Categorie: "Klokkenluiders"

Provincies verbeteren positie klokkenluider

De provincies gaan klokkenluiders een betere bescherming bieden. Dat meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Nadat minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken onlangs bekend maakte dat er een steun- en adviespunt komt voor klokkenluiders uit zowel publieke als private sector, zijn het nu de provincies die met een klokkenluidersregeling komen.

 

Eindelijk steun voor klokkenluiders

Er komt – eindelijk! – een vertrouwenspersoon waar klokkenluiders bij de rijksoverheid, de politie en defensie terecht kunnen voor informatie en advies. Een misstand kan vanaf dat moment worden gemeld bij een vertrouwenspersoon.

En klokkenluiders die willen procederen tegen hun organisatie krijgen een tegemoetkoming in hun proceskosten. Als de klokkenluider in het gelijk wordt gesteld, worden de gemaakte proceskosten vergoed. Ex-ambtenaren kunnen tot twee jaar na beëindiging van hun werk alsnog een melding doen.

Als het CBR-kalf verdronken is, dempt minister Eurlings de put

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) krijgt een klokkenluidersregeling. Op die manier wil minister Camiel Eurlings schoon schip maken bij het bureau. De ondernemingsraad van het CBR trok dit voorjaar aan de bel over de misstanden binnen het CBR.
Uit nader onderzoek bleek dat ruim vijfhonderd automobilisten van wie vorig jaar het rijbewijs moest worden ingetrokken, nog steeds vrolijk rondrijden over ‘s lands wegen: