Categorie: "Ambtenaar 2.0"

Deze ambtenaar steunt internetjournalist Brenno de Winter

Terwijl de overheid aan de ene kant alles doet om openbare overheidsdata voor iedereen ter beschikking te stellen, doet ze er aan de andere kant alles aan om de openbaarheid te dwarsbomen. Zo zamelt de stichting Vrijschrift geld in om journalisten te ondersteunen die soms fors moeten betalen voor toegang tot overheidscommunicatie.

Hierdoor is het voor journalisten bijna onmogelijk hun werk te doen, terwijl het alle burgers afschrikt zich betrokken te voelen bij de overheid. Op een benefietbijeenkomst zamelde de stichting 3300 euro in.
Aanleiding is de massale reeks verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) die internetjournalist Brenno de Winter met steun van Vrijschrift heeft gedaan aan Nederlandse overheden. Hiermee willen De Winter boven water krijgen wat deze overheden nu doen om het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV) om meer open standaarden en open source software in te zetten daadwerkelijk uit te voeren.
De stichting heeft op dit moment 7.000 euro nodig om de heffingen van tafel te krijgen en andere tegenwerking te doorbreken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om weigeren van documenten op onheuse gronden, weigeren verzoeken te behandelen en andere vormen van actieve obstructie.
Kom om collega’s, laat zien dat je een echte ambtenaar2.0 bent, die zich ten dienste stelt van de hele gemeenschap, en niet alleen het ja-knikkertje van autoritaire bestuurders. Geef burgers en journalisten toegang tot alle overheidsinformatie. Als u dat niet kunt, of niet durft, steun dan de stichting Vrijschrift financieel.

Nienke Vonk meest transparante ambtenaar

Collega Nienke Vonk van de gemeente Wijk bij Duurstede is tijdens de bijeenkomst ‘Benefiet voor een transparante overheid’ gekozen tot meest transparante ambtenaar voor 2009. Ze kreeg 63 procent van de stemmen. Vonk was genomineerd voor de titel, omdat zij handelt in de geest van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  Bij de afwikkeling van een verzoek werden documenten aan iedereen geopenbaard door ze op de website van de gemeente te plaatsen. Daarmee geeft ze gehoor aan de bedoeling van de wetgever door informatie beschikbaar te maken die nog niet actief toegankelijk was.

De andere genomineerde, Rinus Boortman bosbeheerder bij de gemeente Ede, was genomineerd om zijn houding bij het afwikkelen van een Wob-verzoek. Hij nodigt de vraagsteller uit op kantoor om gezamenlijk door de documenten te gaan en mee te geven wat nodig was. Volgens eigen zeggen behandelt hij verzoeken altijd zo om daarmee zo dicht mogelijk bij de gezochte informatie te komen.

Help! De ambtenaar ontdekt dat internet openbaar is

Collega Linda van Duivenbode – ze werkt op het ministerie van Economische Zaken – is drie dagen gasthoofdredacteur van Idealize, een webspeeltje van de Ilse Media Groep. Het is namelijk Innovatie 2.0-week bij Idealize.

Wie wil scoren, moet 2.0 achter zijn naam zetten, dan schieten de bezoekersaantallen omhoog. Misschien ook iets voor de Ilse Media Group: nu2.0, startpagina2.0 – deze stoffige oudjes uit het stenen tijdperk van internet kunnen wel een 2.0 beurt gebruiken.

Terug naar Linda. Volgens haar zijn ‘veel collega’s nog onbekend met Twitter, iGoogle, RSS en dat soort tools’. (…) ‘Met de opkomst van sociale media stellen we ons de vraag hoe ambtenaren zich online moeten gedragen en hoe we interessante social media bij kunnen houden zonder uren kwijt te zijn. We discussiëren hier met elkaar over op Ambtenaar 2.0, waarbij we soms ook even moeten bedenken dat dat óók een openbare site is!’

Hallooo Linda, wakker worden! Internet is openbaar, al jaren. En de ambtenaar heeft toch niets te verbergen? En de minister toch ook niet? En jullie zijn er toch ter meerdere eer, glorie en welzijn van de Nederlanders en Nederland? Wat is het probleem?

Here we are now, entertain us: Nirvana-bassist wil ambtenaar worden

Krist Novoselic, de vroegere bassist van Nirvana, heeft zich verkiesbaar gesteld voor een baan als ambtenaar (county clerk) in Wahkiakum County in de Amerikaanse staat Washington.

Is het ambtenaarschap ineens zo sexy geworden? No, Novoselic wil zijn kandidaatschap gebruiken om te protesteren tegen een nieuwe kieswet die volgens hem corruptie in de hand werkt. Mensen die aangesloten zijn bij een bepaalde partij zouden daarbij een streepje voor hebben. Novoselic heeft zich opgeworpen als lid van de Grange partij – een partij die niet bestaat – om er de aandacht op te vestigen dat de selectie gebeurt op basis van partijdigheid. Novoselic is al langer politiek actief, onder andere bij Fair Vote :

Rotterdam klantvriendelijkste gemeente

Rotterdam is vandaag op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uitgeroepen tot klantvriendelijkste gemeente van Nederland.
De gemeente bracht het aantal vergunningstelsels terug met een kwart, verbeterde de digitale dienstverlening en de Rotterdammers kregen begrijpelijker formulieren. Ook verminderde Rotterdam de administratieve lasten voor ondernemers met 36 procent en kan de horeca in de stad via SMS doorgeven dat ze langer openblijven.

Alphen aan den Rijn en een aantal gemeenten in West-Brabantse kregen ook een prijs. Alphen werd onderscheiden voor de verbetering van de dienstverlening aan burgers en ondernemers. Roosendaal en een aantal andere gemeenten in West-Brabant kregen een prijs voor vereenvoudiging van adminstratieve regels.

Hack de Overheid stimuleert mashups rond open overheidsdata

Geeks, ontwikkelaars, ambtenaren en professionals in de publieke sector de gelegenheid geven ideeën uit te werken en prototypes of websites te bouwen die overheidsdiensten verbeteren. Dat is het doel van de initiatiefnemers van HackdeOverheid.

De overheid steekt al jaren tientallen miljoenen in ICT-voorzieningen die maar niet van de grond komen en blijven hangen in goede bedoelingen en onkunde. Onkunde zowel bij de overheid zelf als bij de betrokken ICT-bedrijven. HackdeOverheid wil laten zien hoe het beter kan en daarnaast de politieke transparantie en het aanbod van overheidsdiensten verbeteren. HackdeOverheid houdt 13 juni in het Volkskrantgebouw in Amsterdam een eerste bijeenkomst.