Categorie: "Werk"

Nieuwe aanpak fraude in schoonmaaksector

De Arbeidsinspectie gaat samen met andere overheidsdiensten de fraude in de schoonmaaksector aanpakken.

Bij controles in de schoonmaakbranche bleek vorig jaar dat meer dan een derde deel van de bezochte bedrijven illegale werknemers in dienst had. Het gemiddelde in andere risicosectoren ligt rond 10 procent.

UWV en de Belastingdienst doen mee met de nieuwe fraude-aanpak. Zij bestrijden gesjoemel met uitkeringen en ontduiking van belastingen en premies.

Met de aanpak van fraude wordt voorkomen dat schoonmaakbedrijven oneerlijke concurrentie ondervinden van malafide ‘collega’s’. Ook moet uitbuiting van buitenlandse werknemers tegengegaan worden.

Fraude met bodemonderzoek

De Inspectie Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van VROM onderzoekt het gesjoemel met bodemonderzoeks-rapporten.

Onlangs werden de erkenningen van bodemadviesbureau Elementair Putten ingetrokken. Het bureau vervalste laboratoriumcertificaten en bodemrapporten. Tegen het bedrijf loopt een strafrechtelijk onderzoek.

Onduidelijk is nog hoever de fraude zich uitstrekt, wie er gedupeerd zijn door de handelwijze van het bureau en hoe zij het beste kunnen handelen. 

Begin dit jaar werd een ander bedrijf betrapt op vervalsingen van bodemonderzoeksrapporten. Ook van dat bedrijf zijn de erkenningen ingetrokken. De VROM-Inspectie doet naar aanleiding hiervan een breder onderzoek naar de branche.

Defensie: te weinig geld voor invullen vacatures

Defensie heeft volgens staatssecretaris De Vries de komende jaren niet genoeg geld om aan de totale personeelsbehoefte te voldoen.

Dat komt door bezuinigingen als gevolg van de economische crisis. Defensie moet volgend jaar 65 miljoen euro bezuinigen. Dat loopt op naar 119 miljoen in 2011 en 154 miljoen euro in 2014.

De krijgsmacht heeft al jaren een hardnekkig tekort aan personeel, vooral aan militairen.  Aan burgerpersoneel is een overschot. Er zijn nu 6300 militaire vacatures en over zes jaar zullen er nog steeds 1100 niet zijn opgevuld. Dit jaar is de personeelsorganisatie voor ruim 93 procent gevuld, dat zal in 2015 zijn opgelopen tot ruim 98 procent.

Vorig jaar ging De Vries er nog wel van uit dat Defensie de komende jaren genoeg mensen binnen de poorten zou krijgen.

Geweld tegen ambtenaren harder aangepakt

Verzekeraars in de regio’s Haaglanden en Hollands-Midden gaan schade, die het gevolg is van geweld tegen werknemers met een publieke taak, verhalen op de daders.

Dat is vastgelegd in een overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie Den Haag (OM), het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland en de politiekorpsen Haaglanden en Hollands-Midden. Ook minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft de overeenkomst ondertekend.

VNO-NCW tegen kabinet met Wilders of SP

De werkgevers keren zich tegen regeringsdeelname van de PVV en SP. VNO-NCW waarschuwt voor de instabiliteit die zal volgen als de partij van Wilders tot een volgend kabinet zou toetreden.

De PVV brengt volgens directeur Niek Jan van Kesteren niet veel goeds voor het Nederlandse bedrijfsleven.

In het vakblad Verf & Inkt zegt Van Kesteren:  ‘We hebben een open economie. We zijn erbij gebaat dat er geen belemmeringen zijn op grond van huidskleur of religie, een gelijke arbeidsmarkt voor iedereen hebben. De stabiliteit van Nederland is misschien wel de belangrijkste vestigingsvoorwaarde voor buitenlandse bedrijven. Een onafhankelijke rechtspraak, transparante belastingen en een stabiel politiek systeem zijn de pijlers daaronder. Voor VNO-NCW zijn dat de kroonjuwelen van Nederland.’

Van Kesteren vreest dat de PVV een gevaar voor die instituten kan vormen. De directeur van VNO-NCW ziet ook regeringsdeelname van de SP niet zitten. ‘Wat we absoluut niet willen is politiek avonturisme. Partijen als de PVV en de SP brengen te veel instabiliteit, daar zitten we niet op te wachten.’

Waarom is Balkenende niet bij het AOW-debat ?

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer eisen dat premier Jan Peter Balkenende vanavond present is bij het debat is over het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar.

Balkenende liet gisteren weten dat hij niet komt en dat minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) het debat zullen voeren.

Een aantal oppositiepartijen hebben al aangegeven dat het debat moet worden uitgesteld als Balkenende niet komt.

Maar waarom is Balkenende niet bij het debat vanavond?

Volgens bronnen in zijn omgeving moet de premier tijd investeren in zijn wens om de eerste president van Europa te worden. Een job waarvoor hij zegt niet gevraagd te zijn, maar wel geinteresseerd. Een job dus waarvoor hij geen kandidaat is, maar ook niet uitsluit dat hij alsnog die baan krijgt.

En de AOW? Ach, dat is een spel tussen Geert Wilders en Anges Jongerius.  En die verhoging van 65 naar 67 gaat toch wel door. Waarom zul je je als minister-president dan nog vermoeien met die heethoofden in de Tweede Kamer?

Wethouder houdt illegalen aan het werk

Wethouder Stoffer Jan Haan (ChristenUnie) van Bedum stapt op nu er op zijn landbouwbedrijf voor de derde keer illegale arbeiders zijn aangetroffen.

Deze week constateerde de politie dat er vier asielzoekers op zijn bedrijf aan het werk waren die niet beschikten niet over een vergunning om werk te verrichten. Een vijfde buitenlander bleek illegaal in ons land te verblijven.

Vorig jaar werden drie asielzoekers betrapt op illegale arbeid bij het bedrijf van Haan. De wethouder kreeg hiervoor een boete opgelegd van 24.000 euro. Haan tekende tevergeefs beroep aan bij het ministerie van sociale zaken.

Op de overtreding staat een boete van 40.000 euro die bij herhaald in de fout gaan kan oplopen tot 60.000 euro.

Hebben ambtenaren vertrouwen in ondernemers ?

Hoe zit het eigenlijk met het vertrouwen van Nederlandse ambtenaren in ondernemers? Aanleiding voor deze vraag is een uitspraak van de Vlaamse minister-president Kris Peeters (CD&V).

Peeters, die ook Economie in zijn  portefeuille heeft,  vindt dat te veel Vlaamse ambtenaren geen vertrouwen hebben in ondernemers. Volgens Peeters moeten de betrokken ambtenaren snel een einde maken aan dit wantrouwen.

Op de Belgische nieuwssite de  Tijd zegt hij dat ‘sommige ambtenaren gaan ervan uit dat ondernemerschap sowieso verdacht is, dat je dat moet wantrouwen. En dat je er voor moet zorgen dat je als ambtenaar instrumenten hebt die kunnen aantonen dat dat wantrouwen gegrond was. En daardoor worden administratieve verplichtingen op gelegd die het ondernemerschap zwaar beladen en het aan bedrijven ook duidelijk maken dat ze verdacht worden. En dat is natuurlijk dodelijk. Ik overdrijf wel een beetje, maar dat moet er uit.’

Hoe zit dat eigenlijk in NL? Hebben wij ambtenaren vertrouwen in de Nederlandse ondernemer? Of zijn volgens ons allemaal vertegenwoordigers van de Firma List & Bedrog?

Agenten lopen marathon voor invalide collega

Vijf politieagenten lopen morgen de marathon van New York voor hun collega Rob Oostrom.

Oostrom werd begin dit jaar op station Driebergen-Zeist neergestoken door een gestoorde man die zelfmoord wilde plegen.

De Utrechtse agent wilde dit voorkomen maar werd tijdens zijn reddingspoging door de man in zijn rug gestoken. 

Hierdoor liep Oostrom een hoge dwarslaesie op. Hij is voor de rest van zijn leven vanaf zijn borststreek verlamd.

Omdat veel bijkomende kosten niet door de verzekering of door het politiekorps worden vergoed, zijn collega’s van Oostrom een inzamelingsactie begonnen. Vijf agenten lopen daarom morgen in ‘the Big Apple’ voor hun zwaar  getroffen collega en zijn familie.

Aannemers zijn corrupte ambtenaren zat

Een procentje op de nota voor het maaien van het gras langs het kanaal, een procentje op de rekening voor het schilderwerk van de openbare school, een procentje op de nota voor het aanbrengen van wegmarkeringen.

Allemaal procentjes die verdwenen in de zakken van Belgische ambtenaren. Tien van hen zijn hiervoor opgepakt. De Belgische justitie kon de ambtenaren aanhouden omdat aannemers een boekje open deden.

Blijkbaar waren de – vaak zelf in steekpenningen grossierende – aannemers de procentjes zo zat dat ze bij Justitie hun hart uitstorten. In totaal hebben in heel Belgie ruim dertig ambtenaren aan de procentjes-corruptie meegedaan. Tien van hen, waarvan er al een aantal met pensioen zijn, worden nu ondervraagd.