophandel gekraakt

Het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) is gekraakt door een team dat deelnam aan Hack de Overheid.
In het handelsregister van de KvK is informatie te vinden over alle bedrijven in Nederland. De Kamer van Koophandel sluit echter om 24.00 uur de mogelijkheid om te zoeken in het handelsregister. Om 06.00 uur ‘s ochtends gaat het dan weer open. 

Dus vanaf middernacht is niet niet meer mogelijk te zoeken in een van de belangrijkste bedrijfsdatabases van ons land. 

Een team van Hack de Overheid publiceert via de website openkvk een transparante en actuele kopie van het handelsregister dat dag en nacht open is.

Deze ambtenaar steunt internetjournalist Brenno de Winter

Terwijl de overheid aan de ene kant alles doet om openbare overheidsdata voor iedereen ter beschikking te stellen, doet ze er aan de andere kant alles aan om de openbaarheid te dwarsbomen. Zo zamelt de stichting Vrijschrift geld in om journalisten te ondersteunen die soms fors moeten betalen voor toegang tot overheidscommunicatie.

Hierdoor is het voor journalisten bijna onmogelijk hun werk te doen, terwijl het alle burgers afschrikt zich betrokken te voelen bij de overheid. Op een benefietbijeenkomst zamelde de stichting 3300 euro in.
Aanleiding is de massale reeks verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) die internetjournalist Brenno de Winter met steun van Vrijschrift heeft gedaan aan Nederlandse overheden. Hiermee willen De Winter boven water krijgen wat deze overheden nu doen om het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV) om meer open standaarden en open source software in te zetten daadwerkelijk uit te voeren.
De stichting heeft op dit moment 7.000 euro nodig om de heffingen van tafel te krijgen en andere tegenwerking te doorbreken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om weigeren van documenten op onheuse gronden, weigeren verzoeken te behandelen en andere vormen van actieve obstructie.
Kom om collega’s, laat zien dat je een echte ambtenaar2.0 bent, die zich ten dienste stelt van de hele gemeenschap, en niet alleen het ja-knikkertje van autoritaire bestuurders. Geef burgers en journalisten toegang tot alle overheidsinformatie. Als u dat niet kunt, of niet durft, steun dan de stichting Vrijschrift financieel.

E-overheid mist e-motie

De Universiteit Twente opent donderdag het centrum voor e-Government Studies (CFES) met een congres over de elektronische overheid, de digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en ondernemers.

De overheid is de afgelopen jaren honderden projecten gestart die de digitale dienstverlening aan burgers zouden moeten verbeteren. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een website die u helpt uw huwelijk elektronisch aan te kondigen bij de gemeente, de overschrijving van uw auto naar iemand anders, of de mogelijkheid uw aanvraag van een vergunning digitaal te volgen.

Elke burger kan de status van zijn bestelling op internet nagaan, kijk maar eens bij Amazon, maar waarom kan ik niet de status van een aanvraag voor een vergunning of een bezwaar volgen? Waarom krijg je als burger niet een code, gekoppeld aan je DigiD, wanneer je iets inlevert of aanvraagt, zodat je achter je beeldscherm de status ervan kunt nagaan?