Categorie: "Nederland 2.0"

Stop de subsidie-bureaucratie in NL

Om oudere werknemers aan het werk te houden heeft de overheid de afgelopen jaren een groot subsidiecircuit opgezet. Zowel werkgevers als werknemers kunnen uit de subsidieruif eten.

Per oudere werknemer kan de subsidie, volgens secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken (EZ) Chris Buijink, oplopen tot 10.000 euro per jaar.

Volgens Buijink is er met dit ouderenbeleid voor de arbeidsmarkt jaarlijks twee miljard euro gemoeid. Buijink pleit in het economenvakblad ESB voor het terugdringen van subsidies en daarvoor in de plaats gericht beleid te voeren.

I agree with him, completely.

But…

Ik stel voor dat hij hierbij ook zijn eigen ministerie betrekt. Economische Zaken onderhoudt een subsidie-bureaucratie van 2000 ambtenaren, samengebald in SenterNovem.

Wat al die ambtenaren doen? Ze maken bedrijven wegwijs in subsidies en helpen ze bij het aanvragen. Er gaan miljarden om in dit subsidiecircus. Ministers zetten het regelmatig in om hun imago te versterken en hun machteloosheid te verbergen.

Gewoon mee stoppen, heer Buijnk. Geef de bedrijven in plaats daarvan lastenverlichting en kom met werkelijk economisch beleid. Daar heeft het bedrijfsleven wat aan!

Moslimpartij is cloon van CDA

De Nederlandse Moslim Partij (NMP) is een islamitische cloon van het CDA. Dat is de conclusie van politicoloog André Krouwel.

Voor Binnenlands Bestuur analyseerde hij het gedachtengoed van de NMP.

Conclusie van Krouwel: de moslimpartij lijkt wat betreft de standpunten nog het meeste op het welbekende CDA.

Een citaat uit het betoog van Krouwel:

‘De NMP gebruikt zelfs dezelfde taal als het CDA met precies dezelfde begrippen: zo speelt het begrip rentmeesterschap een belangrijke rol, barmhartigheid, respect voor het leven en het gezin als hoeksteen van de samenleving. Als je islam en Allah vervangt door christendom en God dan is het net of je een CDA document zit te lezen. Er wordt in het visiedocument zelfs een rechtstreekse link gelegd tussen het politieke programma van het CDA en de NMP. Men stelt ‘Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij. Dat gegeven uit het partijprogramma van het CDA is van groot belang voor de Nederlandse Moslim Partij’. We hebben dus eigenlijk gewoon te maken met het islamitische broertje van het CDA!’

Geen commentaar.

Beheersbaar het meest misplaatste woord van 2010

Minister Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken, vond de jaarwisseling in Nederland beheersbaar verlopen.

Er was meer politie, mobiele eenheid en marechaussee op de been dan het aantal militairen dat de Nederlandse missie in Afghanistan groot is.

Beheersbaar.

Er zijn duizend mensen gearresteerd, er waren 2500 incidenten en 140 keer zijn hulpverleners van brandweer, ambulance of politie lastiggevallen, gehinderd of bedreigd. En dan hebben we het nog niet over financiële, materiële en emotionele schade.

Beheersbaar.

De ministers, burgemeesters en politiebonzen die de gewelddadige jaarwisseling in Nederland beheersbaar noemen, hebben veel weg van de minister van informatie van Irak, Mohammed Saïd al-Sahaf, tijdens de Tweede Golfoorlog. 

Terwijl de aanwezige journalisten in Bagdad verslag deden van Amerikaanse tanks die de stad binnenreden, gaf Al-Sahaf nog steeds te kennen dat de strijd voorspoedig verliep voor Saddam Hoessein.

Dus niet vergeten: het nieuwjaarsgeweld in Nederland is beheersbaar.

Ambtenaar wordt politieke manipulator

Voorlichters en woordvoerders maken van het ambtenaarschap een steeds politiekere functie. Ambtenaren zijn steeds meer bezig met het beïnvloeden van de beeldvorming in de media.

Oud nieuws, maar nu ook wetenschappelijk bewezen. Althans dat mag je aannemen, wanneer Mark van Twist het memoreert in zijn oratie ‘Over(on)macht en (on)behagen in beleidsadvisering’ als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.

Zowel interne als externe ondersteuning van bestuurders is een strategisch-politieke zaak geworden. Je struikelt in de ambtenarij over oud-journalisten die als politiek adviseur hun brood verdienen. Je ziet het ook aan de vette stijging van het aantal mediastrategen, persvoorlichters en spin doctors in het bestuur.

Fraai conclusie Van Twist. Maar wat moeten we ermee?  Hoogleraar Van Twist roept dat de overheid over moet stappen naar een andere organisatielogica. Wat hij daarmee bedoelt? Geen idee.

Ik zie een andere logica: bestuurders hebben de democratie opgevreten. Ze hebben de journalistiek ingekocht, afgekocht, doorverkocht en afgeserveerd.

Het verval van de BV Nederland is in volle gang.

Nederlanders zijn grootste azijnzeikers van Europa

Nederlanders zijn de grootste azijnzeikers van Europa. Ze hebben in vergelijking met andere Europese landen bar weinig vertrouwen in het parlement, de overheid, justitie, grote ondernemingen, banken en de pers.

Dat is een van de uitkomsten van de studie ‘Hoe beschaafd is Nederland? een fiscale kosten-batenanalyse’ van Sijbren Cnossen van het Centraal Planbureau (CPB).

Ook hebben Nederlanders relatief minder vertrouwen in de medemens dan Scandinaviërs. Slechts dertig procent heeft vertrouwen in het parlement en 27 procent in de overheid. We hebben wel weer veel vertrouwen in vakverenigingen.

Samen met de Scandinavische landen, waar de belastingdruk met 46 procent het hoogst is, doet Nederland het verder op bijna alle fronten beter dan menig ander Europees land. De armoede is geringer, ouderen zijn beter af, er is minder discriminatie en zorg en onderwijs staan op een hoog peil.

Daar staat tegenover dat relatief veel kinderen, met name in eenoudergezinnen waarvan de ouder niet werkt, in armoede opgroeien. De arbeidsproductiviteit is in Nederland het hoogste van Europa en het gemiddelde jaarinkomen behoort ook tot een van de hoogste.

Systeem voor nazorg bij rampen

De gemeente Enschede heeft een informatiesysteem ontwikkeld voor de nazorg bij rampen en calamiteiten. Het is gemaakt naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en volgens de gemeente ook bruikbaar bij andere rampen.

Het Rampen Informatie Systeem Enschede (RISE) moet onder meer voorkomen dat slachtoffers keer op keer hetzelfde verhaal  moeten vertellen aan uiteenlopende instanties.

Het nieuwe systeem verzamelt alle relevante informatie over de slachtoffers. Via een inlogsysteem kunnen hulpverleners toegang krijgen tot de database en hulpinstanties kunnen zelf informatie toevoegen. Privacy-gevoelige informatie kan worden afgeschermd. De gemeente Enschede biedt het softwareprogramma, dat 200.000 euro kostte, gratis aan aan alle Nederlandse gemeenten.

Nederlanders bezuinigen liefst op ambtenaren

Nederlanders bezuinigen liever op ambtenaren dan dat ze de uitkeringen met 15 procent verlagen of de belastingen voor de hogere inkomens verhogen.

Dat blijkt uit de extra vragen die Maurice de Hond aan zijn vandaag  gepubliceerde peiling over de politiek in Nederland heeft toegevoegd.

De Hond legde elf mogelijke maatregelen voor die kunnen helpen om het begrotingstekort op te lossen. Het fors snijden in ambtenaren staat bovenaan. Daarna komt het snijden in de uitgaven voor Defensie.

De belastingverhoging voor de rijken staat op de derde plaats.

Gezondheid blijkt door Nederlanders nog steeds het belangrijkste gevonden te worden. Het fors verkleinen van de dekking van de ziektekostenverzekeringen eindigt op de laatste plaats. Uit een ander onderzoek bleek onlangs dat bijna de helft van de Nederlanders wilde bezuinigen op het koninklijk huis. Die keuze heeft De Hond zijn panel niet voorgelegd. Was toch interessant geweest.

De grootste frustraties over inspraak

Met veel enthousiasme en inzet denken Nederlanders mee over de ontwikkelingen in hun stad, gemeente, ja zelfs over de ontwikkelingen in Nederland.
Maar vaak komen ze van een koude kermis thuis. Gefrustreerd door ambtenaren en politici haken we spontaan af. Laat de politiek het zelf uitzoeken, is een veel gehoorde kreet.

De ombudsman deed er onderzoek naar en noteerde de grootste ergernissen van burgers over inspraak.

1. De politiek heeft al besloten als de inspraak begint.

2. Burgers worden te laat bij zaken betrokken.

3. Met de inbreng van burgers gebeurt niets.

4. Bestuurders en ambtenaren weigeren een gesprek met burgers over de voorgenomen plannen.

5. De gemeente geeft geen informatie over beslissingen die de directe leefomgeving van de buger raken.

6. Door een gebrek aan informatie stroken de verwachtingen van burgers niet met de realiteit.

7. De gemeente handelt onzorgvuldig.

8. De overheid geeft onvolledige informatie.

De ombudsman heeft nu een aantal spelregels gemaakt om de inspraak van burgers te verbeteren.  Behalve de burgers klagen volgens de ombudsman ook ambtenaren over de inspraakprocedures. Zij klagen vooral over onduidelijkheid en gedraai van policiti.