Categorie: "Haagse dossiers"

CDA-bobo’s willen Balkenende weer als lijsttrekker

Het partijbestuur van het CDA wil Balkenende, de CDA-leider die al vier kabinetten heeft versleten, opnieuw als lijsttrekker.

Het partijbestuur heeft vanmiddag het vertrouwen uitgesproken in het optreden en handelwijze van de CDA bewindslieden in het algemeen en die van premier Balkenende in het bijzonder.

De CDA-bobo’s zijn zo blij met brokkenpiloot Balkenende dat de premier unaniem is voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker voor het CDA.

Of de CDA-er van de straat – bestaan die nog wel, of zijn ze uitgestorven ? – er ook zo over denkt? Ik kan het me niet voorstellen.

Wie durft met brokkenpiloot Balkenende in de regering ?

En weer valt een kabinet-Balkenende. Er is onder leiding van het CDA van Jan Peter Balkenende – die sinds de zomer van 2002 aan de macht is nog geen kabinet dat de eindstreep heeft gehaald.

Balkenende I valt op 16 oktober 2002, na 87 dagen. Het is het kortstzittende kabinet na de Tweede Wereldoorlog. De coalitie, van CDA, VVD en LPF wordt verscheurd door de ruzies.

Balkenende II val op 29 juni 2006. Het kabinet van CDA, VVD, D66 valt als D66 het vertrouwen opzegt in minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk.

Balkenende III is een minderheidskabinet van VVD en CDA dat dat tijd – een half jaar – tot de volgende verkiezingen vol maakt.

Ook Balkenende IV loopt vast door gebrek aan regie en leiderschap bij de minister-president.

Welke partij durft er nog met brokkenpiloot Jan Peter Balkenende in een regering ?

Verkiezingsstrijd in Tweede Kamer losgebarsten

In het spoeddebat over Uruzgan zijn de verschillende partijen al begonnen met hun verkiezingsstrijd.

Iedereen – van links tot rechts – gaat er van uit dat het vierde kabinet Balkenende vandaag of morgen valt.

De extreemsrechtse partijen zien door de kabinetscrisis en het standpunt van de PvdA over Uruzgan hun verwachte winst bij de verkiezingen in rook opgaan.

Rita Verdonk en Geert Wilders probeerden elkaar daarom te overtreffen in krenkende grofheden aan het adres van de regeringspartijen.

Spoeddebat over Uruzgan (16.15 uur)

De Tweede Kamer houdt om 16.15 uur een spoeddebat met premier Balkenende (CDA) en de vice-premiers Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie). De oppositie wil uitleg over de crisissfeer in het kabinet over Uruzgan.

CDA en PvdA zijn het oneens over de militaire missie in Afghanistan. PvdA-leider Bos maakte gisteren bekend dat de PvdA niet instemt met verlenging van de missie in Uruzgan.  Het CDA en de CU willen in Uruzgan blijven.

De laatste stuiptrekkingen van het kabinet Balkenende IV.

Afghanistan: Balkenende doet niets

Na de mededeling van Wouter Bos dat de PvdA het NAVO-verzoek voor verlenging van de missie in Uruzgan (Afganistan) afwijst, komt onze minister-president met de volgende mededeling:

‘Ik hecht aan een zorgvuldige besluitvorming en dat wat we hebben afgesproken in het kabinet wordt nagekomen.’

Meneer Balkenende, u bent al maanden bezig met de besluitvorming over Uruzgan.

Waarom ligt er nog geen voorstel in de ministerraad ?

Waarom weet de Nederlandse bevolking nog steeds niet waar het aan toe is ?

Wanneer zien we iets van uw leiderschapskwaliteiten, uw daadkracht?

U hebt ruim de tijd gehad, samen met de ministers Verhagen, Rouvoet en Middelkoop – allen van christelijke huize -, een zorgvuldig besluit over Uruzgan voor te bereiden.

Maar u doet niets!

U voert campagne voor een baan in Europa, neemt de tijd voor een bezoekje aan de Olympische Spelen.

Ik gun het u van harte, maar niet als u daardoor Nederland verwaarloost.

U doet niets!

Steun voor Afghanistan-nee van Wouter Bos

Op de website van de PvdA komen veel steunbetuigingen binnen voor Wouter Bos. Bos liet vanmiddag zijn coalitiegenoten CDA en ChristenUnie weten dat de PvdA het NAVO-verzoek voor een trainingsmissie in Uruzgan afwijst.

Veel mensen op de PvdA-website roepen Wouter Bos op niet opnieuw te zwichten voor het CDA van Balkenende en de rug recht te houden.  Een aantal mensen eist voor de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart duidelijkheid van het kabinet over de Afghanistan-missie.

Bos heeft  er bij Balkenende op aangedrongen dat de voltallige ministerraad vrijdag nee zegt tegen het NAVO-verzoek.

Een nee tegen verlenging van de missie in Afghanistan kan de PvdA veel stemmen opleveren, zo is de verwachting.

Wouter Bos trekt stekker uit kabinet Balkenende

Balkenende overleefde vannacht nog een pijnlijke motie van wantrouwen van de oppositie (GroenLinks, SP, PVV, D66 en PvdD) over Irak.

Maar vandaag trekt Wouter Bos definitief de stekker uit het vierde kabinet Balkenende.

Bos heeft Balkenende laten weten dat de PvdA het NAVO-verzoek voor een trainingsmissie in Uruzgan (Afghanistan) afwijst.

Bos wil vasthouden aan de belofte aan de kiezer dat de laatste Nederlandse militair aan het einde van dit jaar uit Uruzgan is vertrokken. Hij wil daarom dat de voltallige ministerraad vrijdag nee zegt tegen het NAVO-verzoek.

De oorlogsministers Balkenende, Verhagen, Rouvoet en Middelkoop stemmen hier natuurlijk nooit mee in. Het einde van het vierde kabinet Balkenende nadert.

Jan Peter Balkenende is sinds 2002 de baas van Nederland. Hij is er de afgelopen acht jaar niet een keer in geslaagd een stabiele, aansprekende regering te vormen. Het eerste het tweede kabinet-Balkenende zijn gevallen, het derde was een kortstondig rompkabinet.

Het vierde kabinet Balkenende heeft het in vergelijking daarmee lang volgehouden. Maar het gebrek aan leiding, visie en daadkracht van Balkenende breekt ook dit kabinet op.

Soap: Minister Rouvoet en het verdwenen lintje

Christelijk Nederland is in rep en roer.

Wat is het geval: een ambtenaar van de gemeente Hilversum heeft volgens de plaatselijke ChristenUnie een aanvraag voor een lintje achtergehouden.

Dat hakt erin!

Zeker als je weet dat het lintje bestemd was voor een 82-jarig lid van de Diependaalse kerk.

En niet zo maar maar een kerklid. Onze eigen minister Rouvoet heeft als kleine jongen gewerkt in delicatessenzaak van het te decoreren kerklid.

Zo iemand verdient natuurlijk een lintje! Daar liggen de roots van de staatsman Rouvoet. Daar heeft hij geleerd nooit buiten de deur te snoepen.

Maar wat een onrecht: de aanvraag voor de opvoeder van Rouvoet wordt niet gehonoreerd.

Tot wanhoop gedreven went de voorzitter van de plaatselijke ChristenUnie zich tot Rouvoet.

De minister keert heel Den Haag binnenstebuiten en wat blijkt: de ambtenaar heeft de aanvraag nooit verstuurd !

Hoogste tijd voor een bonbonnetje.

(Wordt beslist vervolgd, want volgens de gemeente Hilversum is de aanvraag van het Diependaalse kerklid wel degelijk afgehandeld)

Is de Iraanse ambassadeur een nucleaire boef?

Koningin Beatrix neemt morgenochtend op paleis Noordeinde in Den Haag de geloofsbrieven in ontvangst van de nieuwe Iraanse ambassadeur Kazem Gharib Abadi.

Paar prangende vragen aan onze minister van buitenlandse zaken, Maxime Verhagen, en minister-president Balkenende:

Is de nieuwe Iraanse ambassadeur dezelfde Kazem Gharib Abadi die zich de afgelopen jaren  voortvarend heeft ingelaten met het nucleaire programma van de Islamitsche republiek? 

Is dit de Kazem Gharib Abadi die in tal van Iraanse delegaties zat die de nucleaire aspiraties van Iran aan de man probeerde te brengen?

Is deze Kazem Gharib Abadi de man die de Iraanse regering strategische advies gaf – of misschien wel geeft – over hoe president Mahmoud Ahmadinejad zijn nucleaire droom kan verwezenlijken?

En als de ambassadeur Kazem Gharib Abadi inderdaad deze nucleaire boef is, wat doet die man dan als ambassadeur in Nederland?