Categorie: "Overheid 2.0"

E-overheid mist e-motie

De Universiteit Twente opent donderdag het centrum voor e-Government Studies (CFES) met een congres over de elektronische overheid, de digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en ondernemers.

De overheid is de afgelopen jaren honderden projecten gestart die de digitale dienstverlening aan burgers zouden moeten verbeteren. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een website die u helpt uw huwelijk elektronisch aan te kondigen bij de gemeente, de overschrijving van uw auto naar iemand anders, of de mogelijkheid uw aanvraag van een vergunning digitaal te volgen.

Elke burger kan de status van zijn bestelling op internet nagaan, kijk maar eens bij Amazon, maar waarom kan ik niet de status van een aanvraag voor een vergunning of een bezwaar volgen? Waarom krijg je als burger niet een code, gekoppeld aan je DigiD, wanneer je iets inlevert of aanvraagt, zodat je achter je beeldscherm de status ervan kunt nagaan?

Burger 2.0 moet e-overheid redden

Lekker weer voor een dagje strand. Als ambtenaar ontkom je er niet aan je vele vrije dagen nuttig te besteden. Zo ga ik me vandaag in Scheveningen buigen over de vraag waarom het grootste deel van de openbare overheidsinformatie op internet onbenut blijft en hoe hierin verandering te brengen. Ik werd hierop deze week geattendeerd door een ondernemende burger, een burger 2.0:

‘Ik kan via internet zien welke films ik heb gehuurd, ik kan een bioscoopkaartje bestellen, een taart, een pizza, ik kan zien wat voor weer het is. Maar als ik een auto koop of verkoop, moet ik naar het postkantoor om papieren in te vullen. Als ik m’n cafetaria wil uitbreiden moet ik overal papieren halen, invullen en weer terugbrengen. Waarom zorgt de overheid er niet voor dat ik dit via internet kan doen?’

Balkenende vergeet de burger

Het kabinet Balkenende bezuinigt vet op ambtenaren. Eén van de gevolgen, zegt Balkenende, is dat er één overheidssite komt in plaats van de afzonderlijke websites van de verschillende (13) ministeries. Verdwaalt de burger al op de website van een ministerie, binnenkort moet de burger zijn weg vinden op één website voor de hele rijksoverheid.

Kan de burger zich nu al geen weg banen door het oerwoud van wetten, regels, beurzen, subsidies op de websites van de verschillende ministeries, met de komst van www.rijksoverheid.nl (eind dit jaar online), stuurt Balkenende de burgers helemaal het bos van de bureaucratie in.

Er is ook wel kritiek op het besluit om één overheidssite te maken voor alle ministeries, maar dat is een discussie tussen professionals en een discussie over een gepasseerd station. Daar heeft de burger geen boodschap aan. Eerder waakte http://www.burger.overheid.nl over de belangen van burgers, maar deze onafhankelijke site is door Balkenende de nek omgedraaid. Daarvoor in de plaats is er Burgerlink, dat bestaat uit ambtenaren van Balkenende. Wat moet ik nog meer zeggen, als ambtenaar?

Nieuwe hobby: gokken op fusie ministeries

Mijn collega’s hebben een nieuwe hobby: gokken op de fusie van ministeries. Aanleiding is het eerder uitgelekte plan om meerdere ministeries in één gebouw te huisvesten. Zo moet volgens dat plan Verkeer en Waterstaat intrekken bij VROM, Economische Zaken bij Landbouw, Sociale Zaken bij Volksgezondheid en Defensie bij Buitenlandse Zaken.

De herhuisvesting is volgens ingewijde collega’s de voorbode van een volledige fusie van een aantal ministeries. Maar wie fuseert met wie? En welke groep ambtenaren grijpt de macht op de verschillende ministeries?

Want op die ministeries moet je een plek zien te bemachtigen, als je als ambtenaar wilt blijven meetellen.

De eerste kongsi’s zijn gevormd, de nota’s geschreven, de lobby’s gestart: het ministerie-hoppen kan beginnen.