Categorie: "Burger 2.0"

Vertraagde site rijksoverheid eindelijk een feit

rijksoverheidnlMet een jaar vertraging is vandaag dan eindelijk de nieuwe website van de rijksoverheid live gegaan.

Maar verwacht nu niet dat de site compleet is!

Al maanden zit in hartje Den Haag een peloton redacteuren informatie over te pompen van de websites van de verschillende ministeries naar Rijksoverheid. 

En ze blijven nog wel een tijdje bezig.  Want nog niet de helft van de informatie staat op de nieuwe site. De  verwachting is dat ze met het overzetten van alle informatie van het Rijk nog wel een jaar bezig zijn.

De ingehuurde redacteuren moeten gebruik maken van het content management systeem (CMS) Hippo, dat nog volop in ontwikkeling is. Met andere woorden: de informatie moet geplaatst worden in een systeem waaraan techneuten nog volop aan het knutselen zijn.

Zo werkt het e-overheidbeleid van het vierde kabinet Balkenende. Geen wonder dat de minister-president de officiele opening van dit geldverslindende project graag overlaat aan viceminister-president Rouvoet.

Balkenende dacht oorspronkelijk met één rijksbrede website geld te kunnen besparen én de overheidsinformatie meer te kunnen sturen c.q. controleren.

U dacht toch niet dat het de bedoeling was om de elektronische dienstverlening aan de Nederlandse burger te verbeteren?

Overheid faalt, burger de dupe

eoverheid_nupVolgens het consumentenprogramma Kassa laten gemeenten nogal wat steken vallen in hun dienstverlening aan burgers.

Dat is niet echt nieuws.

Wat wel nieuws is, is dat elke onderzoek waarin dit wordt bevestigd, het nieuws haalt en dat er daarna niets gebeurt.

Gemeenten en rijk gaan gewoon verder met waarmee ze bezig zijn in plaats van de dienstverlening aan de burger de hoogste prioriteit te geven.

Je zou verwachten dat elke burgemeester en wethouder dit onmiddellijk aanpakt!
Is het niet voor de burger, dan toch om de eigen populariteit te verhogen.

Maar nee, de dienstverlening van de Nederlandse gemeenten via website, e-mail en telefoon blijft ver onder de maat.

Je kunt er op wachten dat het ministerie van Binnenlandse Zaken met een reactie komt.

Twee reacties zelfs.

Een reactie naar de buitenwereld dat het allemaal wel meevalt met de dienstverlening aan de burger en dat er hard aan gewerkt wordt de dienstverlening te verbeteren.  Je zult het niet geloven, maar er zitten in de Haagse overheidsgebouwen her en der nogal wat geldverslindende clubjes verstopt die zich met e-overheid bezighouden. 

De tweede reactie gaat naar gemeenten dat ze haast moeten maken met het realiseren van de doelstellingen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP). Terwijl juist het NUP, waar honderden miljoenen euro’s in geinvesteerd is, failliet is.

[ Wanneer wordt het falende e-overheidsbeleid nu eens serieus onderzocht ? ]

En dat faillissement betekent kassa voor ICT- en consultancybedrijven in het Haagse. Zij kunnen de komende jaren weer volop hemelbestormende plannen en projecten offreren. En daar worden de gemeenten, en dus de burger, weer de dupe van.

Want burgers zitten niet te wachten op allerlei ICT-speeltjes. Zij willen gewoon goed geholpen worden. En dat is echt niet zo moeilijk als bestuurders en ambternaren het doen voorkomen.

Meer geweldszaken opgelost met hulp anonieme bellers

misdaadanoniem1Anonieme bellers hebben vorig jaar een belangrijke rol gespeeld bij het oplossen van misdrijven. Dankzij hun tips konden in totaal 1264 zaken worden opgelost, een stijging van 78 procent ten opzichte van 2008. Dat zegt de stichting Meld Misdaad Anoniem in haar jaarcijfers.

Op basis van de anonieme tips konden 1382 verdachten worden aangehouden, 26 procent meer dan in 2008. In totaal kwamen 14.000 meldingen binnen (2008: 13.700), waarvan 74 procent waardevol of doorslaggevend was bij het oplossen van een zaak.

De stichting noemt het opvallend dat steeds vaker wordt gebeld over geweld. Zo kwamen er veel tips binnen over de strandrellen in Hoek van Holland. Ook kwamen veel tips binnen over voetbalsupporters die zich schuldig maakten aan wangedrag en over hooligans die van plan waren herrie te schoppen.

Ter Horst en Klink genomineerd voor Big Brother Award

bigbrotherawards2010De jury van de Big Brother Award heeft minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken en minister Ab Klink van Volksgezondheid genomineerd voor een Big Brother Award.

Ter Horst is genomineerd om haar gevaarlijke gebrek aan nuance in het privacydebat. Minister Klink vanwege zijn selectieve gehoor als het gaat om kritiek op het Elektronisch Patienten Dossier (EPD). Minister Ter Horst is door zoveel mensen kanidaat gesteld dat ze ook genomineerd is voor de Publieksprijs

Met de Big Brother Awards worden elk jaar personen, bedrijven, overheden en voorstellen te kijk gezet die het afgelopen jaar bij uitstek controle op burgers en inbreuken op privacy hebben bevorderd.

De award ontleent zijn naam aan de totalitaire leider Big Brother uit het boek 1984 van George Orwell. De eerste Big Brother Awards werden georganiseerd door Privacy International. De prijzen worden inmiddels in vele andere landen uitgereikt.

De jury van deze awards heeft in volledige onafhankelijkheid geopereerd. De kandidatuur van mensen en bedrijven en organisaties voor de awards is tot stand gekomen door inzendingen vanuit het publiek. De winnaars worden 5 februari bekend gemaakt.

Laat Balkenende eerst zijn eigen stoep sneeuwvrij maken

sneeuwvrij2Minister-president Balkenende proeft een ‘gemeenschappelijk gevoel dat het goed is als mensen hun stoep schoon maken’.

De wekelijkse persconferentie van onze hoogste baas is weer begonnen – wat een gestuntel – en daarna deed onze premier een ‘moreel verzoek’ aan de Nederlanders hun stoep schoon te houden.

Ik sta helemaal achter deze oproep, maar meneer Balkenende zorgt u er dan ook voor dat de overheid zelf de stoep voor alle openbare gebouwen sneeuwvrij maakt en houdt?

Een goed voorbeeld doet beslist goed volgen!

Maar we kunnen het sneeuwvrij houden van de stoep ook verplicht stellen, zoals in Belgie. Dan is de overheid ‘moreel’ verplicht zijn eigen stoep schoon te vegen. In Antwerpen zijn intussen al een kleine 200 boetes uitgedeeld. Het is niet bekend of hier ook overheidsinstanties tussen zitten.

Al 3,3 miljoen Nederlanders in bel-me-niet-register

dontcallmeMeer dan 3,3 miljoen Nederlandse consumenten hebben zich volgens het ministerie van Economische Zaken laten registreren in het bel-me-niet-register, dat ongevraagde telefonische verkooppraatjes moet tegenhouden.

Sinds 1 oktober hebben meer dan 650.000 mensen zich aangemeld.

De 2,7 miljoen mensen die toen nog stonden in het oude zogeheten Infofilter-bestand zijn toen overgeheveld naar het nieuwe Bel-me-niet register.

Op de eerste dag van de ingebruikname van het nieuwe register werden meer dan twee miljoen pogingen gedaan om de website te benaderen, die door de drukte plat ging.

Inmiddels is een nieuwe website operationeel, waar consumenten zich rechtstreeks kunnen laten registreren.

Bewoners rappen tegen afslag A2

Bewoners uit de Utrechtse wijken Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd hebben een ontevredenheids-rap geproduceerd als protest tegen het plan van Utrecht om een weg vanaf de A2 naar hun wijk te leggen.

De weg is onderdeel van het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU). In dat plan staan maatregelen om Utrecht in 2015 te laten voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen. De kosten voor de aanpak bedragen circa 1,45 miljard euro. Eerdere versies van het ALU leidden tot het vertrek van drie wethouders.

Quizvraag: hoe veel keer klinkt er in de rap het woord bloembak ?

Den Haag scoort met dienstverlening aan bewoners

digitaal_loketDe gemeente Den Haag heeft het beste digitale loket van Nederland.

Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van accountants- en adviesbureau Ernst & Young (EY).  EY voert het onderzoek jaarlijks uit bij alle Nederlandse gemeenten.

Centraal daarbij staat in welke mate de burger daadwerkelijk interactief producten en diensten kan afnemen bij de gemeente, zonder dat hij daarvoor naar het gemeentehuis moet komen.

Leuk zo’n onderzoek, maar of EY nu de partij is om zo’n onderzoek te doen, vraag ik me af. EY zit tot aan z’n nek in allerlei adviestrajecten van de overheid en is nu niet bepaald een neutrale partij.

Daarmee wil ik niets afdoen aan de prestatie van Den Haag. Daar zijn ze goed bezig. Zo is de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten met ‘Den Haag Helpt’  genomineerd voor de Galjaard-prijs.

Dat is een prijs voor innovatieve communicatieprojecten om de kloof tussen burger en overheid te verkleinen, die jaarlijks door Logeion wordt uitgereikt.

Wat doet de regering met onze protestmails ?

protestmailKwamen er in 2007 via Postbus 51 nog 42.000 (!) protestmails bij de regering binnen, dit jaar is het aantal protestmails bij te houden op de achterkant van het visitekaartje van minister-president Balkenende. 

Of, zoals onze premier het beschrijft, het aantal protestmails dat vorig jaar en dit jaar bij het rijk binnenkomt is ‘beperkt’.  

Deze reactie van Balkenende op een kamervraag roept meer vragen op dan dat het beantwoordt.

Worden protestmails niet meer geregisteerd? Worden protestmails weggefilterd, genegeerd?  Of gaan onze protestmails direct naar Justitie of de AIVD? 

Of protesteren we niet meer via de mail? Ja, daaaaag!