Categorie: "Onderwijs"

Eitje minister De Jager, pr-stuntje van Jort Kelder

De student van de Universiteit van Amsterdam (UvA) die gisteren een eitje tikte op het hoofd van minister Jan-Kees de Jager, zit volgens de laatste berichten nog steeds vast.

Dankzij een oplettende Lucas Maillette de Buy Wenniger, een van de ex-en van Georgina Verbaan, kon de arme student onmiddellijk bij z’n kloten worden gegrepen. En gingen de 700 aanwezigen bij het debat op de Hogeschool van Amsterdam over tot de orde van de dag.

Heeft de AIVD toch niet voor niks gewaarschuwd voor geweld rondom de verkiezingen.

Liever in coma dan een diploma

comazuipen4Is er nog iemand in dit land die zijn opleiding heeft afgerond met een diploma?

Bleek een tijdje geleden dat een groot peloton van onze leraren onbevoegd lesgeeft, nu blijkt dat onze cipiers al jaren werk doen waar ze niet voor zijn opgeleid.

Goed voorbeeld doet natuurlijk goed volgen. Onze toekomstige koning staat sinds zijn studietijd bekend als Prins Pils.

Zijn afstudeerscriptie is volgens ingewijden nooit openbaar gemaakt omdat het nu niet bepaald een toonbeeld van een weten-schappelijk doorwrocht werk is. Verder over de prins natuurlijk geen  kwaad woord.

Maar wat doen al die scholieren en studenten op vwo, vmbo,hbo,wo dan de hele dag?  Ze zuipen zich in coma. Rust zacht.

Minister Plasterk zoekt stagiaires

plasterk_zoekt_stagiairesHet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is actief op zoek naar stagiaires uit het VMBO, MBO, HBO en WO.

Het ministerie van Plasterk zegt mogelijkheden te hebben voor snuffelstages, leerwerktrajecten, beroepsopleidende en beroepsbegeleidende stages, blok- en afstudeerstages en duale stages.
Hoeveel stageplekken er zijn, zegt het ministerie niet. Maar een kwart van alle binnengekomen verzoeken wordt gehonoreerd.

Het ministerie zegt de stagiaire ervaring aan te bieden ‘in een organisatie die een bijdrage levert aan een slim, vaardig en creatief Nederland.’
 
Geinteresseerde studenten kunnen contact opnemen met de stagecoördinator van OCW . De stagecoördinator bemiddelt tussen stagiaire en de aanbieder van de stageplaats en is tevens het aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen.

Beroepsonderwijs moet op de schop

onderwijsHet complete beroepsonderwijs in NL moet op de schop om de ramp die zich in deze sectoren aan het voltrekken is een halt toe te roepen. Dat stelt de Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) in het Delta Plan Onderwijs.

Volgens BON vallen jaarlijks vele tienduizenden leerlingen uit door de grootschaligheid, te weinig contacturen, het gebrek aan structuur en binding binnen het beroepsonderwijs.

BON pleit voor de ontmanteling van de ROC’s en het stopzetten van de mbo-opleidingen op niveau 1 en 2. Het vmbo moet volgens de vereniging worden opgesplitst in een mavo-richting en in meer beroepsgerichte kleinschalige vaklycea waar ook het ambachtelijk (hand)werk wordt gewaardeerd.

Op deze vaklycea gaan jongeren na twee algemene brugjaren een vierjarig traject in, waarin ze voor een bepaalde beroepspraktijk worden opgeleid.

Ze hoeven dan niet meer de overstap te maken naar de grootschalige ROC’s om hun startkwalificatie te behalen, want juist die overstap zorgt voor veel uitval.

Delft eerste universiteit met iPhone App

De TU Delft komt als eerste Nederlandse universiteit met een eigen mobiele applicatie: de iTU. De app is voorlopig alleen op de iPhone beschikbaar, maar later ook op Android en Blackberry.

[ De TU Delft heeft een onderzoek gehouden onder studenten waaruit bleek dat ruim 60 procent van de studenten gebruik maakt van een smartphone. De meeste van hen hebben een iPhone. ]

De iTU biedt onder andere toegang tot collegeopnames, de bibliotheek, het laatste nieuws en de agenda. De collegeopnames zijn ook gratis via iTunes beschikbaar, evenals leermiddelen en studiematerialen.

De Technische Universiteit Delft treedt hiermee in de voetsporen van buitenlandse universiteiten als Stanford, Harvard en Oxford.

Deze mbo-opleidingen staan op de zwarte lijst

De Onderwijsinspectie heeft vandaag voor het eerst de lijst met mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit gepubliceerd. In de lijst zijn per instelling alle mbo-opleidingen opgenomen waarvan de inspectie heeft vastgesteld dat het onderwijs zeer zwak is, of de examinering onder de maat is, of beiden. Het overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

Het gaat om de volgende opleidingen:

ROC Landstede: opleidingen commercieel medewerker binnendienst, sociaal cultureel werker en verkoopmedewerker/verkoper.

Amarantis Onderwijsgroep: opleidingen medewerker beheer ICT, ICT-beheerder, commercieel medewerker reizen, leidinggevende horeca, contractcatering, informatie, recreatie en bakkerij, boekhoudkundig Medewerker, commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen en de middenkaderopleiding bouwkunde/middenkaderfunctionaris Bouw/Infra.

Da Vinci College: opleiding verzorgende.

Friesland College: opleiding verkoopmedewerker.

ROC Flevoland: opleiding junior kapper;

Gilde Opleidingen: opleidingen all-round kapper, kapper, commercieel bedrijfsleider/ondernemer kleinbedrijf, autoschadehersteller, fietstechnicus, bedrijfsautotechnicus, autotechnicus en bedrijfsvoertuigtechnicus en voertuigtechnicus (personenautotechnicus).

Alfa College: de opleidingen administrateur, administratief medewerker, medewerker marketing en communicatie, commercieel medewerker binnendienst, assistent exportmanager, verkoopchef, magazijnmedewerker/logistiek medewerker, aankomend verkoopmedewerker, verkoopmedewerker/verkoper en assistent logistiek medewerker.

Leeuwenborgh: opleidingen logistiek medewerker material management, bedrijfsadministratief medewerker en secretaresse.

Lentiz Onderwijsgroep: opleidingen paardenhouderij en dierverzorging.

Media College Amsterdam: opleiding mediavormgever (grafische vormgeving).

Eindhovense School: opleiding mediatechnologie (webdeveloper).

SVO Opleidingen: opleiding manager/ondernemer fastservice.

Dirksen Opleidingen: opleidingen middenkaderfunctionaris automatiserings elektronica (MK-AEC) en ICT-beheerder.

Capabel Onderwijs Groep: opleiding zorghulp.

SBK Advies en Training: commercieel medewerker binnendienst.

Laurens Marius College: opleidingen onderwijsassistent, sociaal pedagogisch werker 3 (SPW 3) en sociaal pedagogisch werker 4 (SPW 4).

Philipse: opleidingen commercieel medewerker marketing en communicatie en contactcenter medewerker.

Bouman Beveiligingsopleidingen: opleiding beveiliger.

Rescue Nederland: opleiding verzorgende.

Exameninstelling toezicht en handhaving: opleiding medewerker toezicht en veiligheid (niveau 2).

Stichting Philyra instituut: opleidingen voetverzorger en schoonheidsspecialist.

Stichting Toets Centrum Intereducatief: opleiding schoonheidsspecialist.

Zwakke mbo-opleidingen maandag openbaar

zwakke_mboscholenDe Onderwijsinspectie betitelt ruim zestig mbo-opleidingen als zeer zwak. Die opleidingen worden maandag met naam en toenaam bekend gemaakt op de website van de Onderwijsinspectie.

Waarom de opleidingen nu niet gepubliceerd worden, terwijl de namen al bekend zijn?

Tja, het zijn wel ambtenaren.

Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bestaan trouwens al zwarte lijsten.

De opleidingen blijven net zo lang op de zwarte lijst staan, tot ze de kwaliteit van het onderwijs hebben verbeterd.

Toch is het gek dat er zo veel zwakke mbo-opleidingen bestaan. Het mbo in NL wordt namelijk omringd door een waar cordon van expertisecentra, adviesraden en belangenverenigingen. Die zijn er toch om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?

Niet dus! Wat ze dan uitvreten van onze belastingcenten?

School geen schuld aan loverboy-affaire

mariamosterdDe Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle van loverboy-slachtoffer Maria Mosterd heeft volgens de rechtbank niet onjuist gehandeld en is niet aansprakelijk voor de schade. 

De scholiere, die de school bezocht van 2001 tot eind 2004, eiste 50.000 euro smartengeld en een schadevergoeding voor studievertraging.

Ze stelde vanaf de eerste klas te hebben gespijbeld en door een loverboy uit de klas te zijn gehaald. Regelmatig ging zij, zonder dat haar moeder het wist, niet naar school. In plaats daarvan werd zij misbruikt onder leiding van de loverboy.

De school heeft volgens het meisje niet voor een goed veiligheids- en absentiebeleid gezorgd en heeft haar moeder niet ingelicht over haar verzuim.
Daardoor kon zij, zo stelt zij, slachtoffer worden van de loverboy. In 2006 gaf de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs de moeder gelijk, toen zij een klacht had ingediend tegen de school over het onveilige schoolklimaat.

Volgens de school is het in de eerste plaats de plicht van de moeder om te zorgen dat haar dochter naar school gaat. De school stelt door de jaren heen de scholiere zo veel mogelijk te hebben begeleid.

De rechter geeft de school gelijk. De school heeft de bijzondere zorgplicht volgens de rechter niet geschonden. Daarnaast ligt de zorg voor een minderjarig kind primair bij de ouders.

Maria Mosterd schreef de boeken ‘Echte mannen eten geen kaas’ en ‘Bindi’ over haar ervaringen.

Taal- en rekentoets voor alle leraren

taalrekentoetsCDA en de onderwijsbond van het CNV willen alle 130.000 leraren een taal- en rekentoets laten afleggen.

Alleen op die manier is volgens hen te garanderen dat er iemand van voldoende niveau voor de klas staat.

Docenten die slagen voor deze toets moeten worden opgenomen in een zogeheten docenten-register.

Het register moet, net zoals dat nu al het geval is voor artsen en advocaten, er voor zorgen dat de de beroepsgroep sterker wordt en een beter aanzien krijgt. 

Maar wat doen we met leraren die de taal- of rekentoets niet halen? 

Ik ben er altijd van uit gegaan dat iemand die zijn onderwijsbevoegdheid haalt ook over voldoende taal- en rekenvaardigheden beschikt.

Er is trouwens al wel een reken- en taaltoets voor pabostudenten. Studenten die daarvoor blijven zakken, moeten stoppen met de opleiding.