Categorie: "Prinsjesdag"

Wie maakt (het koffertje van) Wouter Bos klaar ?

Vandaag, op Prinsjesdag, leest Koningin Beatrix in de Ridderzaal de Troonrede voor, een overzicht van de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. Die plannen, de miljoenennota, worden vanochtend in het koffertje van Wouter Bos, de minister van Financiën, gestopt.

Volgens de regering wordt (het koffertje van) Wouter Bos in de vroege ochtend klaargemaakt. Klaargemaakt? Yes, klaargemaakt! Klaargemaakt en daarna voorzien van een oranje lintje. Ik had graag door het sleutelgat willen kijken hoe onze minister van Financiën wordt klaargemaakt. Zou het een lief koffertje zijn?

Prinsjesdag: de stoet en de koetsjes

De stoet op Prinsjesdag is als de circusstoet die in de jonge jaren van minister-president Balkenende door de straten van Zeeland trok.

De stoet van circus Balkenende bestaat uit: de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, Commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers en Adjudant, Vaandelwacht Garderegiment Grenadiers en Jagers, Ere-Compagnie Garderegiment Grenadiers en Jagers (Grenadiers), Bereden standaardwacht der Koninklijke Marechaussee, Ere-escorte der Koninklijke Marechaussee, Bereden standaardwacht der Cavalerie, Ere-escorte der Cavalerie, 1e Peloton Cavalerie en 1 rijknecht-majoor met twee rijknechts te paard.

Dan de koetsen en de stoet:

Balkenende heeft Paul (in de) Tang

Excuses aan minister-president Balkenende, excuses aan kamervoorzitter Gerdi Verbeet. PvdA-kamerlid Paul Johannes George Tang heeft bekend dat hij de begrotingscijfers voor 2010 heeft gelekt aan RTL Nieuws. En dan komen de Haagse zweepjes uit de kast.

Ook de PvdA-fractie keurt het lekken af en heeft Tang een maand monddood gemaakt. Ondanks zijn excuses buigt Verbeet zich morgen met het presidium van de Tweede Kamer over het lekken van Paul Tang.

Eén lek is boven, maar nog niet hét lek. Want wie lekte de begrotingscijfers naar de NOS?

Prinsjesdag: Wie zit waar in de Ridderzaal ?

Wanneer Koningin Beatrix morgen de Troonrede voorleest, zit de hele Ridderzaal vol. Leden van het Koninklijk Huis, het kabinet en andere genodigden zijn bij de zogeheten Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal aanwezig. Rond 12.30 uur komen de leden van de Eerste en Tweede Kamer binnen. Zij zitten direct tegenover de troon die aan de rechterzijde in het midden van de zaal staat opgesteld. De ministers en staatssecretarissen zitten links van de troon. De Leden van het Koninklijk Huis en de hofhouding zitten rechts naast de troon.

De leden van de Eerste en Tweede Kamer zitten verdeeld over het midden- en linkervak rondom de troon. De plaats van de ministers en staatssecretarissen is links van de troon. Achter hen zitten de leden van de Raad van State.

Buiten het midden- en linkervak zijn in het rechtervlak plaatsen bestemd voor de overige Hoge Colleges van Staat, hoge ambtenaren, hoge officieren, leden van de hoge rechterlijke macht, de Commissaris der Koningin van de provincie Zuid-Holland, de burgemeester van Den Haag, bijzondere vertegenwoordigers en speciale genodigden. Ook zijn er plaatsen voor diplomaten, zij zitten in het rechtervlak naast de leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Prinsjesdag: Oranjes en de balkonscène

De binnenstad van Den Haag is morgen (dinsdag) volgens de autoriteiten een onneembare vesting. Na het drama op Koninginnedag in Apeldoorn is het definitief afgelopen met het spontane en informele contact met het koninklijk huis. Hoe ziet het programma er uit van Prinsjesdag:

Morgenochtend worden er in de binnenstad touwen in de tramrails gelegd om te voorkomen dat de Gouden Koets vast komt te zitten tijdens de rijtoer. De politie Haaglanden plaats dranghekken langs de route van de Gouden Koets.
Om 13 uur open de voorziter van de Eerste Kamer, mevrouw Timmerman-Buck, de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal in de Ridderzaal. Tegelijkertijd vertrekt de koninklijke stoet  vanaf Paleis Noordeinde.

Generale repetitie voor Prinsjesdag

Morgen is het weer zover: Prinsjesdag, de feestelijke opening van het nieuwe parlementaire jaar van de Eerste en Tweede Kamer. Koningin Beatrix rijdt dan in de Gouden Koets naar het Binnenhof en leest in de Ridderzaal de Troonrede voor.

In de Troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. Gisteren werd in Den Haag de generale repetitie gehouden voor de rijtoer op Prinsjesdag. Na de repetitie zijn op het Binnenhof de officieren en huzaren beëdigd die voor het eerst deel uitmaken van het ere-escorte dat koningin Beatrix dinsdag begeleidt.
Morgen krijgen ruiters en paarden nog een laatste training op het strand van Scheveningen.

Helft Nederlanders: bezuinig op koninklijk huis

We moeten bezuinigen volgens het kabinet Balkenende. Bijna de helft van de Nederlanders noemt het koninklijk huis als een item waarop best bezuinigd mag worden.

Uit onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van RTL Nieuws, blijkt dat Nederlanders best willen bezuinigen, maar niet op zaken die hun leven direct raken. Dus handen af van de verworvenheden van de verzorgingsstaat zoals de zorg, het onderwijs en de sociale zekerheid.

Waar willen Nederlanders dan wel op  bezuinigen? Ze willen wél bezuinigen op zaken die niet direct hun persoonlijke leven raken (koningshuis, 44%), met anderen te maken hebben (integratie van allochtonen en moslims, 30%) , of ver van hun bed zijn (ontwikkelingshulp, 36% – hulp bij wederopbouw, 34%).

Grap: de troonrede als boodschappenlijstje

Op YouTube is een filmpje geplaatst waarop te zien is hoe Koningin Beatrix oefent met de tekst van de troonrede van dit jaar. Iemand spreekt met een aardige imitatie van de stem van Beatrix de troonrede uit.

De moraal van de troonrede dit jaar is volgens deze boodschap dat wij als burgers behoorlijke invloed zouden kunnen uitoefenen op onze koopkracht.  Op het filmpje is te zien hoe koningin Beatrix zegt dat we daar scherp op moeten letten en ze prijs verschillende producten aan die bij een supermarktketen in de aanbieding zijn. Het filmpje: