Categorie: "Zorg"

Wilders zaait haat in hulporganisatie Humanitas

humanitas

Wilders is er opnieuw in geslaagd haat te zaaien in de Nederlandse samenleving. Dit keer heeft de rechtsextremist de problemen van René Eekhuis, raadslid voor zijn PVV in Almere, in het districtsbestuur Noordwest van Humanitas, opgeblazen tot een politieke kwestie.

Wat is het geval:
Vijf  districtsbestuursleden hebben aangegeven niet langer te willen samenwerken met Eekhuis. Zij vinden dat de waarden die Humanitas aanhangt niet te verenigen zijn met de standpunten die door de PVV zijn ingenomen in het kader van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat onder andere over het verbod op het dragen van hoofddoekjes dat de PVV wil invoeren.

In plaats van Eekhuis de kwestie binnen Humanitas te laten uitvechten, zoekt Wilders onmiddellijk de publiciteit. Niet zo vreemd, want hij heeft zich de afgelopen weken overschreeuwt en scoort met de week slechter in de peilingen.

Ik heb de missie van Humanitas er even bijgepakt:  Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.

Ik kan met de beste wil van de wereld niet zeggen dat dit strookt met de haaizaaiende en discriminerende visie van Wilders’ PVV.

Er wacht directeur Lodewijk de Waal van de vereniging Humanitas dan ook een mooie taak: pak die man bij kop en kont, gooi hem buiten en ga verder met jullie geweldige werk!

Ik bied me trouwens als vrijwilliger aan om jullie website eens onder handen te nemen. Die is in alle opzichten niet meer zo van deze tijd en kan wel een opknapbeurt gebruiken.

(Nee, dit heeft niets te maken met rijksoverheid.nl -:)

Er was eens een koning

gezondheidszorgEr was ooit een koning die geen besluiten kon nemen. Zijn naam: Jan Peter, een vorstelijke naam in de lage landen bij de zee.

Het ging slecht met het koninkrijk van Jan Peter. Het volk wachtte op daadkracht van de koning.

Maar de koning was verward, beetje laf, beetje de weg kwijt. Hij vroeg daarom zijn paladijnen om met oplossingen te komen.

De paladijnen gingen zich beraden en waren het al snel eens. Om hun eigen positie veilig te stellen:
- moet het eigen risico in de gezondheidszorg naar 775 euro;
- en moet het minimumloon, de WW en de sociale uitkeringen omlaag.

Koning Jan Peter keek tevreden rond. De laatste suggesties lag voor de hand, maar gezondheidszorg alleen voor de rijken, dat hij dat zelf niet had bedacht!

Hij zou zijn paladijnen rijkelijk belonen en zichzelf natuurlijk niet vergeten.

Liever in coma dan een diploma

comazuipen4Is er nog iemand in dit land die zijn opleiding heeft afgerond met een diploma?

Bleek een tijdje geleden dat een groot peloton van onze leraren onbevoegd lesgeeft, nu blijkt dat onze cipiers al jaren werk doen waar ze niet voor zijn opgeleid.

Goed voorbeeld doet natuurlijk goed volgen. Onze toekomstige koning staat sinds zijn studietijd bekend als Prins Pils.

Zijn afstudeerscriptie is volgens ingewijden nooit openbaar gemaakt omdat het nu niet bepaald een toonbeeld van een weten-schappelijk doorwrocht werk is. Verder over de prins natuurlijk geen  kwaad woord.

Maar wat doen al die scholieren en studenten op vwo, vmbo,hbo,wo dan de hele dag?  Ze zuipen zich in coma. Rust zacht.

Blijf met je poten van onze hulpverleners af !

verpleegkundigeNa recente bedreigingen in het Lievensbergziekenhuis in Bergen op Zoom en het Sint Radboudziekenhuis Nijmegen, moesten afgelopen nacht verpleegkundigen in het Sint Jansdalziekenhuis in Harderwijk het ontgelden.

In alle drie de gevallen betroft het Marokkaanse bedreigers.

Ik moest denken aan een uitspraak van minister Eberhard van der Laan onlangs in Marokko: 

‘Een Marokkaan die naar Nederland komt om daar een toekomst op te bouwen, moet niet met één been in Marokko blijven staan.’

Dat geldt voor allerlei familiezaken, de verplichte namenlijst en problemen met het overmaken van geld naar Marokko, maar het geldt wat mij betreft nog meer voor Marokkanen – en andere Nederlanders – die zich niet weten te gedragen tegenover hulpverleners.

Blijf met je poten van onze hulpverleners af !

Operatiestop Atrium ziekenhuis Heerlen

ziekenhuis_atriumAtrium Medisch Centrum in Heerlen mag vanaf dinsdag een aantal operaties niet meer uitvoeren. Dit omdat de operatiekamers in zowel Heerlen als Brunssum verouderd zijn. Dat maakte het ziekenhuis vandaag zelf bekend.

De inspectie heeft geconstateerd dat installaties voor schone lucht verouderd zijn, waardoor patiënten  een verhoogde kans op infecties lopen. Verder leeft het personeel op de operatiekamers de regels voor het voorkomen van infecties onvoldoende na en schort het aan de onderlinge communicatie. Ook gaat het personeel, volgens de inspectie, niet zorgvuldig genoeg om met het uitdelen van medicijnen aan patiënten.

De inspectie eist dat het ziekenhuis de situatie zo snel mogelijk verbetert. Het ziekenhuis heeft dat volgens de inspectie toegezegd. Het wil noodoperatiekamers laten neerzetten die wel aan de eisen voldoen. De inspectie stemt daarmee in, maar zal de noodkamers eerst controleren voordat ze mogen worden gebruikt.

De volgende operaties worden vanaf dinsdag niet meer uitgevoerd:
- Open gewrichtsvervangende procedures (heup/knie, schouder, hand)
- Open rugimplantaten en/of metaal
- Electieve open fractuur chirurgie (platen/pennen)
- Penisprothese/testisprothese
- Borstprothese
- Open procedures met ‘matje’.
- Middenoorprothese
- Geplande open/invasieve vasculaire interventies met kunstmaterialen

Leeftijdsgrens bevolkingsonderzoek borstkanker blijft

bevolkingsonderzoek_borstkankerBij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker mag een leeftijdsgrens van 75 jaar gehanteerd worden. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag bepaald in een hoger beroep zaak. Drie vrouwen, de Clara Wichmann Stichting en de Borstkankervereniging vinden de leeftijdsgrens van 75 jaar discriminerend.

In Nederland vindt het bevolkingsonderzoek op borstkanker plaats bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar.

Wie ouder is, kan zich wel op borstkanker laten onderzoeken. Dit gebeurt dan op individueel verzoek.

De overheid handhaaft die grens omdat volgens de wet geen vergunning voor bevolkingsonderzoek afgegeven mag worden als het te verwachten nut niet opweegt tegen de risico’s van het onderzoek voor de gezondheid van de te onderzoeken personen.  Hierover heeft de minister advies aan de Gezondheidsraad gevraagd. De gehanteerde leeftijdsgrens is conform dit advies.

Het gerechtshof overwoog dat de afweging van nut en gezondheidsrisico’s een medisch vraagstuk betreft, dat in de eerste plaats door de medische wetenschap moet worden beantwoord.

Kamervragen over trieste einde Zangeres zonder Naam

De kamerleden Alexander Pechtold (D66) en Ine Aasted Madsen (CDA) willen van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie weten of hij het boek ‘Sterven zonder naam, schokkende onthullingen over het trieste einde van de Zangeres zonder Naam’ gelezen heeft.

De Zangeres zonder Naam, Mary Servaes, stierf op de gesloten afdeling van een geriatrisch verpleeghuis, waar ze volgens de schrijvers van het boek, entertainmentjournalist Ben Holthuis en Frank Wouters, tegen haar wil zat. Ze verloor volgens de schrijvers de regie over haar leven.

Testamenten en spaarbankboekjes zouden zijn verdwenen. De schrijvers zeggen dat het boek een boodschap is aan ouderen, over wat ze kan overkomen wanneer ze de zeggenschap over hun eigen leven kwijtraken doordat ze de verkeerde mensen vertrouwen.

De vragenstellers willen weten of en hoe zoiets mogelijk is en of er aanvullende maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat kwetsbare mensen in een zelfde positie als de Zangeres zonder Naam terechtkomen

Primeur: Artsen over medische missers

ditnooitmeer_medischemissersVoor het eerst zijn artsen openhartig over hun medische fouten.

In het boekje ‘Dit nooit meer. Artsen vertellen over hun incident’, vertellen twaalf vooraanstaande artsen over hun eigen medische missers. Die hadden vaak de dood van de patiënt tot gevolg.

Initiatiefnemers zijn neonatoloog Harry Molendijk van de Isala Klinieken in Zwolle en Ian Leistikow, arts en bestuurder van het UMC Utrecht.

Het toegeven van fouten is volgens Molendijk in ieders belang. Van belang voor de artsen en voor de slachtoffers en nabestaanden. Voor de artsen om ervan te leren zodat door adequate maatregelen te treffen herhaling voorkomen kan worden.

En voor slachtoffers en nabestaanden omdat die heel goed begrijpen dat dokters niet onfeilbaar zijn. Het probleem is eerder dat sommige dokters moeite hebben dat van zichzelf ook in te zien.

Slachtoffers en nabestaanden begrijpen dat er fouten gemaakt worden, maar begrijpen niet – en worden dan woedend – als de dokter ten onrechte volhoudt dat hij toch echt het goede been heeft afgezet.

Het boek is te bestellen bij het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (6,95 euro).

Klink meldt zich veel te laat op internet

indianenverhalenHet ministerie van Volksgezondheid gaat zich toch op internet mengen in discussies over ziektebestrijding. Minister Ab Klink gaat ervan uit dat op weblogs en in fora indianenverhalen over vaccinaties zullen blijven verschijnen, ook over andere ziekten dan de Mexicaanse griep.

Zijn bedoeling is om idiote verhalen te ontzenuwen, zoals over de gevaren die vaccinatie tegen de Mexicaanse griep met zich kunnen meebrengen.

De minister vroeg zich af hoe mensen het in hun hoofd halen dat de overheid bijvoorbeeld met de inentingen nanodeeltjes in het menselijk lichaam zou willen brengen om hen te kunnen controleren.

Klink vergeleek de verspreiders van indianenverhalen met middeleeuwse kwakzalvers. ‘Dat zullen we met moderne media moeten bestrijden.’

Gisteren verklaarde VWS nog zich juist niet te willen mengen in discussies op het internet.

Nu heeft de minister op zijn ministerie hele batterijen met communicatiemensen zitten, is er een sociale werkplaats voor ambtenaren die 24/7 niets anders doen dan stukjes schrijven over internet en toch komt er niemand op het idee om social media in te zetten voor de voorlichting over vaccinatie?

Wakker worden daar in Den Haag !

Onzin over gedwongen opname in psychiatrisch ziekenhuis

gedwongenopnameVeel gemeenten geven op hun website onjuiste en onvolledige informatie over gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat meldt de PVP-krant voor vertrouwenspersonen in de zorg.

Voor gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis gelden strenge regels, die zijn vastgelegd in de Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ).

Uit een inventarisatie van de PVP-krant blijkt dat de informatie op veel gemeentelijk websites onvolledig is en niet juist. Zo zijn gemeenten onduidelijk over de bevoegdheden van de burgemeester, gebruiken ze gedwongen behandeling en dwangmatige behandeling door elkaar, zijn ze onduidelijk over de spelregels en ontbreekt soms het  gevaarscriterium.

Kortom: wie in aanraking komt met gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis, moet niet afgaan op de informatie op gemeentelijke websites. Want die informatie is  onbetrouwbaar.

Een gemeente die het volgens de PVP-krant wel goed voor elkaar heeft is Zutphen: ‘Hier heeft de afdeling voorlichting zijn werk gedaan en gewoon eens gekeken naar wat er in de Wet Bopz staat’.