Categorie: "Alledag"

Leger des Heils is van de overheid

Ruim 68 miljoen euro uit de pot van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), 51 miljoen van gemeenten, 41 miljoen van de provincies, 15 miljoen euro van Justitie, het Leger des Heils wordt bijna volledig gefinancierd door de overheid.

De overheid gaf het Leger des Heils vorig jaar in totaal 220 miljoen euro, terwijl het zelf 20 miljoen euro aan inkomsten ophaalde. Het Financieele Dagblad pluisde door de jaarverslagen en kwam tot deze conclusie.

Helemaal gek van regels van de overheid

NRC heeft een interessant artikel over de pogingen van het kabinet Balkenende IV om te snoeien in het aantal regels voor burgers en bedrijven.

Of het nu gaat om de aanvraag van een terrasvergunning of het aanvragen van een uittreksel bij de gemeente, als burger wordt je helemaal gek van de regelzucht van de overheid.

Maarrrr volgens Balkenende ligt het kabinet op schema wat betreft het terugdringen van al die regels. Teneur van het artikel in NRC: eerst zien dan geloven.

Summersale: twee medewerkers voor de prijs van één

Advies- en organisatiebureaus stunten met de prijzen van externe medewerkers bij de overheid. Dat blijkt uit een rondgang van Binnenlands Bestuur.

Bij de overheid is het namelijk, volgens de begrotingslogica, nog geen crisis. De begrotingen voor dit jaar zijn vorig jaar namelijk al vastgesteld.

Dat biedt gemeenten, provincies en ministeries de mogelijkheid forse kortingen te bedingen op de prijs van externe medewerkers. Of in plaats van een externe medewerker er twee aan te kunnen trekken.  Want bij de bureaus is het vet crisis.

Of dat nu zo verstandig is, is de vraag. Er zijn al overheidsorganisaties waar het aantal externe medewerkers het aantal ambtenaren grandioos overtreft. En dat is niet altijd goed voor de betrokken organisatie, noch voor het werk waarvoor ze zijn ingehuurd.

Vaarwel Simon Vinkenoog

‘Het zogeheten gezag, dat in de jaren zestig enkele speldenprikken en plaagstootjes te verwerken kreeg, heeft zich een halve eeuw later opnieuw in ficties en illusies gevestigd en is nu in een verwoede strijd met zichzelf gewikkeld, in een onontwarbaar web van tegenstribbelende ambtenaren, klokkenluiders, fraudeurs, incompetenten, lobbyisten, overbelaste ministers, kamerleden en fractievoorzitters, en een MP, nog niet in zijn laatste onwaarheden gestikt, die steeds meer op een karikatuur van zichzelf gaat lijken. Arme ouders!’

De overheid als nachtmerrie bij Netwerk

Netwerk zend vanaf vanavond een driedelige serie uit over mensen die de overheid als nachtmerrie ervaren – ja die zijn er – en verstrikt zijn geraakt in een bureaucratisch web van tegen elkaar in werkende instanties.

Elke aflevering van ‘Kafka in de Polder’ wordt voorgelegd aan de Nationale Ombudsman. De uitzendingen zijn dus vanavond met Kafka in de gemeente Overbetuwe , 16 en 21 juli.

Netwerk wil graag weten of meer mensen te maken hebben met dergelijke situaties. Ze kunnen een reactie achterlaten op de website.

Gevechten om de laatste Staatscourant

De collega’s vochten er vandaag om: de laatste gedrukte Staatscourant. Niet zozeer vanwege de inhoud, maar omdat het een verzamelaarsobject is. Het was al een tijdje bekend dat de gedrukte versie zou verdwijnen, maar het afscheid werd steeds weer uitgesteld, omdat uitgever SDU nogal wat moeite had om de digitale versie geregeld te krijgen.

Wie nu naar www.staatscourant.nl gaat, komt
op https://www.officielebekendmakingen.nl/BladerenPublicaties.aspx,

terwijl je je bevindt op de site van www.overheid.nl.

Uw ambtenaar is het spoor bijster. Arme burger!

Nieuwe Twentse politiebaas is notoire relschopper met stadionverbod

Die pet past ons allemaal moet de eerste allochtone korpschef van ons land, Martin Sitalsing, gedacht hebben. Is hij zo door het dolle heen door zijn benoeming tot baas van de regiopolitie Twente of is hij gewoon mediageil?

Waar gaat het om: Sitalsing wil, volgens de Telegraaf (ik weet het, er zijn betrouwbaardere bronnen), journalisten gaan aantrekken voor opsporingswerk. In de eerste plaats deklasseert hij hiermee z’n eigen bromspeurders, in de tweede plaats heeft hij geen idee wat een journalist doet. Korpschef Sitalsing, een beetje journalist is er juist om de politie kritisch te volgen.

Ghostbusters achter de duinen: kijk uit met gebruik sociale netwerken

Wie vertrouwelijke informatie wil uitwisselen via sociale netwerken zoals Linkedin of Hyves, moet daar volgens Govcert snel mee stoppen.

Govcert, dat zichzelf het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid  :)   noemt, sinds Ghostbusters is ook bij de overheid de geest uit de fles, vindt verder dat de overheid ook geen gratis webdiensten als Gmail of Hotmail moet gebruiken voor het uitwisselen van gevoelige informatie.

Volgens Govcert is de toegang tot zowel de sociale netwerken als dse gratis webdiensten te gebrekkig afgeschermd.

Twentse ambassade vestigt zich op de Amsterdamse Wallen

Twente krijgt een eigen ambassade in Amsterdam. Waarom de initiatiefnemers de ambassade niet in Den Haag vestigen, is me niet helemaal duidelijk. Mogelijk vinden ze daar het aantal ambtenaren per vierkante meter aan de hoge kant.

De Twentse ambassade is dan ook geen traditionele ambassade, maar een chique bedrijfsverzamelgebouw op de Amsterdamse Wallen dat geld moet gaan ‘importeren’ vanuit de Randstad naar Twente.

Ik stel voor Jan Cremer als ambassadeur te benoemen.