Categorie: "Onderwijs"

Plasterk: geen tijdschrijven in onderwijs

Minister Ronald Plasterk is tegen het systematisch tijdschrijven in het onderwijs. Plasterk neemt hiermee afstand van een kolderiek voorstel van de Onderwijsraad.

Plasterk zegt vandaag in de Volkskrant: ‘Ik ben er tegen dat leraren die toch al zoveel moeten, nu nog een extra klus in de schoenen geschoven krijgen. Daarom zal ik het niet laten gebeuren dat ze moeten gaan tijdschrijven. Leraren hebben genoeg andere beslommeringen naast lesgeven, en op nog meer papier zit niemand te wachten’.

Nu nog even een aantal van die overbodige adviesraden in het onderwijs opheffen, minister. Geef het geld terug aan het onderwijs!

Wat zijn de echte problemen in het onderwijs ?

De vraag wat de werkelijke problemen in het huidige onderwijs zijn, staat centraal in het Volkskrant-project De Onderwijsagenda.

Op de website zijn volgens deskundigen de dertig belangrijkste problemen in het onderwijs benoemd. Tot 10 december kan iedereen stemmen op wat hij of zij het grootste probleem vindt. Op basis van de uitslag gaan Volkskrant-verslaggevers een half jaar lang op zoek naar oplossingen voor de belangrijkste problemen. Verder worden er een aantal debatten gehouden over het onderwijs.

Een groot probleem in het onderwijs is het grote aantal bestuurlijke bemoeials. Zowel op eigen initiatief als op initiatief van een machteloos ministerie van OCW scheiden onderwijsraden, -stichtingen, -koepels, -gelovigen het ene rapport na het andere af. 

Mijn  advies: stuur die bestuurlijke praatjesmakers naar huis en steek het geld in het daadwerkelijke onderwijs.

Hogeschool bestraft om onterechte master-titel

Saxion Hogescholen in Overijssel moet vijftien studenten hun studiegeld terugbetalen omdat ze hen onterecht de titel Master of Arts Health Care and Social Work in het vooruitzicht heeft gesteld.

De rechtbank in Almelo vindt dat de hbo-instelling onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van de studenten.

Saxion moet ook een schadevergoeding betalen. De hoogte daarvan moet volgens de rechtbank in aparte procedures worden vastgesteld.

De instelling moet per student een bedrag van 12.300 euro terugbetalen. De rechtbank was het niet met de studenten eens dat Saxion hen heeft bedrogen, maar stelt wel dat de hogeschool hoorde te weten dat ze niet bevoegd was de titel Master of Arts te verstrekken. Dat is voorbehouden aan universiteiten.

Universiteit introduceert studie open source

De Open Universiteit gaat via de Free Technology Academy les geven over het gebruik van opensourcesoftware. De eerste module van de masterstudie moet de student de basiskennis over vrije software en de ontwikkeling ervan bijbrengen.

Andere modules gaan onder andere over het beheer van Linux-systemen en applicatieontwikkeling. Het draait daarbij vooral om praktische vaardigheden. De studie is bedoeld voor ict-professionals, studenten, docenten en managers.

Het lesmateriaal van de opleider is gratis beschikbaar. Dat geldt niet voor begeleiding door docenten, het doen van examens en het nakijken van werkstukken. De opleiding start in januari volgend jaar, maar geinteresseerden kunnen zich nu al inschrijven voor de eerste modules.

Hef de Onderwijsadviesraad op !

Nederland barst uit elkaar van de adviesraden. Bij tijd en wijle schrikt er een wakker uit zijn bureaucratische slaap, geeuwt een keer, spuugt een rapportje uit om daarna weer voor onbepaalde tijd verder te slapen.

Een voorbeeld hiervan is de Onderwijsraad. De dames en heren van dit Haagse aap-noot-mies clubje hebben, na een ongetwijfeld boeiende sessie met een dromenverteller, voorgesteld dat onderwijzers moeten gaan tijdschrijven!

Ik neem aan dat minister Plasterk na dit potsierlijke advies de incapabele raadslieden onmiddellijk ontslaat. Of de Onderwijsraad opheft. Er zijn al te veel van dit soort stille adviesraden in ons land.

Een onderwijzer geeft meestal een vast aantal uren les, geachte slaapkoppen. Verder wordt een geringer aantal uren besteed aan onderwijskundige en soms persoonlijke  begeleiding van leerlingen. Wanneer u deze uren bij elkaar optelt, weet u exact hoe een leraar zijn tijd besteedt. En slaap nu lekker verder, laat de leraar met rust, zodat hij zijn werk kan doen.

Uw ambtenaar wenst u een lange bureaucratische slaap toe!

Ontslag voor leraar na relatie met 17-jarige

Een leraar van het Vossius Gymnasium in Amsterdam eist zijn baan terug nadat hij door de school is ontslagen omdat hij een relatie aangegaan met een 17-jarige leerlinge.

De betrokken leraar heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen om zijn baan terug te krijgen. Volgens de man moet hij zelf weten wat hij in zijn vrije tijd doet. De relatie kwam aan het licht nadat de ouders van het meisje hadden geklaagd bij de schoolleiding.

De schoolleiding verspreidde de volgende reactie: ‘Afgelopen zomer zijn er buiten de school dingen gebeurd tussen een leraar en een leerling die niet acceptabel zijn. Na overleg met de desbetreffende leraar hebben wij onmiddellijk ontslag aangevraagd bij de kantonrechter. Voor ons staat de privacy van een ieder voorop. Dit betekent dat ik geen nadere mededelingen kan doen die de privacy van de leerling of de ex-medewerker kunnen schaden.’

PVV misbruikt klimaatonderzoek universiteit

Onderzoeker Appy Sluijs van de Universiteit Utrecht beschuldigt de PVV er van zijn historisch klimaatonderzoek uit zijn verband te rukken en  er de verkeerde conclusies uit te trekken.

Sluijs ontdekte dat er miljoenen jaren geleden palmen groeiden op wat wij nu de Noordpool noemen.

Volgens Geert Wilders en partijgenoot Richard de Mos het bewijs dat het huidige klimaatbeleid van Nederland onzin zou zijn.

De Utrechtse onderzoeker Sluijs zegt op de website van de Universiteit Utrecht verbolgen te zijn dat de PVV niet eerst heeft nagegaan wat de achtergronden en het doel van het onderzoek waren en dat de partij van Wilders geen contact met hem heeft opgenomen.  ‘Dat is toch wel het minste dat je mag verwachten van een Kamerlid?’

Scholen maken onbevoegde leraren openbaar

Ouders kunnen vanaf morgen zien of en hoeveel onbevoegde leraren op de school van hun kinderen lesgeven.

Op de website bevoegd.nl staat de verhouding tussen bevoegde en onbevoegde leraren in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Volgens de actiegroep Leraren In Actie (LIA) staan er steeds meer onbevoegde leraren voor de klas om het tekort aan leraren terug te dringen.

Maar er zijn ook scholen die uit bezuinigingsoverwegingen opzettelijk te laag opgeleide docenten voor de klas zetten, terwijl wel bevoegde leraren beschikbaar zijn.

Scholen moeten daarom bekendmaken hoeveel onbevoegde leraren onderwijs geven en hoeveel docenten niet de juiste papieren hebben om voor de klas te staan.

Volgens LIA heeft het lerarentekort er onder andere toe geleid dat op dit moment een kwart van de docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs onbevoegd lesgeeft.

Utrecht beste universiteit van Nederland

Universiteit Utrecht is volgens de Academic Ranking of World Universities (ARWU) van de Universiteit van Shanghai nog steeds de beste universiteit van Nederland.

Utrecht deed het iets minder dan vorig jaar. Utrecht staat nu op een 52ste plaats, terwijl ze vorig jaar nog op 47 stond.

De criteria om op de lijst te komen zijn onder meer het aantal keren dat medewerkers van een universiteit in wetenschappelijke tijdschriften zoals Nature en Science publiceren.

Ook het aantal onderscheidingen zoals Nobelprijzen en Field Medals dat medewerkers en afgestudeerden van een universiteit hebben ontvangen, wordt meegewogen.

De Universiteit Utrecht scoort vooral sterk in de citatie-indexen van 2008 en het aantal Nature- en Science-publicaties tussen 2004 en 2008.
In de top 100 komt nog één andere Nederlandse universiteit voor, de Universiteit Leiden (gedeelde 72ste plaats).