Categorie: "Gemeente"

Burgemeester kondigt vertrek aan via YouTube

Burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper van Amersfoort heeft vandaag in een filmpje op YouTube aangekondigd dat ze volgend jaar stopt.

In het filmpje zegt de D66-burgemeester onder andere dat het na tien jaar burgemeesterschap tijd voor haar is om na te denken over haar toekomst.

‘Ik heb besloten om volgend jaar in de zomer mijn ambt neer te leggen, voor een nieuw perspectief en nieuwe energie. En ik vertel het vandaag, dan is er genoeg tijd om na te denken over wat voor burgemeester de stad nodig heeft.’

Hoogtevrees ambtenaar kost gemeente zes ton

Een ambtenaar met hoogtevrees is medeverantwoordelijk voor een schadepost van zes ton voor de Limburgse gemeente Nederweert.

Dat is de conclusie van de Nederweertse rekenkamer die de budgetoverschrijding van de onderhoudsbeurt van de Lambertuskerk onderzocht.

De betrokken ambtenaar was belast met het toezicht op de renovatie van de torenspits van de kerk, maar durfde niet naar boven om te kijken hoe het werk vorderde.

Toen de gemeente dat merkte, waren de bouwkosten inmiddels 650 duizend euro duurder uitgevallen dan verwacht.

De totale kosten van de renovatie zijn nog niet bekend, omdat de renovatie nog steeds niet voltooid is.

Nu we toch zo met geld aan het smijten zijn: geef die arme ambtenaar een cd om van zijn hoogtevrees af te komen. Het kost een paar tientjes, maar dan is dit probleem opgelost.

Dit riekt naar vriendjespolitiek

Stefan Hulman, de voormalige burgemeester van Den Helder, wordt waarnemend burgemeester in de gemeente Ridderkerk. 

VVD’er Hulman raakte in Den Helder in opspraak toen hij een vergoeding van de gemeente kreeg om zijn dubbele woonlasten te betalen.

Dat was niet volgens de regels en Hulman moest vertrekken. Hij kreeg nog wel een half miljoen euro mee.

Nu helpt VVD’ er Jan Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland hem weer in het zadel.

Dit riekt wel heel erg naar vriendjespolitiek. Heeft Hulman nog niet genoeg overheidsgeld opgesoupeerd?

Vandaag verkiezingen in zes gemeenten

In zes gemeenten worden vandaag vervroegde gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Burgers in Horst aan de Maas, Venray, Oldambt, Peel en Maas, Zuidplas en Venlo kunnen tot vanavond negen uur naar de stembus.

Het gaat om plaatsen waar op 1 januari een gemeentelijke herindeling van kracht wordt. Er wordt met het potlood gestemd, de eerste uitslagen worden pas tegen 23 uur vanavond verwacht.

Ook vanuit het Haagse is er interesse in deze verkiezingen, omdat ze mogelijk een beeld geven van de verschoven politieke verhoudingen. Toch zijn niet alle landelijke partijen op gemeentelijk niveau vertegenwoordigd.

Zo doet de PVV van Geert Wilders in geen van de zes gemeenten mee. Ook in Wilders’ geboorteplaats Venlo levert de PVV geen kandidaten. De beweging Trots op Nederland, van Rita Verdonk doet mee in de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas.

Bergen op Zoom en Roosendaal delen ambtenaren

De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal gaan hun ambtenaren delen. Dat kan op verschillende manieren: een ambtenaar die nu eens in Roosendaal werkt, dan weer in Bergen op Zoom.

Of ambtenaren die bepaalde werkzaamheden voor beide gemeenten op zich nemen. Een andere optie is een chef voor een afdeling, die in beide gemeenten actief is. De colleges van de twee Brabantse Buitensteden denken zo vooral efficiënter te kunnen werken.

Naast de samenwerking op personeelsgebied willen Bergen op Zoom en Roosendaal  ook op een aantal andere terreinen meer samen gaan doen. Dat gebeurt bijvoorbeeld nu al op het gebied van drugs.

Ambtenaar bedreigt eigen wethouder

Een ambtenaar van de gemeente Almelo heeft wethouder Anthon Sjoers bedreigd via de website van De Twentsche Courant Tubantia. De ambtenaar in tijdelijke dienst schreef op de website dat gijzelnemer Ahmet O. bij zijn gijzelingsactie vorig jaar van wethouder Bert Kuiper en vier ambtenaren, geen pistool had hoeven meenemen.  ‘Hij had Sjoers ook gewoon op zijn dikke bakkes kunnen meppen. Hoop dat ik dat kan laten al heb ik er heel veel zin in op mijn laatste dag morgen dat ik bij de gemeente werk’, schreef de Almeloër.

De ambtenaar heeft zelf politieke aspiraties en heeft deze ook kenbaar gemaakt bij andere politieke partijen. Hierdoor was hij voor de gemeente makkelijk te traceren. De man is daarop te kennen gegeven dat hij moest opstappen. De betrokkene zelf erkent dat hij te ver is gegaan. Hij zegt in een opwelling te hebben gehandeld en excuses te hebben aangeboden.

Onzin over gedwongen opname in psychiatrisch ziekenhuis

Veel gemeenten geven op hun website onjuiste en onvolledige informatie over gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat meldt de PVP-krant voor vertrouwenspersonen in de zorg.

Voor gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis gelden strenge regels, die zijn vastgelegd in de Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ).

Uit een inventarisatie van de PVP-krant blijkt dat de informatie op veel gemeentelijk websites onvolledig is en niet juist. Zo zijn gemeenten onduidelijk over de bevoegdheden van de burgemeester, gebruiken ze gedwongen behandeling en dwangmatige behandeling door elkaar, zijn ze onduidelijk over de spelregels en ontbreekt soms het  gevaarscriterium.

Kortom: wie in aanraking komt met gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis, moet niet afgaan op de informatie op gemeentelijke websites. Want die informatie is  onbetrouwbaar.

Een gemeente die het volgens de PVP-krant wel goed voor elkaar heeft is Zutphen: ‘Hier heeft de afdeling voorlichting zijn werk gedaan en gewoon eens gekeken naar wat er in de Wet Bopz staat’.

Burgemeester Vreeman kondigt vertrek aan

Ruud Vreeman vertrekt op korte termijn als burgemeester van Tilburg. Hij zwicht voor de druk die de gemeenteraad al een paar dagen op hem uitoefent. Vreeman zegt de conclusie van de raad te delen dat er sprake is van een onwerkbare situatie.

Daarom heeft hij aan de commissaris van de Koningin aangegeven dat hij op zo kort mogelijke termijn terug wil treden. In overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad gaat hij kijken hoe dit op een goede manier kan.

Wanneer Vreeman precies zijn functie neerlegt is nog niet bekend.  Hij blijft aan het werk om te zorgen voor de overdracht en afhandeling van belangrijke dossiers en afspraken in de stad. De wethouders blijven aan. Zij willen binnen enkele weken een nieuwe, tijdelijke burgemeester.

Burgemeester Vreeman is het derde politieke slachtoffer van de affaire rond het Midi-theater. Eerder stapten al twee wethouders op en viel het college. Een enquêtecommissie van de gemeenteraad concludeerde vorige week dat ook het nieuwe college, inclusief de burgemeester, fout op fout heeft gestapeld.

Kliklijn en therapie voor cynische ambtenaar

De cynische ambtenaar moet op zijn tellen passen in Rotterdam. Burgemeester en wethouders willen de 14.000 ambtenaren zuiveren van elke vorm van cynisme.

Daarvoor hebben B&W een kliklijn geopend. Dus heb je hekel aan een collega of aas je al een tijdje op z’n baantje? Geef hem aan voor cynisme en je bent meteen van de lastpak af.

Nu zijn Rotterdammers van zichzelf al behept met het nodige cynisme. Dat wordt dus een zware klus voor de Anti-Cynisme-Gestapo. Misschien heeft Rotterdam te veel naar China gekeken. Daar was het verlinken van een collega een manier om zelf het hoofd boven water te houden.

Maar de betrapte ambtelijke cynicus hoeft niet te wanhopen. Nadat hij heeft bekend een rascynicus te zijn, zich verantwoord heeft voor het Anti Cynisme Tribunaal op de Erasmusbrug, wordt hij in een  heropvoedingskamp gehersenspoeld totdat hij volledig cynisme-vrij is.

En daarna mag hij weer lekker aan het werk. Te beginnen in de plantsoenendienst. En als je goed je best doet ligt er misschien nog wel een baantje als assistent van de Anti-Cynisme-Gestapo in het verschiet.

Nijmegen publiceert vandalismemeter

De gemeente Nijmegen publiceert op haar website de vandalismemeter. Iedereen kan op de meter zien hoe hoog de kosten van vandalisme in Nijmegen zijn.

In de eerste helft van dit jaar bedroeg de schade 91.741 euro.

Burgemeester Thom de Graaf hoopt dat het bekendmaken van de vandalismecijfers bijdraagt aan de oplettendheid en betrokkenheid van Nijmegenaren. Ook moet het publiceren van de kosten de inwoners van Nijmegen aansporen om melding te maken van vandalisme en dit waar mogelijk tegen te gaan.