Categorie: "Geld"

Crimineel komt simpel aan nieuw paspoort

Primeur van NRC Handelsblad: in Europa zijn sinds 1995 ruim 340.000 blanco paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers en rijbewijzen gestolen.

In Nederland zijn tussen 1998 en 2006 in totaal 1841 blanco reisdocumenten gestolen. Deze reisdocumenten zijn in het criminele circuit vele honderden tot duizenden euro’s waard.

Wie dacht dat overheidsgebouwen en diplomatieke posten, want daar zijn de documenten ontvreemd, goed beveiligd zijn, komt bedrogen uit.

Tenzij de documenten door ambtenaren zelf achterovergedrukt zijn om hun inkomen aan te vullen, want de georganiseerde misdaad is dol op dit soort documenten.

Hoe dan ook: een voortvluchtige crimineel met wat centjes beschikt binnen de korste keren een nieuw paspoort.

Vakbond: ICT bij de politie is catastrofe

De ICT-voorziening bij de politie is een grote chaos. Volgens politievakbond ACP moet minister Guusje ter Horst daarom snel ingrijpen.

De situatie is volgens de politiebond op dit moment zo urgent dat het noodzakelijk is om ingrijpende maatregen te nemen om de veiligheid te garanderen.

Door de technische problemen ontstaat er achterstand bij het importeren van dat, terwijl hieruit juist informatie wordt gehaald die essentieel is voor de veiligheid van burgers en politiemensen.

Op basis van deze informatie worden bijvoorbeeld keuzes gemaakt over inzet van politiemensen, of over de prioriteit die aan een melding gegeven wordt.

De vakbond krijgt al maanden uit het hele land meldingen over de systeemproblemen. Het is volgens de ACP een landelijk en structureel probleem dat snel ingrijpen van de minister noodzakelijk maakt.

Loonkosten overheid exploderen: 44,4 miljard euro

De loonkosten van de overheid zijn in vijf jaar geexplodeerd. De overheid was in 2008 in totaal 44,4 miljard euro kwijt aan loonkosten, terwijl dat in 2003 37,9 miljard euro was. Een stijging van 17 procent!

In ons land werken bijna een miljoen mensen in overheidsdienst, inclusief de sector onderwijs en wetenschappen.

Volgens de website InOverheid gaat het om de totale loonkosten, waarin naast de bruto-salarissen ook werkgeverslasten, zoals pensioenpremie en premie voor WIA, WW en zorgverzekeringen, meegerekend.

Volgens een woordvoerder van de ambtenarenvakbond CNV Publieke Zaak is het niet zo dat ambtenaren meer zijn gaan verdienen. De stijging heeft volgens hem ook te maken met inflatie, uitbreiding van het aantal functies, herijking van de salarisschalen en persoonlijke toeslagen.

Nu was ik in de veronderstelling dat het aantal functies bij de overheid juist daalde. En het ambtelijke herijken wijst er tocht echt op dat ambtenaren meer zijn gaan verdienen. Of zijn er ambtenaren ook lager ingeschaald?

Hoogste toren van NL sneuvelt door crisis

Utrecht ziet geen heil meer in de bouw van de Belle van Zuylen. De toren zou met 262 meter de hoogste toren van Nederland moeten worden.

Volgens gemeente en projectontwikkelaar is het door de financiële crisis niet verantwoord het project door te zetten.

De toren zou gebouwd worden in de nieuwe Utrechtse wijk Leidsche Rijn en moest een multifunctioneel gebouw worden met kantoren, woningen, winkels, een hotel en publieke ruimtes.

Buitensporige salarissen ict-specialisten bij de politie

Een aantal ict-managers en -specialisten bij de ict-organisatie van de politie, de vtsPN, hebben een salaris dat ruim boven de Balkenendenorm van 181.000 euro ligt.

Het gaat om zes interim-managers en 375 ingehuurde specialisten die gemiddeld ruim 201.00 duizend euro declareren.

Dit meldt NOVA vandaag op basis van vertrouwelijke stukken. Uit de documenten die NOVA in bezit heeft, blijkt dat interim-manager Hans Kamphuis maximaal 376.000 euro krijgt.

Kamphuis is afgelopen zomer voor een jaar aangesteld als algemeen directeur bij de Voorziening Tot Samenwerking Politie Nederland. De vtsPN regelt onder meer de computersystemen voor de politie.

Een half jaar gleden werd de vtsPN benoemd tot Top ICT Werkgever van Nederland. Nu wordt duidelijk waarom: vet geld verdienen daar!

Dat kan echter niet verhullen dat de vtsPN met grote problemen kampt.

Linkse havenbaron / wethouder geeft salaris weg

De Rotterdamse PvdA-wethouder Hans Vervat van Economie, Verkeer en Vervoer geeft zijn salaris weg aan het Fonds Bijzondere Noden in Rotterdam (FBNR). De voormalig havenondernemer zegt het geld niet nodig te hebben.

Volgens Vervat is hij geen wethouder geworden voor het geld.

‘Als ondernemer wil ik graag de publieke zaak dienen. Zo’n 3000 Rotterdamse huishoudens lukt het financieel niet om de eindjes aan elkaar te knopen, zij zitten in een urgente financiële noodsituatie. Dit noodfonds is voor hen echt een laatste redmiddel en helpt Rotterdammers die door geldproblemen op straat de dreigen te komen staan.’

Vervat werd wethouder nadat de VVD dit voorjaar uit het Rotterdamse college stapte. Hij schenkt zijn salaris van 8900 euro per maand over de hele ambtsperiode, dat wil zeggen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar, aan het fonds voor bijzondere noden.

2000 ambtenaren verdienen meer dan minister

Vorig jaar verdienden 2151 ambtenaren meer dan het gemiddelde ministerssalaris van 181.000 euro.

Dat blijkt uit een overzicht van minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken.

Het gaat om 1916 ambtenaren die in 2008 gemiddeld 202.364 euro verdienden. Daarnaast kregen 235 mensen een ontslagvergoeding waardoor zij boven het jaarloon van een minister uitkwamen.

NL is 3,5 biljoen euro waard

De Nederlandse bezittingen waren vorig jaar 3,5 biljoen (3.500.000.000.000) euro waard. Dat komt overeen met ruim 210.000 euro per inwoner. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend.
 
De waarde van NL is meer dan verdubbeld ten opzichte van 1996. Ruim de helft van het bezit bestaat uit woningen. In 1996 was dit nog 40 procent.

Tussen 1996 en 2008 is de totale waarde van woningen verdriedubbeld. Dat verklaart ook het grootste deel van de waardestijging van de totale bezittingen in Nederland in die periode.

Bedrijfsgebouwen, wegen, dijken, machines en (bedrijfs)vervoermiddelen maakten in 2008 ruim 30 procent uit van de bezittingen. De overige bezittingen, zoals landbouwgrond en voorraden, leggen minder gewicht in de schaal. Die vertegenwoordigden elk 2 procent van de waarde van Nederlandse bezittingen.

De voorraad delfstoffen, voornamelijk aardgas, is tussen 1996 en 2008 flink afgenomen. Toch is de waarde van de voorraad met meer dan 150 procent toegenomen als gevolg van de stijgende gasprijs.

Datzelfde geldt voor de waarde van landbouwgrond. Die is bijna verdubbeld, terwijl de oppervlakte juist afnam.

Meer ambtenaren met schulden chantabel

Steeds meer ambtenaren bij het Rijk zitten in de problemen door schulden en dat maakt ze chantabel. Daarnaast heeft het  invloed op het dagelijks functioneren van de betrokken ambtenaren.

Omdat de ambtenaren chantabel zijn, zijn ze een gelefd doelwit voor criminelen. Die  sluiten graag deals met ambtenaren die in de geldproblemen zitten.

De oorzaak van de stijgende schuldenproblematiek bij ambtenaren ligt niet bij de crisis, maar in de maatschappelijke trend dat mensen uitgaven en inkomsten steeds minder makkelijk in evenwicht weten te houden.
Het Rijk heeft een speciaal loket geopend voor schuldhulpverlening aan ambtenaren.

De Roy van Zuydewijn? Even de majesteit bellen!

De belastingdienst zoekt Edwin de Roy van Zuydewijn, de ex van prinses Margarita, vanwege een belastingschuld.

De belastingdeurwaarder heeft zelfs een advertentie geplaatst omdat De Roy van Zuydewijn thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats binnen en buiten het Koninkrijk  is.

Het is droevig gesteld met de opsporingscapaciteiten van onze belastingpolitie.  Koningin Beatrix en haar lakeien en premier Balkenende en zijn hulpjes hebben regelmatig contact met Edwin de Roy van Zuydewijn. Maar de belastingsdienst kan hem niet vinden en plaats een advertentie in Het Parool.

Waarom niet even gebeld met paleis Noordeinde? De hofhouding van Beatrix poogt elke schijnbeweging van De Roy van Zuydewijn te volgen. Of bel anders met Jan Peter Balkenende. Hoewel, die zit aardig onder de knoet bij de majesteit.