Wilders en Rutte hebben lach aan hun kont hangen

De verkiezingscampagne was lang en zwaar, maar ook uw ambtenaar pakt zijn dagelijkse werkzaamheden weer op. De plicht roept!

De verkiezingsuitslag voorspelt een hoog GTST-gehalte deze Haagse zomer met een hoofdrol voor Mark Rutte en zijn secondant Geert Wilders.

Vanavond zitten ze voor het eerst samen bij VVD-informateur Uri Rosenthal aan tafel om een regering te vormen.

Intussen heerst hier in het Haagse vooralsnog de slappe lach.

Als Rutte in beeld is: deze jongen minister-president? Hahahaha, hij is nog niet eens droog achter z’n oren.

Als Wilders weer eens roept dat de PVV een serieuze, betrouwbare regeringspartner is: Hahahaha!

De slappe lach zal ons echter snel vergaan. Onder leiding van Wilders en Rutte glijdt Nederland af naar het niveau van een bananenrepubliek: instabiel, corrupt, gewelddadig en asociaal. 

Nederland loopt weer eens voorop!

Lees ook:Minister-president Cohen
Lees ook:Elke raadsvergadering met Wilders kost 10.000 euro
Lees ook:Hoogste alarmfase in Den Haag over stagnatie e-overheid
Lees ook:Jan Marijnissen is een gezapige ouwe pik
Lees ook:Wilders smelt langzaam weg

29 reacties op “Wilders en Rutte hebben lach aan hun kont hangen

 1. P. Venema

  Wat een absurde reactie. Waarschijnlijk weer van een ambtenaar die toch niks anders te doen heeft en zelf te stupide is om te begrijpen waar het werkelijk over gaat. Natuurlijk zal die persoon zich in een hoek gedrongen voelen. Er zijn immers veel te veel ambtenaren die geen zak uitvoeren en alleen meer absurde regeltjes bedenken. Een rechts kabinet zorgt gelukkig voor inperkiing van het aantal ambtenaren. Let wel, als de PvdA weer aan het bewind komt met deze bezetting aan overheidsdienaren, dan is Nederland ter ziele. Er is met de PvdA geen sprake meer van een democratie. Job Cohen is een wolf in schaapskleren. De PvdA is een partij van volksverlakkers. Kijk maar naar Wim Kok. Eerst tegen het kapitalisme en nu lekker zelf de zakken vullen. Wouter Bos, een manipulant. Hij heeft het kabinet opgeblazen alleen maar om de PvdA een betere positie te geven bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dan Job Cohen; kerel ga een vak leren. Je bent in economisch opzicht een prul. Je deugde al niet als burgemesster van Amsterdam; laat staan als premier van Nederland. Je bent totaal niet gehinderd door enige kennis van zaken. De PvdA, de Partij voor de Armoede, de Partij voor de Allochtonen, de Partij van de Asocialen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. besserwessie

  PvdA??
  Net als alle andere socialisten in Europa die geld van de belastingbetalers en toekomstige generaties verbrassen.

  Alles onder het vaandel van de zieligheids praat en de afgunst.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Willem Hofs

  Heren, waar halen jullie de PvdA vandaan?
  Ik heb het over de extreemrechtse PVV wier partijleider Wilders regelmatig heeft opgeroepen tot geweld en discriminatie.

    /   Beantwoorden  / 
 4. P. Venema

  Heer Hofs,

  Allereerst is de PVV niet extreem rechts en ten tweede roept de PVV niet op tot geweld en discrimintaie. Dan had u zich toch iets meer moeten verdiepen in deze partij. Het is met name de akties van de PvdA, die oproepen tot discriminatie en geweld tegen diegenen, die zich tegen de linkse groeperingen afzetten. Pim Fortyun is ook slachtoffer hiervan geworden en Wilders is hier ook al slachtoffer van. Het linkse gebrul maakt het noodzakelijk dat iemand als Wilders in een kogelvrij vest moet lopen. Dit mag en kan nooit de bedoeling zijn in een democratie. Of dat nu om Wilders gaat of om wie dan ook die een rechtse politieke voorkeur uitspreekt. Wat is er overigens mis met rechts. Het zijn juiste de linkse groeperingen, die dit land naar de afgrond hebben laten glijden met de PvdA hierin voorop. De PvdA heeft dit land nog nooit iets goeds gebracht. Ze veroorzaken de ene crisis na de andere. Laat rechts nu maar eens regeren en kijken wat daaruit voortvloeit. Men kan niet meer om de PVV heen, al was het alleen maar vanuit democratische oogpunten. De kiezer heeft gesproken en dan zal je vanuit een democratie daarop moeten inspelen. En dat is de reden waarom ik de PvdA heb genoemd. Want de PvdA ondermijnt de democratie.

    /   Beantwoorden  / 
 5. besserwessie

  @Venema
  En niet te vergeten de berufsverbote die worden uitgevoerd op mensen die openlijk voor hun PVV gezindheid uitkomen.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Willem Hofs

  Geachte Venema, u zult zich wel thuis voelen bij de PVV.
  Eerst kregen de buitenlanders de schuld, nu is het de PvdA. Over een tijdje maakt Wilders/PVV weer een andere groep mensen zwart.

  Iedereen heeft het gedaan, behalve de PVV’ers zelf. Terwijl Wilders al twintig jaar zit pot te verteren in Den Haag.
  Niets gepresteerd, behalve een grote, beledigende mond opzetten.

  Niet ik, maar u moet zich nodig eens verdiepen in de PVV en de uitspraken van Wilders.

  Wilders is geen slachtoffer, maar heeft bewust zijn eigen vijandsbeeld gecreeerd. Hij is een carrierepoliticus die alleen uit is op eigen gewin.

  U misschien ook?

    /   Beantwoorden  / 
 7. besserwessie

  Willem Hofs vergeet even ‘voor het gemak’ dat Wilders 24-7 beveiligd moet worden. Of je het nu met hem eens bent of niet, maar Wilders heeft een groot offer gebracht voor zijn politieke ideeen.
  Links Nederland waartoe ik ook Hofs reken vindt Berufsverbote en beveiliging voor hen niet acceptabele zienswijzen heel normaal.

    /   Beantwoorden  / 
 8. P. Venema

  Heer Hofs,

  Ik heb meerdere berichten van u gelezen en ik denk, dat personen als u zich moeten schamen. U creeert stemming. Met uw boute uitspraken en uw stemmingmakerij zorgen types als u er juist voor, dat er gediscrimineerd wordt, dat er opgeroepen word tot haat en dat er van een democratie in dit land geen sprake meer is. U draagt er mede toe bij, dat personenen als een Wilders gedwongen zijn zich in een kogelvrij vest te hullen. U draagt met uw uitspraken er aan toe bij, dat idioten in dit land zich geroepen voelen tot het plegen van een geweldsdelict tegen personen, die zich niet vinden in het linkse gebral. Types zoals u roepen eigenlijk uit tot moord aan diegene die niet aan de idealen van links voldoen. En dat is pas echt gevaarlijk.Ik lees duidelijk uw (extreem)linkse idealen. En mij asocieren met eigen gewin is een duidelijke linkse uitspraak. Linkse stakkers zijn juist uit op eigen gewin. Het allom bekende gezegde spreekt duidelijk uit. “links lullen, rechts vullen”. Ik walg van die gedachte en velen Nederlanderd met mij; getuige de sterke ruk naar rechts in de afgelopen verkiezingen. Dit land wordt te rood en dat begint zo zachtjes aan weer naar het communisme te rieken en uitspraken zoals die van u zijn inderdaad extreem links. En over het potverteren in Den Haag van Wilders: hoeveel linkse profiteurs zitten al decennia lang te potverteren en hebben nog geen ene moer geprestesteerd. SP kon regeren maar haakte af, PvdA regeerde, maar haakte af door een smerige streek van o.q. Woutertje Bos, nadat men ons land te gronde richtte, Groen Links kan niks anders dan blazen, maar brengt niks in, behalve het bedriegelijke van het milieu, wat u, maar ook mij en iedere Nederlander handen vol geld heeft gekost. Wetenschap die op list en bedrog was gestoeld, gevoed door linkse groeperingen. Nee heer Hofs, niet rechts, maar linkse extremisten, waar u naar mijn mening toe behoort, vormen het gevaar voor dit land.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Willem Hofs

  Ik vind het een eer door jullie als ‘links’ bestempeld te worden. Dat is namelijk helemaal volgens de dictatuur van Wilders: iedereen die het niet met hem eens is, is links of gek of buitenlands.
  Jullie zijn dus gehoorzame volgelingen van de PVV.
  Kijk maar uit: straks zegt Wilders dat hij Napoleon is, ons Fleur Zeeuws meisje en Hero Brinkman prins carnaval.

    /   Beantwoorden  / 
  1. venema

   Kijk, dit is nu een zielige reactie en het verdraaien van feiten, zoals een linkse aanhanger waardig. Het is juist “links” die de mening van anderen niet weet te waarderen. Juis links vormt de dictatuur. Men duld geen tegenspraak. Wie anders denkt wordt aan de schandpaal genageld. Bent u Wim Kok vergeten, bent u Ad melkert vergeten; mensen die onder meer de LPF en zeker Fortyun te schande probeerden te zetten en met de dood van Fortyun tot gevolg. Het zijn juist de linkse stakkers die beweren Napoleon te zijn. U projecteert alles op de persoon Wilders en dat maakt u soort mensen juist een gevaar voor de samenleving. U roept op tot haat en speelt dat op de persoon; in dit geval Wilders. Als Wilders er niet meer is, wie is dan het volgende slachtoffer van figuren als u? Wellicht iedereen die de linkse lobby niet naleeft. En daar schuilt nu juist het gevaar in. Het rode gevaar ligt omk de hoek te wachten om de democratie de das om te doen. Het communisme ligt weer op de loer met figuren als u.
   Wilt u de rest van uw leven met een kogelvrij vest aanlopen door uw “linkse” uitspraken? Ik denk het niet. Niemand verdient dat, of je nu links bent of rechts. Weet u overigens, dat het aanzetten tot haat met alle mogelijke gevolgen van dien ook strafbaar is? Een gehoorzame volgeling van Wilders ben ik allerminst. Maar een gevolgzame slaafse volgeling van links ben ik zeker niet. Wilders zet niet aan tot haat. Hij projecteert wel de problemen die bepaalde groeperingen in de Nederlandse samenleving veroorzaken. Problemen die door de linkse partijen worden verdoezeld en niet bespreekbaar kunnenn worden gemaakt. Immers “links” is afhankelijk van de stemmen van die groeperingen en die onder links alleen maar zullen blijven groeien in aantallen.

     /   Beantwoorden  / 
  2. venema

   Ik had net mijn reactie geschreven en ben eens gaan kijken naar alle teksten die u heeft geschreven op tal van artikelen. U bent niet links, nee u bent extreem links en feitelijk een aanhanger van het communisme. Ik kan nu thans alleen maar medelijden tonen en mij schamen dat ik serieus op uw reacties ben in gegaan.

     /   Beantwoorden  / 
   1. besserwessie

    @Venema
    Inderdaad een constante stroom giftige agitprop.

      /   Beantwoorden  / 
    1. de schoolmeester

     Wat lever jij dan? Precies het 360 graden omgekeerd, dus hetzelfde

       /   Beantwoorden  / 
 10. Sabine

  Ik ben het met Willem Hofs eens. Het enige wat de PVV doet is mensen, bevolkingsgroepen zwart maken en tegen elkaar opzetten. En daar doen jullie net zo hard aan mee.
  Nu scheldt Wilders weer op het CDA, volgende week is het weer een andere groep.
  Laat Wilders zelf eens iets presteren. Maak met Mark Rutte van de VVD een regeringsakkoord, presteer eens iets en stop met dat getier, gevloek en oproepen tot geweld.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Mat

  En ik ben het ook eens met Willem Hofs….de PVV is een constante stroom giftige agitprop. Vandaar ook dat er geen enkele partij met ze samen wilt regeren met de PVV zelf de VVD niet al zullen zij dat niet zo snel zeggen….

    /   Beantwoorden  / 
 12. P. Venema

  Jullie zullen begrijpen, dat ik het niet met de heer Hofs eens ben.
  Het aanzetten tot haat is verderfelijk, of dat nu vanuit links of rechts komt, dat maakt niet uit. Uitspraken vanuit linkse groeperingen en ook linkse politici zetten ook aan tot haat. In dit geval haat tegen de persoon Wilders. In het verleden werd door, met name de PvdA aangezet tot haat jegens de persoon Pim Fortyun.Het resultaat daarvan is alom bekend. Aanzetten tot haat veroordeel ik ten zeerste.
  Ook vanuit de linkse hoek wordt aanzetten tot haat sterk veroordeeld maar ze doen in feite exact hetzelfde en sterker nog; ze spelen het op de persoon. Dus vanuit die optoek kan ik het niet eens zijn met de heer Hofs. Bovendien gaan de uistpraken van de heer Hofs wel heel erg ver. Lees zijn andere artikeltjes maar eens. De uitsprake van de heer Hofs zetten aan tot haat

    /   Beantwoorden  / 
 13. de schoolmeester

  Wat klink jij redelijk hr. Venema. Geloof je het zelf wel, kom gewoon voor je mening uit, pro of contra. Hypocriet! Jij bent een type die Hitler in de dertiger jaren een bevriend staatshoofd had genoemd.

    /   Beantwoorden  / 
  1. P. Venema

   Ik heb maar 1 antwoord op deze reactie: “STAKKER”.

     /   Beantwoorden  / 
 14. besserwessie

  Ik weet het wel maar toch: op deze website kan ik in detail waarnemen wat voor soort volk onze gemeentehuizen, stadshuizen en ministeries bevolkt.

  Daar word ik niet vrolijk van om het maar beleefd te formuleren.

    /   Beantwoorden  / 
  1. P. Venema

   Hallo Besserwessie,

   Je hebt daar volkomen gelijk in. Zodra je anders denkt dan het linkse gedachtengoed, wordt je vergeleken met fascisten en rassisten. Je wordt direct geassocieerd met figuren als Hitler.
   Ze zijn denk ik vergeten hoe het communisme in elkaar zat. Linkser kan het niet. Miljoenen mensen zijn onder die regimes onderdrukt. Dit soort lieden zijn een abslouut gevaar voor de maatschappij en de mensheid. Ik walg van dit soort ingenomen linkse types.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Mat

   Ach ja pvv-stemmers kunnen nu eenmaal niet anders dan generaliseren, dat blijkt telkens weer.

     /   Beantwoorden  / 
   1. P. Venema

    Ach ja, en linkse stemmers generaliseren zeker niet? Hahaha. Als er ergens wordt gegeneraliseerd is het wel vanuit de linkse hoek.Vrijheid van meningsuiting wordt in de kiem gesmoord. De toekomst van onze democratie hangt door al het linke gelul aan een zijde draadje en door uitspraken vanuit linkse groeperingen wordt zelfs aangezet tot moord. Maar nee hoor, links generaliseert niet hoor. Slaap lekker verder.

      /   Beantwoorden  / 
 15. J van der Zalm

  Ben nog al eens op zoek naar mensen die ideeën hebben over geert wilders. Het valt mij steeds op dat zo gauw je het niet met hem eens bent, je bij het linkse uitschot hoort, zelf zijn ze eigenlijk maar niet iets rechts van het midden. Ik ben dan wel geen ambtenaar maar toch reageer ik even.
  Ik lees in het stukje van de heer Venema:
  Het linkse gebrul maakt het noodzakelijk dat iemand als Wilders in een kogelvrij vest moet lopen.
  Nu komt dat volgens mij door zijn eigen haatcampagnes.
  Op het pvv forum zag ik het volgende staan:
  “Bovendien moet de vraag gesteld worden wat dat in gevaar zijn precies inhoud, iemand is een crimmineel of een marxistiche revolutionair of iets dergelijks en vreest te worden opgepakt draagt de verantoording voor de eigen daden/opstelling. We sroeken dan dus over een kwestie van eigen verantwoording die niet overdraagbaar is op het Nederlandse Volk”.
  Dit werd geschreven door het forum lid J P Mante.
  Als dit geld voor een marxistische revolutionair, geld het evenzeer voor een extreem rechtse politicus die een groot deel van de Grondwet wil veranderen dan wel buiten werking stellen.
  Als de verantwoording niet overdraagbaar is op het Nederlandse volk, waarom draaien wij dan nog steeds op voor de beveiliging van Geert Wilders?
  Snapt u het, ik niet

    /   Beantwoorden  / 
  1. P. Venema

   U heeft naar mijn mening deels gelijk. Wilders zet zich af tegen groeperingen, die zich daarop aangesproken voelen en kweekt, met name bij die groeperingen, haat tegen zijn eigen persoon. Dat de heer Wilders hierdoor in een kogelvrij vest moet lopen vind ik schandalig in een land als Nederland. Of dit nu de persoon Wilders is of wie dan ook. Wilders durft er wel openlijk voor uit te komen en veel Nederlanders zijn het in zeker zin wel met hem eens maar durven dat niet uit te spreken want dan wordt je bestempeld als rascist of fascist. Terwijl bepaalde etnische groeperingen zelf ook rascistische uitspraken doen. Let alleen maar weer op de recente ontwikkelingen van de marokaanse gemeenschap richting de joodse gemeenschap.
   Wat mij het meest tegen de borst stuit is, dat er met name vanuit linkse politci de haatgevoelens naar een persoon als Wilders, maar in het verleden ook naar Fortuyn en ook zelfs Rita Verdonk, alleen maar aangewakkerd wordt. En dat is iets waar een politici zich buiten moet stekllen. Een politicus staat in dienst van het volk en wordt ook door het volk gekozen. De huidige politici echter stellen zich ver boven het volk en prediken alleen vanuit eigen parochie en zijn zeker niet meer uit op het landsbelang.

     /   Beantwoorden  / 
 16. de schoolmeester

  @ Venema. U heeft gelijk dat de PvdA de PVV niet moet, maar kunt u een paar uitspraken aanhalen van bekende politici van deze partij, die persoonlijk let wel persoonlijk beledigend zijn voor de gemiddelde PVV kiezer.
  -
  Daarnaast wil ik u ter overweging geven dat hr. Fortuyn van een heleboel partijen lid is geweest, zelfs van de PvdA!!! Hij kon haarscherpe stukjes schrijven en was een geniaal debater, maar een policus of bestuurder? Zijn partij ging na zijn dood rollebollend door het parlement. De organisatie was toch niet zo goed.
  -
  Rita Verdonk. Zei haar verkiezingsfilmpje niet genoeg? En haar toespraken. Om de 3 woorden, eh eh eh eh.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Venema

   Ik begrijp uit uw reactie, dat u een aanhanger bent van de PvdA. Dat is uw goed recht. Het is ook een goed recht, dat er mensen zijn die deze partij niet aanhangen. Kijk: ik hoef geen uitspraken van een Wim Kok, een Ad Melkert, een Wouter Bos of een Job Cohen te gaan citeren, uitspraken waarmee men de persoon Wilders wil benadelen. U zelf zult eens te rade moeten gaan wat de PvdA ooit aan iets goeds in dit land heeft gebracht. Al decennia lang heeft de PvdA er voor gezorgd, zelfs al vanuit de periode van Joop den Uyl, dat zij dit land iedere keer weer naar malaise leidt. De PvdA heeft zich echter zo in dit land ingenesteld en zich op vele posities zo vast weten te zetten, dat zij de democratie ondermijnen. Kijk nu alleen maar weer in de ontwikkelingen rondom de formatie van het kabinet. Toegegeven: ook het CDA is een frustrerende factor, maar zij hebben al een hoop klappen moeten incasseren. Nu alleen de PvdA nog, maar dat komt nog wel, geloof me. Ze dachten met Job Cohen een goede zet (lees streek) te hebben geleverd, maar iedereen die enigszins kan nadenken, ziet dat deze man totaal niet gehinderd is door enige kennis van zaken.

     /   Beantwoorden  / 
   1. de schoolmeester

    U stelt dat u geen uitspraken van PvdAfiguren hoeft te citeren. Ik stel dat u dat niet kan. Overigens hebben in het verleden de CDA en zowel de PvdA vele goede zaken voor de gewone man geregeld, wat ik niet op enkele uitzonderingen na kan zeggen van de “rechtse kerk”
    -
    Daarnaast wil ik stellen dat u vindt dat enkel mensen die op rechtse partijen stemmen, kunnen nadenken. Dit is wel de meest lachwekkende stelling die ik ooit heb gehoord.

      /   Beantwoorden  / 
    1. venema

     Uw reactie illustreert overduidelijk uw gebrek aan denkvermogen en ik ben ook niet van plan om nog op enige reactie van u te reageren. Beledigen is uw gedachtegoed en ik hoop echt niet, voor de mensheid, dat u ook daadwerkelijk een schoolmeester bent. Arme kindertjes

       /   Beantwoorden  / 
 17. de schoolmeester

  Wie beledigt nu wie? U beschuldigt mij van een gebrek aan denkvermogen? Ik heb van u nog geen enkel argument gehoord, enkel stellingen!

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.