Categorie: "Prinsjesdag"

Prins Jetset onder curatele?

prinspils1Drie communicatie-experts moeten het imagoverlies van prins Willem Alexander binnen de perken houden. Dat meldt de Volkskrant. De Nederlanders hebben genoeg van het rijkeluisgedrag van Prins Jetset.

Ook de politiek – behalve Balkenende – is het eigenzinnige gedrag van de prins zat. Maar omdat nu op te lossen met communicatie-adviseurs is weer typisch Haagsch oplossing.

Prins Jetset moet weer even goed op zijn plaats worden gezet. Flink korten op zijn uitkering, die prins.

Balkenende verdedigt koninklijk huis in Kamerdebat

koninklijkhuisDe kosten van het koningshuis en het vastgoedproject van prins Willem-Alexander en prinses Máxima in Mozambique staan vanmiddag centraal in het debat in de Tweede Kamer. Een groot deel van de Tweede Kamer is zeer kritisch over het vakantieproject. Er doen steeds meer verhalen de ronde over corruptie, bedreigingen en gebrekkige investeringen voor de lokale bevolking.

Balkenende wordt ook hier weer verweten de regie te zijn verloren. De commotie over het project op het schiereiland Machangulo was voor voorzitter Michiel Zonneville van de Bond van Oranjeverenigingen aanleiding om openlijk de deelname van Willem-Alexander, die zich volgens een anonieme ambtenaar gedraagt als een verwend kind, ter discussie te stellen.

Daarnaast willen verschillende partijen dat ook het koninklijk huis bezuinigt in tijden van crisis. Zo pleit de SP ervoor dat de Oranjes het regeringsvliegtuig niet langer meer voor privéreisjes mag gebruiken. De NOS zend het debat over het koninklijk huis vanmiddag vanaf 14 uur uit op Nederland 1.

Oproep: Help Balkenende bezuinigen

bezuinigen1De regering Balkenende schrijft in de Miljoenennota dat er de komende jaren, als gevolg van de economische crisis, tientallen miljarden moet worden bezuinigd.

Of het daadwerkelijk tientallen miljarden zijn, is nog maar de vraag. Maar bezuinigd moet er worden.

De regering laat ambtelijke werkgroepen uitzoeken waarop allemaal bespaard kan worden.
Maar nu staan ambtenaren niet bekend als de meest creatieve, expressieve, innovatieve, uitbundige, buiten hun grenzen tredende medemensen.

Daarom deze oproep van Ambtenaar Blog: Help Balkenende bezuinigen. Kom op met je voorstellen voor bezuinigingen bij de overheid. Alle beetjes helpen.

Je kunt je ideeën onder dit bericht plaatsen of mailen. Dan zorg ik dat ze geplaatst worden. En erewoord: ik zorg dat alle voorstellen bij Balkenende komen.

Vrouw wil te paard naar balkonscène koninklijk huis

balkonsceneDe politie heeft Paleis Noordeinde een vrouw tegengehouden die met haar paard naar de koninklijke balkonscène wilde. Dat gebeurde tijdens het afmarcheren van de troepen die de koningin hadden begeleid van en naar de Ridderzaal.

Volgens de politiewoordvoerder was de vrouw ‘s morgens vertrokken vanuit de Bollenstreek om de koningin te zien. Zij had zich niet gerealiseerd dat het paleis door alle veiligheidsmaatregelen te paard niet bereikbaar was. Omdat de vrouw een verwarde indruk maakte, heeft de politie haar meegenomen naar het politiebureau.

Langs de rijroute van de koninklijke stoet werden elf betogers aangehouden die zich volgens de politie schuldig hadden gemaakt aan ordeverstoring en aanstootgevend gedrag.

Recherche zoekt naar lekken Miljoennota

Het bestuur van de Tweede Kamer gaat een ‘groot onderzoek’ binnen en buiten het parlement houden om uit te zoeken wie er informatie uit de Miljoenennota naar de media heeft gelekt. Daarbij wordt ook de recherche ingeschakeld.

Dat is besloten na de bekentenis van PvdA-Tweede Kamerlid Paul Tang. Omdat er volgens het bestuur van de Tweede Kamer meerdere lekken zijn geweest, volgt er een groot onderzoek.

Beatrix verdient ruim 5 miljoen euro

Koningin Beatrix kan volgend jaar rekenen op zo’n 5,1 miljoen euro. Hiervan is 834.000 euro inkomen en bijna 4,3 miljoen euro als onkostenvergoeding voor onder andere  personeel. Prins Willem-Alexander krijgt in 2010 bijna 1,4 miljoen euro, waarvan 248.000 euro salaris en meer dan 1,1 miljoen euro voor kosten.

Prinses Máxima ontvangt als echtgenote ook 248.000 euro. Verder heeft ze heeft 376.000 euro te besteden aan personele en materiële uitgaven.

Het Koninklijk Huis heeft voor het eerst een eigen begroting. Tot nu toe waren de kosten versnipperd over verscheidene ministeries. Nu zijn alle uitgaven die samenhangen met het uitoefenen van de functie van staatshoofd ondergebracht in de begroting De Koning. Helaas is in deze begroting niets terug te vinden over de fiscale sluiproutes die de koninklijke familie via paleis Noordeinde onderhoudt.

Letterlijke tekst van de Troonrede

‘Leden van de Staten-Generaal,

De huidige tijd vraagt om vastberadenheid en bereidheid tot verandering.
De wereldwijde financiële en economische crisis heeft ook Nederland hard geraakt. De snelheid waarmee de gebeurtenissen zich in het achter ons liggende jaar hebben voltrokken, was uitzonderlijk.

Mensen verliezen hun baan, het aantal faillissementen neemt snel toe, jarenlang opgebouwde vermogens slinken en de overheidsfinanciën vertonen onvermijdelijk grote tekorten. De gevolgen zullen nog lang gevoeld worden.

Bovendien hebben ontsporingen in de financiële sector het vertrouwen in instituties en hun bestuurders aangetast.
Door dit alles groeit bij velen de onzekerheid over de toekomst.

Het is de ambitie van de regering onzekerheden om te buigen naar herstel. De noodzakelijke veranderingen bieden perspectief op een economisch en sociaal krachtig Nederland.
Wij hebben elkaar en ons land veel te bieden door in saamhorigheid vast te houden aan de traditie van vrijheid, verantwoordelijk burgerschap en een actieve Europese en internationale opstelling.