Categorie: "Alledag"

Geen virusremmers voor onmisbare ambtenaren en bestuurders

Ambtenaren en bestuurders op cruciale posities krijgen niet preventief virusremmers toegediend bij een uitbraak van een grieppandemie, dit in tegenstelling tot in het bedrijfsleven. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestaat er geen lijst van ministers, burgemeesters, bestuurders en ambtenaren die voorrang krijgen bij het uitreiken van virusremmers.

Elianne Kuepers van re.Public, een advertentiefuik van Sdu Uitgevers, dat met dit bericht komt, neemt er genoegen mee. Hoe naief.

Natuurlijk bestaat er een lijst van mensen die door de overheid het eerste bediend worden bij de uitbraak van een pandemie. En dat zijn niet de ‘bekende risicogroepen’ zoals ouderen, maar de mensen die het voor het zeggen hebben in dit land, de families Balkenende, Bos en Rouvoet. En natuurlijk staan ook hoge ambtenaren, in de directe omgeving van ministers en burgemeesters, op deze lijst. Want zonder deze ambtenaren kunnen de politici niet functioneren. Meneer Balkenende, maakt die lijst gewoon openbaar en help dit taboe uit de wereld.
Intussen worden de gevolgen van de grieppandemie in Mexico steeds duidelijker:


Cordon parlementaire treft burger en journalist

De Tweede Kamer legt brieven en e-mails van burgers en belangengroepen niet langer ter inzage voor de journalistiek. Volgens een woordvoerder van de Tweede Kamer is het doel van deze maatregel de privacy van de afzenders te beschermen.

Voor de journalisten is inzage in deze correspondentie van belang omdat schriftelijke en mondelinge vragen van Kamerleden vaak hierop zijn gebaseerd. Als die correspondentie niet beschikbaar is, wordt het voor journalisten moeilijker de debatten te volgen.

En dat kan toch nooit de bedoeling zijn van mijn politieke bazen? Of heeft een collega-ambtenaar dit verzonnen? Is de overheid er juist niet voor de burger?  Ik schaam me voor deze overheid.

Burgers en belangengroepen rest voorlopig slechts een ding: er voor te zorgen dat de media de brieven en e-mails in honderdvoud krijgen, informeer ze over uw contacten met de Tweede Kamer, laat ze weten wanneer er naar aanleiding van uw e-mail of brief vragen worden gesteld in de Tweede Kamer.

Bos’ ambtenaren leren dansen als bankiers

Douwe Douwes en Robert Giebels hebben voor de Volkskrant een boeiende reportage geschreven over de afdeling Financieringen van het ministerie van Financiën. Wouter Bos koopt op 3 oktober 2008 de Nederlandse tak van de Belgisch-Nederlandse Fortisbank, inclusief ABN Amro Nederland. De suffige afdeling Financieringen heeft sinds die dag de verantwoordelijkheid voor een heuse bank.

Een citaat uit de reportage:
‘Bij de afdeling Financieringen leren ze al doende koorddansen. Laten de ambtenaren de zaak te veel op hun beloop, dan krijgt Bos gedonder met de Kamer. Gaan ze er bovenop zitten, dan krijgen ze het verwijt dat ze het management voor de voeten lopen. Het devies is: we doen wat ‘des aandeelhouders’ is, maar dan wel actief. Dus bij grote beslissingen wil Financiën bijtijds informatie. Dat gaat niet altijd goed. Het plan dat Zalm deze week ontvouwde, bevatte een groot voorbehoud: ‘dit alles behoudens instemming van de aandeelhouder.’

Wat een verhaal, een roman, die wacht op een schrijver. Wie schrijft het vervolg op Het Bureau van J.J.Voskuil?

NK wielrennen voor politie

Soapies, journalisten, politici, VIPs, iedere beroepsgroep organiseert een Nederlands Kampioenschap Wielrennen. Ook de politie. Let op de demarrage van Chantal Beltman: