Categorie: "Burger 2.0"

Hack de Overheid stimuleert mashups rond open overheidsdata

Geeks, ontwikkelaars, ambtenaren en professionals in de publieke sector de gelegenheid geven ideeën uit te werken en prototypes of websites te bouwen die overheidsdiensten verbeteren. Dat is het doel van de initiatiefnemers van HackdeOverheid.

De overheid steekt al jaren tientallen miljoenen in ICT-voorzieningen die maar niet van de grond komen en blijven hangen in goede bedoelingen en onkunde. Onkunde zowel bij de overheid zelf als bij de betrokken ICT-bedrijven. HackdeOverheid wil laten zien hoe het beter kan en daarnaast de politieke transparantie en het aanbod van overheidsdiensten verbeteren. HackdeOverheid houdt 13 juni in het Volkskrantgebouw in Amsterdam een eerste bijeenkomst.

E-overheid mist e-motie

De Universiteit Twente opent donderdag het centrum voor e-Government Studies (CFES) met een congres over de elektronische overheid, de digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en ondernemers.

De overheid is de afgelopen jaren honderden projecten gestart die de digitale dienstverlening aan burgers zouden moeten verbeteren. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een website die u helpt uw huwelijk elektronisch aan te kondigen bij de gemeente, de overschrijving van uw auto naar iemand anders, of de mogelijkheid uw aanvraag van een vergunning digitaal te volgen.

Elke burger kan de status van zijn bestelling op internet nagaan, kijk maar eens bij Amazon, maar waarom kan ik niet de status van een aanvraag voor een vergunning of een bezwaar volgen? Waarom krijg je als burger niet een code, gekoppeld aan je DigiD, wanneer je iets inlevert of aanvraagt, zodat je achter je beeldscherm de status ervan kunt nagaan?

Burger 2.0 moet e-overheid redden

Lekker weer voor een dagje strand. Als ambtenaar ontkom je er niet aan je vele vrije dagen nuttig te besteden. Zo ga ik me vandaag in Scheveningen buigen over de vraag waarom het grootste deel van de openbare overheidsinformatie op internet onbenut blijft en hoe hierin verandering te brengen. Ik werd hierop deze week geattendeerd door een ondernemende burger, een burger 2.0:

‘Ik kan via internet zien welke films ik heb gehuurd, ik kan een bioscoopkaartje bestellen, een taart, een pizza, ik kan zien wat voor weer het is. Maar als ik een auto koop of verkoop, moet ik naar het postkantoor om papieren in te vullen. Als ik m’n cafetaria wil uitbreiden moet ik overal papieren halen, invullen en weer terugbrengen. Waarom zorgt de overheid er niet voor dat ik dit via internet kan doen?’