Categorie: "Haagse dossiers"

Balkenende erkent fouten over Irak

Minister-president Balkende had de Tweede Kamer beter moeten informeren over Irak. Dat staat in de officiele kabinetsreactie over het rapport van de commissie-Davids. 

Het komt uit zijn tenen en is weer omgeven met vele mitsen en maren, maar het staat nu zwart op wit:

‘In retrospectief meent het kabinet dat het beter was geweest wanneer de communicatie met de Kamer meer inzicht had geboden in enerzijds de beschikbare informatie van de inlichtingen- en veligheidsdiensten en van de wapeninspecteurs en anderzijds in de vertaling daarvan. Zo had uitgebreider en meer geëxpliciteerd kunnen worden ingegaan op meer details binnen het containerbegrip ‘massavernietigingswapens’ op de deelgebieden nucleair, chemisch en biologisch alsmede de overbrengingsmiddelen met daarbij ook de nadere details betreffende het onderscheid tussen daadwerkelijke wapens, restanten ervan, kennis en kunde, productie- en ontwikkelingscapaceit, en inzetbaarheid.
Op grond van deze waarnemingen, neemt het kabinet ter harte dat informatie van beide inlichtingen- en veiligheidsdiensten nauwgezet in beleidsnotities, ministerraadstukken en brieven aan de Kamers moet worden verwoord. Hoofdregel is dat de diensten moeten kunnen instemmen met hoe hun rapporage wordt weergegven in het verkeer met de Kamers. In de betrokken ministeries zijn al geruime tijd geleden afspraken gemaakt die een juist gebruik van informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in ambtelijke voorbereiding resp. voor notities en brieven moeten borgen. In het verlengde daarvan zal het kabinet in documenten die mede op basis van informatie van deze diensten worden opgesteld, zichtbaar maken welke informatie door hen geleverd is, met inachtneming van eisen van vertrouwelijkheid.
Het kabinet kan zich voorstellen dat, zoals inmiddels bij Afghanistan gebruikelijk is, vaker en meer specifieke informatie vertrouwelijk aan de Kamers wordt verstrekt, en is gaarne beschikbaar om met de Kamers van gedachten te wisselen over de modaliteiten en voorwaarden (inclusief het verkeer met de CIVD). Het kabinet onderschrijft tevens dat informatie van buitenlandse inlichtingendiensten niet rechtstreeks naar ministeries behoort te gaan zonder tussenkomst van de AIVD of de MIVD.’

Waarom, minister-president Balkenende ?

De tijd begint te dringen.

Minister-president Balkenende heeft nog vier dagen om met een reactie op het rapport van de commissie Davids over Irak te komen.

Daarna gaat hij een aantal dagen naar de Olympische Spelen in Vancouver, waar hij in het Holland Heineken House gaat hossen met Erica Terpstra.

Nog vier dagen heeft Balkenende om met een geloofwaardig antwoord te komen op de vraag:

Waarom heb ik de Tweede Kamer destijds onvolledig geinformeerd over Irak ?

Kabinetsreactie over Irak lekt uit

KRO Reporter heeft een conceptbrief van het kabinet Balkenende gepubliceerd waarin het kabinet erkent dat de Tweede Kamer in 2004 niet goed is ingelicht over de inval in Irak. Het gaat volgens Reporter om een concept van enkele weken oud.

In de conceptbrief erkent het kabinet dat De Tweede Kamer niet goed is geinformeerd en dat de informatie over de dreiging vanuit Irak had beter gemoeten.

Maar volgens het kabinet is het niet waar dat Balkenende zich nauwelijks met de kwestie heeft bemoeid.  Ook de conclusies van de commissie Davids dat Nederland vroegtijdig achter de VS aanliep en dat aan het besluit slechts een 45 minuten durende brainstormsessie op het ministerie van Buitenlandse Zaken ten grondslag lag, worden in deze brief niet onderschreven.

Balkenende heeft de Tweede Kamer beloofd om begin deze maand met een officiële reactie op het rapport van Davids te komen.

Broodje bal een blijvertje op ministeries

De oerhollandse bal gehakt is een blijvertje in de restaurants van de verschillende Haagse ministeries. De ambtenaren bij het Rijk hoeven van minister Gerda Verburg van Landbouw niet op de vegetarische toer.

Verburg vindt de suggestie van kamerlid Marianne Thieme om de Haagse ambtenaren helemaal geen vlees meer voor te schotelen te ver gaan.
Ook vindt het kabinet dat het bij officiële diners goed gebruik is om de ‘culinaire rijkdom’ van Nederland te presenteren.

Het broodje bal blijft!

Kabinet Balkenende scoort matig bij ondernemers

De ministers van het kabinet Balkenende scoren maar matig bij ondernemers.  Dat blijkt uit een enquête van het blad Forum van VNO-NCW onder bijna vierhonderd bedrijfsdirecteuren.

Het kabinet is vorig jaar zelfs minder populair geworden. De ondernemer waarderen de prestaties van het kabinet met gemiddeld een 5,6. Vorig jaar was dat nog een 6,2. Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat  stoot  met een 6,7 Wouter Bos van de troon als populairste bewindsman.

De tweede plek op de populariteitsladder wordt gedeeld door drie ministers die ieder een 6,3 gemiddeld scoren: Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken), Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Piet Hein Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Wouter Bos is met een 6,1 gezakt naar de vijfde plek.

Minister-president Balkenende bekleedt met een 5,8 de zevende plek. Onderaan de populirateitsranglijst bungelen Maria van der Hoeven (Economische Zaken) met een 5,1 en André Rouvoet (Jeugd en Gezin) met een 4,9.

Kamerleden wachten op debat met Balkenende over Irak

De Tweede Kamerleden wachten nog steeds op een nieuwe brief van en een debat met minister-president Balkenende.

Het rapport van de commissie-Davids over de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog en de verklaring van Balkenende gisteren, heeft de verhouding tussen de PvdA en Balkenende op scherp gezet..

Wordt vervolgd om 21.30.

Balkenende heeft geen fouten gemaakt volgens Balkenende

Balkenende heeft geen fouten gemaakt vindt hij. Dat is de conclusie na een interview met minister-president Balkenende in EenVandaag.
Journalist Pieter Jan Hagens vroeg het de minister vanavond meerdere malen. Balkenende zei het niet hardop, maar zijn lichaamstaal en ontwijkende antwoorden spraken boekdelen: Balkenende heeft geen fouten gemaakt. Hieronder de uitzending van EenVandaag van vanavond.

Rapport Irak-oorlog live bij de NOS

De NOS zendt vanochtend vanaf 10 uur live de presentatie uit van het rapport van de commissie- Davids over de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog.

Premier Balkenende krijgt als eerste het rapport op zijn ministerie. Daarna krijgen de ministers, de Eerste en de Tweede Kamer en de media het. Vanaf 10.45 uur licht Davids zijn bevindingen toe op een persconferentie.

Explosieve leesstof voor de dinsdagochtend.