Categorie: "Nederland 2.0"

Moordenaar elke week confronteren met slachtoffer

Moordenaars moeten in hun cel elke week de foto’s van hun slachtoffers bekijken als de nabestaanden dit willen. En mensen die een kind hebben vermoord of verkracht, moeten standaard levenslang de cel in. Dat stelt oud-Tweede Kamerlid Joost Eerdmans voor namens het Burgercomité tegen Onrecht.

Eerdmans is voorzitter van het comité dat de positie van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en hun nabestaanden willen verbeteren. Het comité bestaat verder uit vertegenwoordigers van de drie organisaties die zich inzetten voor slachtoffers en nabestaanden van ernstige geweldsmisdrijven.

Ze vinden het strafklimaat in Nederland te slap en pleiten daarom voor minimumstraffen voor delicten als moord (15 jaar) en verkrachting (8 jaar). Het comité wil de politiek wakker schudden, omdat belangrijke wetgeving veel te lang op zich laat wachten.

Waar is onze minister-president?

Vlaanderen verklaart ons bijna de oorlog, omdat we onze afspraken over uitdieping en verbreding van de Westerschelde niet nakomen: waar is het leiderschap van onze minister-president om dit conflict de wereld uit te helpen?

De regering overstelpt ons met griepscenario’s en waarschuwingen voor de griep. Waar is onze minister-president om ons te vertellen wat er werkelijk aan de hand is?

Hoe zit het met de economische crisis?
Hoe zit het met Balkenende’s stiekeme stukken over Irak?
Hoe zit het met de verhoging van de ziektekostenverzekering?

Wanneer horen we de waarheid over de Catshuisbrand?
Hoe veilig zijn we in Nederland?
Waar is onze minister-president?
Waar is de man met leiderschap en visie die Nederland nodig heeft?

Journalist daagt gemeenten over open source

Journalist Brenno de Winter is een rechtszaak begonnen tegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Zo hoopt hij inzage af te dwingen in het beleid rond Nederland Open in  Verbinding (NOiV), het gebruik van open standaarden en open source software bij overheden.

Aanleiding is een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) dat De Winter in februari indiende bij de VNG om openbaarheid te krijgen over de inzet van open software.

Volgens staatssecretaris Heemskerk (EZ) moeten alle overheidsorganen dit gaan gebruiken.

Brabberen (= twitteren) met politici

Op Brabber kunnen Brabanders twitteren met lokale en provinciale politici. Ik ben benieuwd hoe lang de politici het volhouden. En of burgers blijven reageren.

Voor dergelijke twitter-initiatieven in andere provincies heeft uw ambtenaar de volgende domeinnamen in de aanbieding: gorgel (voor Groningen), frier (voor Friesland), imburger (voor Limburg), hunn (Drenthe), ovuleren (Overijssel), jorritz  (Flevoland), wateren (Zeeland), kankeren (Zuid-Holland), bleren (Noord-Holland), oerendhard (Gelderland), averechts (Utrecht).

Deze ambtenaar steunt internetjournalist Brenno de Winter

Terwijl de overheid aan de ene kant alles doet om openbare overheidsdata voor iedereen ter beschikking te stellen, doet ze er aan de andere kant alles aan om de openbaarheid te dwarsbomen. Zo zamelt de stichting Vrijschrift geld in om journalisten te ondersteunen die soms fors moeten betalen voor toegang tot overheidscommunicatie.

Hierdoor is het voor journalisten bijna onmogelijk hun werk te doen, terwijl het alle burgers afschrikt zich betrokken te voelen bij de overheid. Op een benefietbijeenkomst zamelde de stichting 3300 euro in.
Aanleiding is de massale reeks verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) die internetjournalist Brenno de Winter met steun van Vrijschrift heeft gedaan aan Nederlandse overheden. Hiermee willen De Winter boven water krijgen wat deze overheden nu doen om het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV) om meer open standaarden en open source software in te zetten daadwerkelijk uit te voeren.
De stichting heeft op dit moment 7.000 euro nodig om de heffingen van tafel te krijgen en andere tegenwerking te doorbreken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om weigeren van documenten op onheuse gronden, weigeren verzoeken te behandelen en andere vormen van actieve obstructie.
Kom om collega’s, laat zien dat je een echte ambtenaar2.0 bent, die zich ten dienste stelt van de hele gemeenschap, en niet alleen het ja-knikkertje van autoritaire bestuurders. Geef burgers en journalisten toegang tot alle overheidsinformatie. Als u dat niet kunt, of niet durft, steun dan de stichting Vrijschrift financieel.

Opruiming: Overheid wil data slijten bij gebrek aan eigen kennis en kunde

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het ministerie van Binnenlandse zaken starten acties die er toe bij moeten dragen dat de informatiebronnen van de overheid beter en effectiever ontsloten worden.

Wordt de overheid wakker? Of is het een soort wanhoopspoging om niet helemaal ondergesneeuwd te raken  in de digitale wereld? Ik hou het op het laatste. Zeker als ik Maurice Mommen, een OCW-collega, op Ambtenaar2.0 lees:

‘Bij het ministerie van OCW wordt al lang nagedacht over de vraag hoe we opener en transparanter kunnen worden zonder er allemaal taken bij te nemen. Neem het voorbeeld van onderwijskeuze of onderwijskwaliteit. Wij beheren veel data over het onderwijs. Data die nu teveel in onze eigen systemen blijven hangen. Data die we graag naar de gebruiker brengen zodat zij betere keuzes kunnen maken.

Maar het brengen van die data heeft ons niet opgeleverd wat er van gehoopt was. De kosten voor websites en campagnes om geïnteresseerden er naartoe te krijgen zijn hoog. Ook lukt het ons niet om interessante combinaties van data te maken. Overheid 1.0 in een wereld die op weg is naar 3.0 is een lastige brug. Maar wat zou er gebeuren als we onze grondstoffen (de kale data) beschikbaar stellen. Welke mooie (en natuurlijk ook minder mooie) initiatieven zou dat opleveren?’

Het is natuurlijk te prijzen dat de overheid openbare data beschikbaar wil stellen. Maar dat dat nu voor een prijsje van 20.000 euro moet, terwijl ze zelf honderden miljoen euro’s in allerlei – deels mislukte – ICT-projecten heeft gestoken, stinkt!
 

Hier de uitleg van Binnenlandse Zaken:

Hack de Overheid stimuleert mashups rond open overheidsdata

Geeks, ontwikkelaars, ambtenaren en professionals in de publieke sector de gelegenheid geven ideeën uit te werken en prototypes of websites te bouwen die overheidsdiensten verbeteren. Dat is het doel van de initiatiefnemers van HackdeOverheid.

De overheid steekt al jaren tientallen miljoenen in ICT-voorzieningen die maar niet van de grond komen en blijven hangen in goede bedoelingen en onkunde. Onkunde zowel bij de overheid zelf als bij de betrokken ICT-bedrijven. HackdeOverheid wil laten zien hoe het beter kan en daarnaast de politieke transparantie en het aanbod van overheidsdiensten verbeteren. HackdeOverheid houdt 13 juni in het Volkskrantgebouw in Amsterdam een eerste bijeenkomst.

E-overheid mist e-motie

De Universiteit Twente opent donderdag het centrum voor e-Government Studies (CFES) met een congres over de elektronische overheid, de digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en ondernemers.

De overheid is de afgelopen jaren honderden projecten gestart die de digitale dienstverlening aan burgers zouden moeten verbeteren. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een website die u helpt uw huwelijk elektronisch aan te kondigen bij de gemeente, de overschrijving van uw auto naar iemand anders, of de mogelijkheid uw aanvraag van een vergunning digitaal te volgen.

Elke burger kan de status van zijn bestelling op internet nagaan, kijk maar eens bij Amazon, maar waarom kan ik niet de status van een aanvraag voor een vergunning of een bezwaar volgen? Waarom krijg je als burger niet een code, gekoppeld aan je DigiD, wanneer je iets inlevert of aanvraagt, zodat je achter je beeldscherm de status ervan kunt nagaan?