Categorie: "Veiligheid"

Condoleanceregister Marc Harders en Jeroen Houweling

Op de website van het ministerie van Defensie is onmiddellijk na het bekend worden van het sneuvelen van Mark Harders en Jeroen Houweling een condoleanceregister geopend.

In het condoleanceregister laten minister Eimert van Middelkoop, staatssecretaris Jack de Vries en Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm weten diep getroffen te zijn en in gedachten bij de nabestaanden. ‘Wij leven intens met hen mee en wensen hen veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies’.

Jeroen Houweling en Marc Harders sneuvelen door bermbom

De 29-jarige korporaal van de mariniers Jeroen Houweling en de 23-jarige marinier Marc Harders waren in een Viking-rupsvoertuig onderweg in het Deh Reshangebied toen de aanslag plaatsvond waarbij zij om het leven kwamen.

Zij maakten deel uit van een eenheid die momenteel bezig is met een operatie in het westelijke Deh Reshangebied, ten noordwesten van Tarin Kowt.

De operatie is bedoeld om de zichtbare aanwezigheid in het gebied te vergroten. Er deden ook Afghaanse eenheden van politie en leger en coalitiepartners mee aan de operatie.

Korporaal van de mariniers Houweling en marinier Harders zijn allebei afkomstig van het eerste mariniersbataljon van het Korps Mariniers, gelegerd op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn.

Twee van onze militairen gesneuveld in Afghanistan

Vreselijk nieuws.
Bij een bomaanslag in het zuiden van Afghanistan zijn vandaag de mariniers Jeroen Houweling (29) en Marc Harders (23) om het leven gekomen. Dat heeft het ministerie van Defensie bekend gemaakt.
In Afghanistan zijn sinds het begin van de Nederlandse missie in Uruzgan (2006) 23 van onze militairen gesneuveld.

Militairen onderscheiden in Apeldoorn

Ongeveer 150 militairen ontvangen vandaag in Apeldoorn de herinneringsmedaille voor Vredesoperaties.

De militairen, afkomstig van de Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee, ontvangen de medaille voor hun deelname aan diverse militaire missies. De Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm reikt de medailles uit.

De betrokken militairen hebben onder meer deel uitgemaakt van de EU-missie in Bosnië-Herzegovina, de hoofdkwartieren van ISAF en Regional Command South in Afghanistan, de NAVO-trainingsmissie in Irak en de missies in Afrika (Burundi en Darfur).

De Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom, ontvangt vandaag ook een medaille. Hij was van november 2008 tot november 2009 uitgezonden naar het hoofdkwartier van ISAF in het Kabul, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de organisatie van de verkiezingen in Afghanistan.

Onderscheiding voor heldendaden in Afghanistan

15 Nederlandse militairen ontvangen woensdag 14 april in Den Haag een dapperheidsonderscheiding voor heldendaden tijdens hun hun inzet in Afghanistan.

Zes militairen krijgen een bronzen kruis, 9 militairen krijgen het kruis van verdienste.

Vijf van de te onderscheiden militairen vervullen functies binnen het Korps Commandotroepen of bij bijzondere interventie of arrestatie-eenheden van Defensie en politie. De aard van de functies staat het niet toe dat hun identiteit publiekelijk bekend wordt.

Zij ontvangen daarom hun onderscheidingen in een besloten ceremonie op een militaire locatie.

De andere  militairen ontvangen hun onderscheiding ’s middags tijdens een publieke ceremonie welke met gepast militair eerbetoon en ceremonieel wordt aangekleed.

Spoeddebat over Uruzgan (16.15 uur)

De Tweede Kamer houdt om 16.15 uur een spoeddebat met premier Balkenende (CDA) en de vice-premiers Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie). De oppositie wil uitleg over de crisissfeer in het kabinet over Uruzgan.

CDA en PvdA zijn het oneens over de militaire missie in Afghanistan. PvdA-leider Bos maakte gisteren bekend dat de PvdA niet instemt met verlenging van de missie in Uruzgan.  Het CDA en de CU willen in Uruzgan blijven.

De laatste stuiptrekkingen van het kabinet Balkenende IV.

Afghanistan: Balkenende doet niets

Na de mededeling van Wouter Bos dat de PvdA het NAVO-verzoek voor verlenging van de missie in Uruzgan (Afganistan) afwijst, komt onze minister-president met de volgende mededeling:

‘Ik hecht aan een zorgvuldige besluitvorming en dat wat we hebben afgesproken in het kabinet wordt nagekomen.’

Meneer Balkenende, u bent al maanden bezig met de besluitvorming over Uruzgan.

Waarom ligt er nog geen voorstel in de ministerraad ?

Waarom weet de Nederlandse bevolking nog steeds niet waar het aan toe is ?

Wanneer zien we iets van uw leiderschapskwaliteiten, uw daadkracht?

U hebt ruim de tijd gehad, samen met de ministers Verhagen, Rouvoet en Middelkoop – allen van christelijke huize -, een zorgvuldig besluit over Uruzgan voor te bereiden.

Maar u doet niets!

U voert campagne voor een baan in Europa, neemt de tijd voor een bezoekje aan de Olympische Spelen.

Ik gun het u van harte, maar niet als u daardoor Nederland verwaarloost.

U doet niets!

Respect voor de politiemensen van de noodhulp

Politiechef Geert Jansen uit Eindhoven besteedt op zijn weblog terecht aandacht aan de politiemedewerkers die dag en nacht klaar staan in de noodhulp.

‘Nooit weten ze waar ze naar toe zullen worden gestuurd, wat hen te wachten staat.

Tegelijk weten de Noodhulp collega’s dat ze bijna altijd na het incident ter plaatse komen.

De scherven bij elkaar moeten vegen en zoveel mogelijk verder leed moeten proberen te voorkomen.

Het zijn collega’s waar we veel van verwachten. Veilig, maar regelmatig met zwaailicht en geluidsignalen, snellen ze naar de plaats des onheils. Reken maar dat de adrenaline dan door je lichaam stroomt. Met vaak beperkte informatie van de meldkamer moeten ze onmiddellijk ter plaatse de juiste maatregelen nemen.

Of het nu gaat om winkeldiefstallen, verkeersongevallen, overlastmeldingen, moord en doodslag, branden, huislijk geweld of een vermist kind; altijd als de Noodhulp ter plaatse komt, wordt er actie van deze politie verwacht. Vaak gebeurt dat met mensen erbij die emoties laten zien zoals woede, pijn, agressie of zelfs doodsangst.

Voor even rustig nadenken, overleg en bezinning is vaak weinig tijd. In de noodhulp moet je regelmatig ervaren dat je altijd in de schijnwerpers aan het werk bent. Omstanders en betrokkenen kijken over je schouders mee èn hebben allemaal een eigen mening.’

Respect voor de politiemensen van de noodhulp!

Steun voor Afghanistan-nee van Wouter Bos

Op de website van de PvdA komen veel steunbetuigingen binnen voor Wouter Bos. Bos liet vanmiddag zijn coalitiegenoten CDA en ChristenUnie weten dat de PvdA het NAVO-verzoek voor een trainingsmissie in Uruzgan afwijst.

Veel mensen op de PvdA-website roepen Wouter Bos op niet opnieuw te zwichten voor het CDA van Balkenende en de rug recht te houden.  Een aantal mensen eist voor de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart duidelijkheid van het kabinet over de Afghanistan-missie.

Bos heeft  er bij Balkenende op aangedrongen dat de voltallige ministerraad vrijdag nee zegt tegen het NAVO-verzoek.

Een nee tegen verlenging van de missie in Afghanistan kan de PvdA veel stemmen opleveren, zo is de verwachting.