Categorie: "Geert Wilders Monologen (ghostwriters edition)"

Vlaamse extremist aapt Wilders na

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter heeft vandaag in het Vlaamse parlement uitgehaald naar een vrouw met hoofddoek die op de publiekstribune de vergadering van het parlement volgde.

Dewinter eiste dat de moslima uit respect voor het parlement haar hoofddoek zou afdoen of de publiekstribune zou verlaten.

De oproep van Dewinter veroorzaakte de nodige rumoer. Ook de vrouw in kwestie leek geschrokken door de uithaal van Dewinter, maar ze weigerde haar hoofddoek af te zetten of de zitting te verlaten.

Parlementsvoorzitter Jan Peumans snoerde Dewinter uiteindelijk de mond. ‘Het stoort me niet dat die vrouw met hoofddoek daar zit. Bovendien richt u zich tot een vrouw die zich niet kan verdedigen’, aldus Peumans. De parlementsvoorzitter kreeg uitgebreid applaus voor zijn tussenkomst.

Medewerker Wilders: PVV = NSB

Een opmerkelijk citaat uit het boek Undercover bij de PVV, van de leerling-journalist Karen Geurtsen, dat vandaag verschenen is.

Een beleidsmedewerker van de PVV zegt het volgende:

‘Ik heb nog nooit op de PVV gestemd, en dat ga ik ook zeker niet doen. Onze stagiaires zeggen:  Maar Geert wil toch ook helemaal geen mensen het land uitzetten? Het lijkt helemaal niet op de NSB’. Dan zeg ik: nee, nu nog niet, dat komt pas bij zestig of zeventig zetels.’

Waar hebben we dit soort geluiden eerder gehoord?

Wilders gooit nieuw wapen in de propagandastrijd

Geert Wilders gaat de ontwikkelingen in het strafproces dat tegen hem loopt op een aparte, nieuwe, website publiceren.

Via een Nederlandstalige en Engelstalige website wil hij de bezoekers informeren over de aanklacht, de aanleiding en de ontwikkelingen tijdens dit volgens hem politieke proces.

Wilders vindt trouwens dat de rechtbank hem geen eerlijk proces gunt door vijftien van de achttien door hem gekozen getuigen af te wijzen.

Een uitspraak die nergens op gestoeld is. Het lijkt dat niet alleen zijn haar, maar ook zijn hoofd intussen is aangetast door de waterstofperoxide.

Wilders, die al eerder liet weten geen respect te hebben voor de islam, moslims, minderheden, politici, bestuurders, ministers, enzovoorts, zei nu ook geen respect te hebben voor rechters.

Tja, het is te hopen dat de man nog een greintje respect voor zichzelf heeft.

Ambtenaren wilden Wilders niet in rapport radicalisering

Ambtenaren hebben geprobeerd om Geert Wilders buiten het rapport Polarisatie en radicalisering in Nederland te houden.

Dat zei onderzoeker Jaap van Donselaar in Dit is de Dag.

In het rapport wordt Wilders ‘nieuw rechts radicaal’ genoemd.

Dit was de ambtenaren volgens Van Donselaar ‘onwelgevallig’. ‘De PVV had men er liever niet in onder de vlag van het radicalisme. Maar ik zei: sorry, daar kun je echt niet omheen.’

Van Donselaar schreef het rapport, dat ingaat op de gevaren van moslimfundamentalisme, dieractivisme en extreem-rechts, samen met andere wetenschappers in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bij het schrijven kreeg hij te maken met ‘een tiental ambtenaren’ van verschillende overheidsinstellingen. Van Donselaar: ‘Het was duidelijk dat het ministerie niet zat te wachten op een verhaal over het extremisme of radicalisme van de Partij voor de Vrijheid.’

Wilders spreekt de rechtbank toe: vrijheid wordt bedreigd

Geert Wilders heeft aan het eind van de eerste dag van de rechtszaak tegen hem de rechtbank toegesproken.

Volgens Wilders staat niet alleen hij, maar ook de vrijheid van meningsuiting terecht. Maar het gaat volgens hem niet alleen om de vrijheid van meningsuiting, maar ook om waarheidsvinding.

‘Ik geloof met heel mijn hart en ziel dat onze vrijheid bedreigd wordt. Het is niet langer een gegeven, niet langer een vanzelfsprekendheid’.

Geert Wilders: ‘Marokkaanse intifada teistert ons land’

Nederland bekent kleur heeft honderd zogeheten haatcitaten van Geert Wilders en andere PVV-kamerleden verzameld. Volgens de initiatiefnemers van de site is het een overzicht van uitspraken die aanzetten tot haat, discriminatie en groepsbelediging. Ik heb ze in tien stukken geknipt. Oordeel zelf:

 1.’Taqqiya is een bekend begrip in de islamitische wereld. Het wil zeggen dat moslims die nog niet in een moslimland leven vaak niet alles zeggen wat ze werkelijk vinden. Maar op het moment dat de islamitische cultuur sterker wordt zullen er ook moslims zijn, die nu als gematigd worden gezien, die meegaan in de dwangmatigheid van de Koran en zijn ideologie.  Dat begrip komt uit de moslimwereld zelf en mag dus niet worden onderschat. Daarom is het dus ook te makkelijk om te zeggen dat er genoeg moslims met onze samenleving meedoen. Het zegt namelijk niets over hoe men zich gaat gedragen als er meer moslims in Nederland vertegenwoordigd zijn.’
(Nu.nl op 11 september 2008)

2. ‘Voorzitter, de elite noemt deze Marokkanen, die hier de boel verzieken, heel romantisch ‘nieuwe Nederlanders’. Ik noem ze liever ‘kolonisten´.Moslim-kolonisten. Want ze zijn niet gekomen om te integreren, maar om de boel hier over te nemen, om ons te onderwerpen.’
(PVV website over Geert Wilders tijdens Algemene Politieke Beschouwingen, 17 september 2008)

3. ‘De terechte boosheid van zoveel mensen die klagen over hoge belastingen, over slechte zorg voor onze ouderen en de Marokkaanse intifada die ons land teistert.’
(Algemeen Politieke Beschouwingen, 18 september 2008)

4. ‘De politieke elite in Europa gedraagt zich als Chamberlain, en behaagt de mensen die in werkelijkheid niet behaagd willen worden, die niet willen assimileren, die alles willen doodmaken waar we voor staan.’
(CNN, 25 september 2008)

5. ‘Maximaal helft van elke straat allochtoon. (..) Geen migranten uit moslimlanden er bij, criminele Antillianen en Marokkanen het land uit en mensen die de wet aan de laars lappen keihard straffen. Ik ga een stapje verder dan Leefbaar.’
(AD, zaterdag 7 maart 2009)

6. ‘Hij [Wilders] verklaart dat, als het aan de PVV ligt, in de toekomst geen straat of wijk meer in meerderheid uit allochtonen bestaat.’
(Persbericht PVV, 7 maart 2009)

7. ‘Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat mogelijk al in 2012 een meerderheid van niet-westerse allochtonen in Rotterdam zal bestaan, dit gelet op de grote problemen die aan deze groep verbonden zijn op het gebied van criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid en integratie? Zo neen, waarom niet? (..)  Welke maatregelen wilt u nemen om te voorkomen dat autochtonen op korte termijn een minderheid zullen vormen in Rotterdam?’
(Kamervragen PVV gepubliceerd op de PVV-website, 5 mei 2009)

8. ‘Maar als je ook maar dénkt aan invoeren van de sharia, het meppen van homo´s, als je ook maar één millimeter over de schreef gaat, dan pakken we je op en gooien je het land uit!’
(Partijbijeenkomst PVV, Binnenlands Bestuur 29 mei 2009)

9. ‘But if you indeed start committing crimes, become violent or want to install Sharia or play Jihad or anything like that, we believe that there is no room for you in the Netherlands.’
(ABC Sydney interview op de PVV-website, 25 juni 2009)

10. ‘Als je een misdaad begaat, als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullen je je nationaliteit ontnemen.’ Op de vraag van de interviewer hoeveel van de moslims in Europa de door
Wilders geschetste problemen vertegenwoordigen, zegt hij: ‘Miljoenen. Tientallen miljoenen.’
(Interview met de Deense televisie, 13 juni 2009)

Geert Wilders: ‘Een kopvoddentax, de vervuiler betaalt’

Nederland bekent kleur heeft honderd zogeheten haatcitaten van Geert Wilders en andere PVV-kamerleden verzameld. Volgens de initiatiefnemers van de site is het een overzicht van uitspraken die aanzetten tot haat, discriminatie en groepsbelediging. Ik heb ze in tien stukken geknipt. Oordeel zelf:

 1. ‘Ik denk wel eens: in het vliegtuig wordt ze al geleerd: jij stemme op Wouter Bos, hij jou geve uitkering. Maar wie betaalt de rekening? Wie betaalt die honderd miljard? Dat zijn de mensen die Nederland hebben opgebouwd, de mensen die hard werken, de mensen die keurig sparen en netjes hun belasting betalen. De gewone Nederlander die het niet cadeau krijgt. Henk en Ingrid betalen voor Mohammed en Fatima.’
(Algemeen Politieke Beschouwingen op de PVV-website, 18 september 2008)

2. ‘Artikel 23 van de Nederlandse grondwet, waarin staat dat iedere groep in Nederland eigen scholen mag oprichten, moet komen te vervallen voor moslims. (…) Ik ben een warm pleitbezorger voor de vrijheid van onderwijs, maar niet voor islamitische scholen.’
(Martin Bosma in De Morgen, 2 oktober 2008)

3. ‘Dhr. Aboutaleb kan beter burgemeester worden van Rabat in Marokko in plaats van Rotterdam. Met hem als burgervader is Rotterdam Rabat aan de Maas’, betoogt Geert Wilders. ‘Een Marokkaan als burgemeester van de tweede stad in Nederland is net zo gek als een Nederlander als burgemeester van Mekka. Het Kabinet mag dhr. Aboutaleb, die immers ook Marokkaan is, niet benoemen als burgemeester van Rotterdam. Nog even en we krijgen een imam als aartsbisschop. Dit is gekkenwerk’, aldus de PVV-leider.
(Persbericht PVV, 17 oktober 2008)

4. ‘Daarom: tijd voor de grote schoonmaak van onze straten. Als onze nieuwe Nederlanders zo graag hun liefde voor die zevende-eeuwse woestijnideologie willen tonen, doe het maar lekker in een islamitische land, maar niet hier, niet in ons land.’
(Prinsjesdagdebat op de PVV-website, 16 september 2009)

5. ‘Dit land kent accijnzen op benzine en diesel, parkeervergunningen en een hondenbelasting, had een vliegtax en heeft een verpakkingstax, waarom dan niet een hoofddoekjesbelasting? Een kopvodden-tax. (..) Zo gaan we eindelijk eens iets terugverdienen aan wat ons al zoveel heeft
gekost. Ik zou zeggen: de vervuiler betaalt.’
(Prinsjesdagdebat op de PVV-website, 16 september 2009)

6. ‘Palestijnen die op dit moment in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever wonen, zouden zeer wel naar de andere kant van de Jordaan kunnen gaan -  naar Jordanië of andere gebieden. Daar is ruimte en plaats genoeg en er wonen ook al veel Palestijnen.’ U bent ook nog voor etnische zuivering? Wilders: ‘Dat is geen etnische zuivering. Israël kan met recht aanspraak maken op dat gebied.’
(De Standaard, zaterdag 28 juni 2008)

7. ‘De moslims hangen [in 2020] in ieder geval onze normen en waarden aan. (..) Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.’
(de Volkskrant, 7 oktober 2006)

8. ‘Aanleiding is een voorstel van de PVV om Marokkaanse probleemjongeren samen met hun ouders het land uit te zetten als ze een misdrijf plegen. Dat vinden de andere partijen discriminatie omdat er voor autochtonen geen soortgelijke regeling wordt voorgesteld.’
(RTL nieuws.nl over PVV-Kamerlid Fritsma, 3 december 2008)

9. Maar, zegt Fritsma om uit te leggen dat het allemaal niet zo erg is: hij denkt dat er maar één of hooguit twee vliegtuigen vol met Marokkanen teruggestuurd hoeven te worden. ‘Dan heeft de rest hier zijn lesje wel geleerd’, zegt Fritsma pedagogisch.
(PVV-Kamerlid Fritsma, NRC, vrijdag 3 oktober 2008)

10. ‘Hoe dominanter de islamitische cultuur in Nederland wordt hoe verder we af zullen draaien van alles wat te maken heeft met vrijheid, tolerantie en gelijkheid. Omdat de islam in tegenstelling tot andere religies niets anders zal accepteren dan de islam. De samenleving zal dan veranderen ten negatieve. Het is geen ‘clash of civilizations’, maar een botsing tussen cultuur en barbarisme en achterlijkheid.’
(Nu.nl op 11 september 2008)

Geert Wilders: ‘Jan en Annie betalen voor Achmed en Fatima’

Nederland bekent kleur heeft honderd zogeheten haatcitaten van Geert Wilders en andere PVV-kamerleden verzameld. Volgens de initiatiefnemers van de site is het een overzicht van uitspraken die aanzetten tot haat, discriminatie en groepsbelediging. Ik heb ze in tien stukken geknipt. Oordeel zelf:

1. ‘Bent u met mij van mening dat wanneer kinderen van allochtone ouders bij voortduring de boel verzieken en met politie en justitie in aanraking komen, het gezin moet worden gedenaturaliseerd en uitgezet?’
(PVV-Kamerlid Fleur Agema, Vrij Nederland, 8 maart 2008)

2. , Moslims moeten op het gebied van de zorg de normen en waarden van onze dominant joods-christelijke cultuur worden bijgebracht’
(PVV-Kamerlid Fleur Agema, Vrij Nederland, 8 maart 2008) `

3. ‘Moslims willen dat u ruimte geeft aan de islam, maar de islam biedt geen ruimte aan u. Van de overheid moet u respect hebben voor de islam, maar de islam heeft geen enkel respect voor u. De islam wil overheersen en is uit op de vernietiging van onze Westerse beschaving. In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen. Stop de islamisering. Verdedig onze vrijheid.’
(Film Fitna, 27 maart 2008)

4. ‘Je kan intolerantie alleen met intolerantie beantwoorden, het is niet anders, vrienden. Dat is misschien niet prettig, niet politiek correct. Maar als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten.’
(NRC, 24 mei 2008)

5. ‘De islam infiltreert Nederland, nee het hele westen. Niet alleen Israël voert een existentiële strijd, ook Europa.’
(NRC, 24 mei 2008)

6. ‘Maatregelen om de massa-immigratie te stoppen, remigratie te bevorderen en de grote mate van inactiviteit onder allochtonen te keren worden niet genomen. Jan en Annie betalen voor Achmed en Fatima. Nederland moet kiezen: immigratieland of verzorgingsstaat.’
(Reactie van de PVV op rapport van de commissie Bakker, 2 juli 2008)

7. ‘Wanneer meer mensen langer door moeten werken, zijn in de ogen van de PVV eerst de Turken en Marokkanen aan de beurt: In de leeftijd 55-64 werkt nog geen 10% van hen. Het is onaanvaardbaar de werkende Nederlanders daar de rekening voor te laten betalen door hen tot hun
67e te laten doorwerken, waarbij de pensioenopbouw zelfs wordt beperkt.’
(Reactie PVV op rapport van de commissie Bakker, 2 juli 2008)

8. ‘Voor de PVV is duidelijk wie er uit de luie stoel moeten komen en wie na een hard werkend leven erin mogen plaatsnemen. Voor de PVV is duidelijk dat Nederland geen immigratieland moet zijn; alleen dan kan de verzorgingsstaat overeind blijven voor wie daar tijdens en na een
hardwerkend bestaan recht op heeft.’
(Reactie PVV op rapport van de commissie Bakker, 2 juli 2008)

9. ‘We hebben Marokkaanse jeugd die zich echt als barbaren gedragen: mensen vermoorden, mensen aanvallen, de meest verschrikkelijke dingen doen.’
(CNN, 25 september 2008)

10. ‘Voer onmiddellijk een totale immigratiestop in voor mensen uit moslimlanden. Sluit alle islamitische scholen, die scholen waar apartheid heerst.’
(PVV-inbreng Algemene Politieke Beschouwingen, 19 september 2007)

Geert Wilders: ‘De profeet Mohammed is een enge duivel’

Nederland bekent kleur heeft honderd zogeheten haatcitaten van Geert Wilders en andere PVV-kamerleden verzameld. Volgens de initiatiefnemers van de site is het een overzicht van uitspraken die aanzetten tot haat, discriminatie en groepsbelediging. Ik heb ze in tien stukken geknipt. Oordeel zelf:

 1. ‘Migranten bestaan, en hun hypothetische afwezigheid binnen de Nederlandse realiteit mag dan wel mijn Utopia zijn, maar is niet realistisch.’
(DPA, 3 januari 2008)

2. ‘Beseft u dat door het inrichten van stemlokalen in moskeeën mensen in zekere zin gedwongen worden om deze gebouwen te betreden om hun stem uit te brengen, ook wanneer zij niets met de barbaarse islamitische ideologie te maken wensen te hebben” (..) “Deelt u tevens de mening dat hier sprake is van een geheel andere situatie dan wanneer een stemlokaal wordt ingericht in een kerkgebouw, daar een kerk geen symbool is van een kwaadaardige totalitaire ideologie, maar van een religie die al vele honderden jaren deel uitmaakt van onze westerse cultuur en daar mede de basis van vormt?’
(Kamervragen PVV-Kamerleden Fritsma en Brinkman op de PVV-website, 28 mei 2009)

3. ‘Ik geloof niet dat culturen gelijkwaardig zijn. Onze cultuur is veel beter dan de achterlijke islamitische cultuur.’
(Fox News channel, 25 januari 2008)

4. ‘Is het u bekend dat de top 7 van namen die in Brussel aan baby’s gegeven worden is: Mohammed, Adam, Rayan, Ayoub, Mehdi, Amine en Hamza? Kunt u aangeven wat de top 7 van namen die aan baby’s gegeven worden is in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en in heel
Nederland?’
(Persbericht PVV over Kamervragen PVV-ers Wilders en Fritsma, 10 augustus 2009)

5. ‘Bent u zich ervan bewust dat de enorme groei van de islamisering en van de moslimbevolking in Europa enorme gevolgen zal hebben voor ons onderwijs, woningbouw, sociale zekerheid en verzorgingsstaat, arbeidsmarkt en buitenlands beleid?’
(Persbericht PVV over Kamervragen PVV-ers Wilders en Fritsma, 10 augustus 2009)

6. ‘Mensen hebben genoeg van de criminaliteit en de belastingen die ze moeten betalen, die gepaard gaan met de islamisering van Nederland.’
(Fox News channel, 25 januari 2008)

7. ‘Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland.’
(Het Nieuwsblad, 9 februari 2008)

8. ‘Ik vind de ideologie van de islam abject, fascistisch en fout.’
(Het Nieuwsblad, 9 februari 2008)

9. ‘De profeet Mohammed is een enge duivel die we in Nederland niet moeten aanbidden. Niet uit
haat, maar uit trots en zelfbehoud van onze Nederlandse identiteit en onze westerse waarden,
verdedig ik een immigratiestop uit islamitische landen.’
(Het Nieuwsblad, 9 februari 2008)

10. ‘Niet-westerse allochtonen met een dubbele nationaliteit, die zich schuldig maken aan misdaad, zoals die vele Marokkaanse straatterroristen die grote delen van Nederland onveilig maken, die moeten hun Nederlandse paspoort inleveren en gaan het land uit.’
(Zendtijd voor politieke partijen PVV, 10 februari 2008)

Geert Wilders: ‘I will tear down Islamic schools’

Nederland bekent kleur heeft honderd zogeheten haatcitaten van Geert Wilders en andere PVV-kamerleden verzameld. Volgens de initiatiefnemers van de site is het een overzicht van uitspraken die aanzetten tot haat, discriminatie en groepsbelediging. Ik heb ze in tien stukken geknipt. Oordeel zelf:

1. ‘The Jihad against Israel is the Jihad against the West. (..) we are here today to voice our
concern of the growing islamisation of the West. We do it in this city, the city of David, the city that,
together with Rome and Athens, symbolises our ancient heritage. (..)  We all carry Jerusalem in
our blood, in our genes.’
(Toespraak inJeruzalem op PVV-website, 14 december 2008)

2. De Partij voor de Vrijheid heeft bijna alle Haagse ministeries gevraagd uit te rekenen hoeveel
geld ze precies uitgeven aan (niet-westerse) allochtonen. Van de fiscus wil de PVV´er bijvoorbeeld
weten hoeveel minder allochtonen aan belasting betalen ten opzichte van oorspronkelijke
Nederlanders. Fritsma wil van het ministerie van Verkeer en Waterstaat weten ‘welk deel van de
aan Verkeer en Waterstaat gerelateerde kosten toe te rekenen zijn aan niet-westerse allochtonen’.
(Trouw over Kamervragen PVV-er Fritsma, 23 juli 2009)

3.  ’Nog een fout en dan zetten we al die eilanden wat mij betreft op Marktplaats.nl. De hoogste
bieder mag ze dan hebben.’
(Over de Nederlandse Antillen, AD 22 oktober 2007)

4.  ’Autochtonen planten zich minder snel voort dan allochtonen. Nu zitten allochtonen,
overwegend moslims, voornamelijk in de grote steden. Over twintig jaar zitten ze overal, van
Apeldoorn tot Emmen en van Weert tot Middelburg. We verkopen ons land aan de duivel die
Mohammed heet, en niemand doet er iets aan.’
(De Pers, 27 november 2007)

5.  ’Ik wil een nieuw artikel 1, waarin de Leitkultur van het Westen wordt verwoord. Er mogen van
mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen.’
(HP/De Tijd 12 december 2007)

6. ‘Onze cultuur [is] een betere dan die van veel immigranten.’
(HP/De Tijd, 12 december 2007)

7.  ’I will tear down Islamic schools, because I believe they are dangerous, fascist institutions
where young children are being grown up in an ideology of hate, intolerance and violence.’
(Op Zweedse zender, 13 juli 2009)

8. ‘Stuur de moslims die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al.’
(HP/De Tijd, 12 december 2007)

9. ‘Laten we dat corrupte boevennest [de Antillen] zo snel mogelijk in de verkoop doen. De
hoogste bieder mag het wat mij betreft hebben.’
(Algemeen Dagblad, 9 januari 2008)

10. ‘Veel fundamentele problemen in Nederland, zoals infrastructuur, files, huisvestingsproblemen 6
en de verzorgingsstaat, zijn uiteindelijk direct gerelateerd aan migranten.’
(DPA, 3 januari 2008)