Categorie: "Ambtenaar 2.0"

Verkiezingen: ambtenaren laten kabinet nu al vallen

Wanneer je de verzamelde werken van de Rijkscolumnist Jeroen Sprenger eenmaal gevonden hebt, raak je niet uitgelezen. Die man heeft wat te vertellen!

Volgens Sprenger zijn er nu al ambtenaren in de weer om zich een goede positie te verwerven voor het volgende kabinet. Dat gaat dan ten koste voor hun inzet voor het huidge kabinet Balkenende. Sprenger:

‘Het kabinet heeft het moeilijk. Juist daarom moet het op zijn ambtenaren kunnen rekenen. Van welke partij ze ook zijn. Daarbij moet het verstand niet op nul. Geloof niet dat het kabinet geholpen is met al te (partij)loyale ambtenaren. Straks zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Die beloven een aardverschuiving. Menig ambtenaar probeert zich in de kijker te spelen, want zeker binnen eerder op apegapen liggende partijen dienen zich nieuwe perspectieven aan. En daarna voor de Tweede Kamerverkiezingen al helemaal. Ik heb er moeite mee. In feite wordt getracht de eigen positie te verbeteren in de beweging tegen het kabinet. Het is niet verboden. Ik vind echter dat je in je loyaliteit als ambtenaar de schijn des kwaads moet vermijden. Misschien komt het omdat schizofrenie bij mij onderontwikkeld is.’

Is de belofte of de eed van een ambtenaar dan helemaal niks meer waard?

Dresscode voor ambtenaren gemeente Steenbergen

De gemeente Steenbergen introduceerde deze week een dresscode voor haar ambtenaren.

Om de sjofel geklede Westbrabanders op weg te helpen, hield de gemeente een beautydag. Ambtenaren kregen adviezen op het gebied van beauty, kleurgebruik, kledingkeuze en kapsel.

Nu de dienstverlening aan de Steenbergenaren nog verbeteren, dan komt het helemaal goed daar.

Den Haag scoort met dienstverlening aan bewoners

De gemeente Den Haag heeft het beste digitale loket van Nederland.

Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van accountants- en adviesbureau Ernst & Young (EY).  EY voert het onderzoek jaarlijks uit bij alle Nederlandse gemeenten.

Centraal daarbij staat in welke mate de burger daadwerkelijk interactief producten en diensten kan afnemen bij de gemeente, zonder dat hij daarvoor naar het gemeentehuis moet komen.

Leuk zo’n onderzoek, maar of EY nu de partij is om zo’n onderzoek te doen, vraag ik me af. EY zit tot aan z’n nek in allerlei adviestrajecten van de overheid en is nu niet bepaald een neutrale partij.

Daarmee wil ik niets afdoen aan de prestatie van Den Haag. Daar zijn ze goed bezig. Zo is de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten met ‘Den Haag Helpt’  genomineerd voor de Galjaard-prijs.

Dat is een prijs voor innovatieve communicatieprojecten om de kloof tussen burger en overheid te verkleinen, die jaarlijks door Logeion wordt uitgereikt.

Twitteraars misbruiken namen politici en bestuurders

Volgens Binnenlands Bestuur misbruiken twitteraars de namen van politici en bestuurders. Neptwitteraars publiceren onder de namen van Ahmed Aboutaleb, Wouter Bos, Jan Peter Balkenende en Geert Wilders. Daarmee zaaien ze volgens de ambtenarensite verwarring, omdat andere politici juist wel op Twitter publiceren. Voorbeelden zijn Maxime Verhagen en Rita Verdonk.

De Brabantse gedeputeerde Onno Hoes had zelfs twee identiteiten op Twitter: een eigen identiteit en een versie van iemand die zich voor hem uitgaf. Onze bestuurders weten vaak niet hoe er mee om te gaan. Tijdens de Algemene Beschouwingen verbood kamervoorzitter Gerdi Verbeet de regering nog hun ‘tweets’ te versturen. Later nam ze haar woorden terug en zei het alleen ‘niet beleefd’ te vinden.

Terwijl in Nederland iedereen in een kramp schiet, uitzonderingen daargelaten, beveelt de regering in Engeland haar ambtenaren het twitteren juist aan. Elk departement krijgt het advies dagelijks tussen twee en tien berichten te sturen, mits de bijdragen menselijk en geloofwaardig zijn.  En het schijnt te werken. De tweets van premier Gordon Brown worden door ruim een miljoen mensen gevolgd.

Overheid gedoogt ondermaats presteren

De publieke sector gedoogt ondermaatse prestaties, kent een slechte beloning voor toppers en gaat gebukt onder weinig inspirerend management. Dit zegt prof.dr. Robert Dur in zijn oratie waarmee hij donderdag het hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam aanvaardt.

Door het behoedzame en op gelijkheid gerichte personeelbeleid laten volgens Dur veel getalenteerde werknemers de publieke sector links liggen en kiezen voor een baan in het bedrijfsleven. Daar moet volgens hem iets aan veranderen.

Dur is een voorstander van het jaarlijkse beoordelingsgesprek, het gebruik van aansprekende functienamen en een differentiatie in het toekennen van periodieken.

Nederlanders bezuinigen liefst op ambtenaren

Nederlanders bezuinigen liever op ambtenaren dan dat ze de uitkeringen met 15 procent verlagen of de belastingen voor de hogere inkomens verhogen.

Dat blijkt uit de extra vragen die Maurice de Hond aan zijn vandaag  gepubliceerde peiling over de politiek in Nederland heeft toegevoegd.

De Hond legde elf mogelijke maatregelen voor die kunnen helpen om het begrotingstekort op te lossen. Het fors snijden in ambtenaren staat bovenaan. Daarna komt het snijden in de uitgaven voor Defensie.

De belastingverhoging voor de rijken staat op de derde plaats.

Gezondheid blijkt door Nederlanders nog steeds het belangrijkste gevonden te worden. Het fors verkleinen van de dekking van de ziektekostenverzekeringen eindigt op de laatste plaats. Uit een ander onderzoek bleek onlangs dat bijna de helft van de Nederlanders wilde bezuinigen op het koninklijk huis. Die keuze heeft De Hond zijn panel niet voorgelegd. Was toch interessant geweest.

De grootste frustraties over inspraak

Met veel enthousiasme en inzet denken Nederlanders mee over de ontwikkelingen in hun stad, gemeente, ja zelfs over de ontwikkelingen in Nederland.
Maar vaak komen ze van een koude kermis thuis. Gefrustreerd door ambtenaren en politici haken we spontaan af. Laat de politiek het zelf uitzoeken, is een veel gehoorde kreet.

De ombudsman deed er onderzoek naar en noteerde de grootste ergernissen van burgers over inspraak.

1. De politiek heeft al besloten als de inspraak begint.

2. Burgers worden te laat bij zaken betrokken.

3. Met de inbreng van burgers gebeurt niets.

4. Bestuurders en ambtenaren weigeren een gesprek met burgers over de voorgenomen plannen.

5. De gemeente geeft geen informatie over beslissingen die de directe leefomgeving van de buger raken.

6. Door een gebrek aan informatie stroken de verwachtingen van burgers niet met de realiteit.

7. De gemeente handelt onzorgvuldig.

8. De overheid geeft onvolledige informatie.

De ombudsman heeft nu een aantal spelregels gemaakt om de inspraak van burgers te verbeteren.  Behalve de burgers klagen volgens de ombudsman ook ambtenaren over de inspraakprocedures. Zij klagen vooral over onduidelijkheid en gedraai van policiti.

Gesjoemel met salarissen uitgezonden ambtenaren

Nederlandse ambtenaren die met een salaris van het Rijk voor internationale organisaties in het buitenland werken rommelen maar wat aan met vergoedingen en declaraties. En niet alleen zijzelf, ook de ministeries die de ambtenaren uitzenden, treft blaam.

Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Zo kreeg een aantal ambtenaren ‘onrechtmatig’ een vergoeding op grond van een regeling die alleen geldt voor ambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken.

Die regeling is dertig procent hoger dan de vergoeding die de Europese Unie al betaald. Dat betekent dat elke ambtenaar ongeveer 1500 euro per maand meer salarris krijgt ! Uw ambtenaar is met stomheid geslagen.

Ontslagvergoeding aan banden: eerst zien, dan geloven

De regering zegt de ontslagvergoeding voor bestuurders in de openbare sector aan banden te willen leggen. Daarover spreekt het kabinet al jaren, dus enige scepsis is bij zo’n Balkenende-belofte op zijn plaats.

Eerst zien, dan geloven. Maar volgens minister Guusje ter Horst is het een buitengewoon complexe kwestie waarbij bijna alle ministeries betrokken zijn.

Dat kan wel zijn, maar als de minister vervolgens aankondigt het langverwachte wetsvoorstel in het voorjaar van 2010 naar de Tweede Kamer te sturen, dan lijkt het toch meer op een zoethoudertje. Uitgangspunt in de ontslagvergoeding is dat bestuurders bij ontslag maximaal één jaarsalaris meekrijgen.