Categorie: "Overheid 2.0"

DigiD bedrijven komt niet van de grond

Het bedrijfsleven zit er al jaren op te wachten, maar het ministerie van Economische Zaken (EZ) krijgt de DigiD voor bedrijven maar niet van de grond. 

Zo heeft EZ onlangs het project elektronische transacties tussen overheden en bedrijven beeindigd. Verder wordt de bestaande DigiD Bedrijven per 1 april volgend jaar stopgezet.

Het bedrijfsleven geeft al jaren aan veel baat te zullen hebben bij een professionele elektronische overheid. Veel bedrijven verwachten daarmee hun lasten te kunnen verlagen en efficienter te kunnen werken.

Het transactieproject is volgens ingewijden stukgelopen op de verschillende belangen van de deelnemende organisaties, waaronder de Kamer van Koophandel (KvK) en UWV, en ondeskundigheid bij de bouwer, ICTU. ICTU verricht ICT-projecten in opdracht van verschillende ministeries. 

Ook de bedrijfsvariant van DigiD voldoet niet. De DigiD Bedrijven is gelijk aan de toegangscode van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Maar daarmee kan een bedrijf bijvoorbeeld weer niet bij de Belastingdienst terecht en het voldoet niet aan de veiligheidseisen.

Economische Zaken werkt nu aan een opvolger voor deze systemen, het zogeheten eHerkenning, dat pas over een jaar beschikbaar is.

De projecten die nu zijn stopgezet hebben tientallen miljoenen euro’s gekost.

Gratis telefoonnummer Postbus 51 verdwijnt

Het gratis telefoonnummer van Postbus 51, 0800-8051, gaat verdwijnen. Er komt een betaald nummer voor in de plaats.

De nummerwijziging is onderdeel van de reorganisatie bij Postbus 51 en de andere overheidssites die gericht zijn op de burger.
De afgelopen jaren heeft het rijk steeds weer nieuwe websites en telefoonnummers geopend om de communicatie met de burger te verbeteren.

 Terwijl aan de ene kant de kosten van de verschillende projecten gierend uit de hand lopen, is de dienstverlening richting burger niet verbeterd.

Twitteraars misbruiken namen politici en bestuurders

Volgens Binnenlands Bestuur misbruiken twitteraars de namen van politici en bestuurders. Neptwitteraars publiceren onder de namen van Ahmed Aboutaleb, Wouter Bos, Jan Peter Balkenende en Geert Wilders. Daarmee zaaien ze volgens de ambtenarensite verwarring, omdat andere politici juist wel op Twitter publiceren. Voorbeelden zijn Maxime Verhagen en Rita Verdonk.

De Brabantse gedeputeerde Onno Hoes had zelfs twee identiteiten op Twitter: een eigen identiteit en een versie van iemand die zich voor hem uitgaf. Onze bestuurders weten vaak niet hoe er mee om te gaan. Tijdens de Algemene Beschouwingen verbood kamervoorzitter Gerdi Verbeet de regering nog hun ‘tweets’ te versturen. Later nam ze haar woorden terug en zei het alleen ‘niet beleefd’ te vinden.

Terwijl in Nederland iedereen in een kramp schiet, uitzonderingen daargelaten, beveelt de regering in Engeland haar ambtenaren het twitteren juist aan. Elk departement krijgt het advies dagelijks tussen twee en tien berichten te sturen, mits de bijdragen menselijk en geloofwaardig zijn.  En het schijnt te werken. De tweets van premier Gordon Brown worden door ruim een miljoen mensen gevolgd.

Rijk bespaart 15 miljoen euro op websites

Het rijk zegt 15 miljoen euro te besparen door de afzonderlijke websites van de ministeries te fuseren en onder te brengen onder de website rijksoverheid.nl. Deze website zou eerst deze herfst volledig operationeel zijn. Dit is uitgesteld tot eind 2010.

Dan gaan alle huidige websites van de ministeries, die van Postbus 51 en die van regering.nl op zwart. De sluiting van de websites is onderdeel van Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS).

Ministerie spamt met misplaatste campagne

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat ons binnenkort via radiospotjes, internetboodschappen en folders vertellen dat de dienstverlening van de overheid aan de burger de afgelopen tijd aanzien is verbeterd.

Dat is natuurlijk onzin. De Nederland geeft de overheid een mager zesje. En dat weten ze bij Binnenlandse Zaken ook wel.

Vanwaar dan al die geldverspilling aan reclame?

De bewindslieden van Binnenlandse Zaken (Guusje ter Horst en Ank Bijleveld) willen zich profileren.  Zij zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de dienstverlening aan burgers, houden enkele tientallen websites in de lucht voor de burger, knallen er met gemak nog een paar websites tegen aan om de burger te helpen.

Maar de burger wordt horendol van al die websites en loketten en is daarmee ook helemaal niet geholpen. Want waar moet je zijn als burger? Ik ben dan ook benieuwd naar welke website Ank en Guusje gaan verwijzen. Overheid.nl? Mijn Overheid.nl? Postbus 51? Antwoord voor burgers?

Beste Ank en Guusje, wat gaat deze compleet misplaatste  en overbodige reclamecampagne ons kosten?

Wat doet de regering met onze protestmails ?

Kwamen er in 2007 via Postbus 51 nog 42.000 (!) protestmails bij de regering binnen, dit jaar is het aantal protestmails bij te houden op de achterkant van het visitekaartje van minister-president Balkenende. 

Of, zoals onze premier het beschrijft, het aantal protestmails dat vorig jaar en dit jaar bij het rijk binnenkomt is ‘beperkt’.  

Deze reactie van Balkenende op een kamervraag roept meer vragen op dan dat het beantwoordt.

Worden protestmails niet meer geregisteerd? Worden protestmails weggefilterd, genegeerd?  Of gaan onze protestmails direct naar Justitie of de AIVD? 

Of protesteren we niet meer via de mail? Ja, daaaaag!

Minder service door commercie bij Postbus 51

Door de uitbesteding aan een commerciele partij is de normale service van Postbus 51 aan de Nederlanders vorig jaar gedaald. Dat blijkt uit de beantwoording van kamervragen door minister-president Balkenende. Volgens de premier ging het om een tijdelijke verlaging van de dienstverlening, veroorzaakt door onverwachte pieken in het aantal vragen en de complexiteit van de vragen.

Naast de normale publieksvoorlichting verzorgde Postbus 51 in die tijd ook de voorlichting over de kredietcrisis, inburgering en gratis schoolboeken. Het callcenter van Postbus 51 is uitbesteed aan Arvato, een divisie van Bertelsmann.

De ministeries van Binnenlandse Zaken (Guusje ter Horst) en Algemene Zaken (Balkenende) ruzien al enige tijd over de toekomst van Postbus 51.

Overheid gedoogt ondermaats presteren

De publieke sector gedoogt ondermaatse prestaties, kent een slechte beloning voor toppers en gaat gebukt onder weinig inspirerend management. Dit zegt prof.dr. Robert Dur in zijn oratie waarmee hij donderdag het hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam aanvaardt.

Door het behoedzame en op gelijkheid gerichte personeelbeleid laten volgens Dur veel getalenteerde werknemers de publieke sector links liggen en kiezen voor een baan in het bedrijfsleven. Daar moet volgens hem iets aan veranderen.

Dur is een voorstander van het jaarlijkse beoordelingsgesprek, het gebruik van aansprekende functienamen en een differentiatie in het toekennen van periodieken.

Trage overheid moet dokken

Vanaf vandaag kunnen overheden die niet op tijd een besluit nemen, verplicht worden een dwangsom te betalen aan de betrokkene. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 1260 euro.

De dwangsom is bedoeld om een gemeente, provincie of ministerie onder druk te zetten om op tijd een beslissing te nemen. Het kan gaan om bezwaarschriften of aanvragen voor subsidie of een vergunning.

De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt de eerste twee weken 20 euro per dag, de volgende twee weken 30 euro en daarna 40 euro per dag.

Systeem voor nazorg bij rampen

De gemeente Enschede heeft een informatiesysteem ontwikkeld voor de nazorg bij rampen en calamiteiten. Het is gemaakt naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en volgens de gemeente ook bruikbaar bij andere rampen.

Het Rampen Informatie Systeem Enschede (RISE) moet onder meer voorkomen dat slachtoffers keer op keer hetzelfde verhaal  moeten vertellen aan uiteenlopende instanties.

Het nieuwe systeem verzamelt alle relevante informatie over de slachtoffers. Via een inlogsysteem kunnen hulpverleners toegang krijgen tot de database en hulpinstanties kunnen zelf informatie toevoegen. Privacy-gevoelige informatie kan worden afgeschermd. De gemeente Enschede biedt het softwareprogramma, dat 200.000 euro kostte, gratis aan aan alle Nederlandse gemeenten.